hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Bærbare HP-PCer - Batteriet lades ut umiddelbart eller gir ikke strøm til den bærbare PCen

Dette dokumentet gjelder for HPs bærbare PC-er som har et avtagbart batteri.
Hvis batteriet på den bærbare PC-en ikke gir strøm til PC-en eller kan lades opp, kan du feilsøke batteriet for å se om det må byttes. Hvis batteriindikatorlampen, som er plassert nær strømikonet, enten ikke lyser eller blinker kontinuerlig, er det problem med batteriet. Datamaskinen kan fungere riktig når den er koblet til strømadapteren, men ikke når du bruker batteristrøm.
merknad:
For å kontrollere om batteriet er berørt av tilbakekallings- og erstatningsprogrammet for batterier på bærbare datamaskiner, kan du gå til Sikkerhetstilbakekalling og erstatningsprogram for batteriet på HP bærbare datamaskiner for mer informasjon.
merknad:
Maksimal batterikapasitet vil reduseres over tid og ved bruk. Redusert batterikapasitet vil variere avhengig av konfigurasjon og bruk, inkludert, men ikke begrenset til: produktmodell, programmer, strøminnstillinger og produktfunksjoner. Batterigarantien dekker ikke naturlig reduksjon i batterikapasitet. Batteriet leveres med garanti mot feil ved materialer eller utførelse som resulterer i feil. Når du kontakter HPs kundestøtte kan du bli bedt om å kjøre en HP-diagnostikktest for å avgjøre om batteriet dekkes av garantien.

Feilsøke strømforsyningen til den bærbare PCen

Før du feilsøker batteriet, må du kontrollere at strømforsyningen fungerer som den skal. Bruk følgende trinn for å kontrollere vekselsstrømsadapteret og strømkilden.
 1. Kontroller at du bruker vekselstrømadapteret som fulgte med datamaskinen.
  Datamaskinen ble levert med riktig strømadapter; men hvis du har flere strømadaptere må du kontrollere at du bruker den riktige for datamaskinen.
  Eldre adaptere har en nominell spenning på 60 watt, men nyere bærbare datamaskiner krever 90 eller 130 watt.
  Hvis du må kjøpe en ny vekselstrømforsyning/-adapter, må du sørge for å bruke riktig PC-modell og kontrollere delnummeret for adapteren i HP Parts Store. Du trenger også modellnummeret hvis du kontakter HP kundestøtte. Se Hvordan finner jeg modell- og produktnummeret?.
 2. Koble strømadapteren til et fungerende vegguttak, ikke et grenuttak, overspenningsvern eller skjøteledning, sjekk deretter at PC-en får strøm fra strømkilden ved å kontrollere følgende:
  • Koble strømledningen fra den bærbare PC-en, og ta ut batteriet. Koble strømledningen til den bærbare PC-en igjen, og slå deretter på PC-en. Hvis den bærbare PC-en slås på, ligger problemet hos batteriet. Gå til Feilsøke batteriet på den bærbare PC-en.
   Hvis den bærbare PC-en ikke kan slås på, kan du fortsette å lese denne listen over ting å sjekke.
  • Kontroller at alle strømledningtilkoblinger er koblet skikkelig. Undersøk strømadapterklossen, og kontroller at alle kablene er godt tilkoblet.
   Hvis strømadapterkontakten sitter løst, kan kontakten være skadet og trenge reparasjon. Kontakt HP for å få mer hjelp.
  • Kontroller at strømlampen lyser når maskinen er på.
   Avhengig av modell kan strømlampen være hvit, grønn eller gul når adapteren er koblet til og tilfører strøm. Hvis strømlampen er slukket, fortsetter du lese denne listen over ting å sjekke.
  • Hvis strømadapterklossen har en strømindikatorlampe, kontrollerer du om lampen lyser for å sjekke at datamaskinen får strøm fra stikkontakten. Hvis lampen ikke slår seg på, kan du prøve å koble strømadapteren til en annen stikkontakt for å kontrollere strømkilden. Hvis strømlampen fortsatt ikke lyser, kan det hende du må erstatte strømadapteren.
  • Kjenn etter langs strømledningen for å se etter om den er skadet eller bøyd. Undersøk endene for å se etter ødelagte kontakter. Undersøk strømadapterklossen. Hvis den er misfarget eller misdannet, eller hvis det finnes problemer med strømledningen eller kontaktene, må du erstatte strømadapteren.

