hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP PC-er - Opprette et trådløst hjemmenettverk (Windows 7)

Dette dokumentet gjelder HP- og Compaq-datamaskiner med Windows 7.
Windows 7 støtter tilkobling av flere stasjonære datamaskiner i et hjemmenettverk. Hvis du vil dele filer og skrivere innen hjemmet ditt, kan det være fint å opprette et nettverk. Dette dokumentet gir instruksjoner for hvordan du oppretter ditt eget trådløse hjemmenettverk og deler filer og mapper.
Konfigurere et lokalnettverk og fildeling i Windows 7
Hvis du vil dele filer og skrivere mellom datamaskiner innen hjemmet ditt, kan det være fint å opprette et nettverk. Følg disse trinnene for å konfigurere hjemmenettverk med trådløs maskinvare.
  merknad:
Hvis du vil utføre trinnene i dette dokumentet må du være logget på Windows 7 ved bruk av hovedadministrasjonskontoen. Dette er den første kontoen som ble opprettet da PC-en ble tatt i bruk.
Trinn 1: Før du begynner å konfigurere et trådløst hjemmenettverk i Windows 7
Kontroller at du har følgende maskinvare. Klikk på overskriften eller plusstegnet (+) for å utvide informasjonen.
Følg disse trinnene før du fortsetter med andre trinn i dette dokumentet:
  • Koble fra Internett. Hvis du har DSL- eller kabelmodem, kobler du det fra.
  • Deaktiver brannmurprogramvare. Brannmurprogramvare kan forstyrre nettverksoppsett og kan aktiveres igjen etter at nettverksoppsett er fullført.
Trinn 2: Konfigurer og koble til nettverksmaskinvaren for et trådløst hjemmenettverk
Installer og slå på den trådløse nettverksruteren eller annen nettverksenhet.
Trinn 3: Kjøre Veiviser for konfigurering av nettverk i Windows 7
Bruke Veiviser for konfigurering av nettverk i Windows 7 for å legge til datamaskiner og enheter i det trådløse nettverket.
Trinn 4: Koble til et trådløst hjemmenettverk i Windows 7
Avhengig av datamaskintypen du bruker, kan du følge denne fremgangsmåten for å koble til det trådløse nettverket.
Trinn 5: Slå på nettverksoppdaging og fil- og skriverdeling for hver maskin i Windows 7
Slå på nettverksoppdaging og fil- og skriverdeling for hver maskin du vil koble til nettverket.
Trinn 6: Del stasjoner, mapper og filer i et trådløst nettverk (Windows 7)
Angi delingsvalg for filer og mapper fra datamaskinen du vil dele fra.
Trinn 7: Testing av et trådløst nettverk i Windows 7
Test nettverket ved å gå gjennom delte mapper på hver maskin fra Nettverksvinduet i Windows 7.
Trinn 8: Aktivering av Internett-tilgang og brannmur for et trådløst nettverk
Når du har kontrollert at nettverket kan overføre filer, kobler du til og aktiverer Internett-tilkoblinger for datamaskiner med Internett-tilgang.
  forsiktig:
Kontroller at alle datamaskiner med Internett-tilgang er beskyttet mot sikkerhetstrusler. Hver datamaskin trenger Internett-beskyttelse i form av en brannmur, og Windows må oppdateres med kritiske oppdateringer fra Microsoft Windows Update. Hvis skadelige aktiviteter infiserer en datamaskin, kan dette raskt spre seg i nettverket.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...