Test strømadapteren ved hjelp av UEFI maskinvarediagnosetester

Hvis datamaskinen starter og du vil teste strømadapteren, gjør du følgende:
 1. Kontroller at strømledningen er koblet til systemet og er koblet til veggstøpselet.
 2. Hold strømbryteren inne til datamaskinen slår seg av fullstendig.
 3. Slå på datamaskinen.
 4. Trykk umiddelbart på F2-tasten gjentatte ganger, ca. én gang per sekund, til skjermbildet UEFI Maskinvarediagnostikk vises.
 5. I UEFI-hovedmenyen velg Komponenttester.
  Figur : UEFI hovedmenyen med Komponenttester valgt
  UEFI hovedmenyen med Komponenttester valgt
 6. I menyen Komponenttester, velg Strøm
  Figur : UEFI-Komponenttestermenyen der Strøm er valgt
  UEFI-Komponenttestermenyen der Strøm er valgt
 7. Velg Strømadapter i Strøm-menyen.
  Figur : Strømtest-menyen med Strømadapter valgt
  Strømtest-menyen med Strømadapter valgt
 8. Kjør testen og følg instruksjonene på skjermen.
  Figur : Kjøre strømadaptertesten
  Kjøre strømadaptertesten
 9. Når testen er ferdig, vises resultatene.
  Figur : Eksempel på testresultater for strømadapteren
  Eksempel på testresultater for strømadapteren
  Hvis testresultatet er PASSED, er det ikke noe galt med strømadapteren. Ikke bytt den ut.
  Hvis strømadapteren ikke består testen, skriver du ned informasjonen, slik at du har den tilgjengelig når du kontakter HPs kundestøtte.

Feilsøke batteriet på den bærbare PCen

Hvis har bekreftet at strømforsyningen fungerer på riktig måte, gjør du følgende for å feilsøke batteriet:
merknad:
Før du begynner med dette trinnet, snur du datamaskinen og finner døren til batterirommet. Hvis det ikke finnes noe batterirom, vil du ikke være i stand til å utføre disse trinnene.
 1. Fjern batteriet, og undersøk kontaktpunktene for å sikre at de ikke er skadet.
 2. Koble alle USB-enheter fra den bærbare PC-en.
  Mange bærbare PC-modeller gir strøm til USB-enheter gjennom USB-portene, selv når datamaskinen er avslått eller i pausemodus.
 3. Koble fra strømkabelen.
 4. Sett batteriet inn i batterirommet på undersiden av den bærbare PC-en.
 5. Koble strømkabelen til PC-en og stikkontakten. La deretter batteriet lade i 15 - 30 minutter.
  merknad:
  Strømindikatorlampen nær strømikonet lyser mens batteriet lades.
 6. Koble strømledningen fra den bærbare PC-en.
 7. Trykk på av/på-knappen for å slå på maskinen med bare batteristrøm.
 8. Hvis du har et ekstra batteri til datamaskinen, må du skifte det opprinnelige batteriet med det andre batteriet og utføre trinnene i feilsøkingen igjen.
  • Hvis datamaskinen slås på med det andre batteriet og batteriet lader på riktig måte, kan du kontakte HPs kundestøtte for å erstatte batteriet. Se Kjøpe et nytt batteri.
  • Hvis problemet vedvarer med det nye batteriet, må du kanskje skifte ut systemkortet. Kontakt HPs kundestøtte for å få mer hjelp.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...