hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-PCer - Feilsøke USB-tilkoblinger (Windows 7)

Dette dokumentet gjelder for HP- og Compaq-datamaskiner med Windows 7.
Dette dokumentet beskriver vanlige feil og generelle feilsøkingstips for Universal Serial Bus-enheter (USB) i Windows 8.

Før du begynner

Noen USB-enheter, som for eksempel multifunksjonsskrivere, krever at USB-enhetsdrivere installeres før tilkobling av en USB-enhet til maskinen. Følg alltid installeringsinstruksjonene fra produsenten av USB-enheten.
Når du feilsøker USB-enheten, vil du sannsynligvis være nødt til å koble fra USB-enheten.
  forsiktig:
Følg alltid produsentens instruksjoner for å koble USB-enheter fra datamaskinen. Noen USB-enheter må være slått av og/eller løst ut før de er koblet fra datamaskinen. Noen andre USB-enheter støtter Windows Trygg fjerning av maskinvare -funksjonen.

Feilsøkingstrinn

Utfør følgende trinn, hvor aktuelt, for å feilsøke USB-enheter som ikke fungerer ordentlig:
 1. Av/på: Hvis USB-enheten fungerer på batteristrøm, kontroller at batteriene er riktig satt i og virker. Hvis USB-enheten fungerer normalt på ekstern strømkilde, må du kontrollere at alle strømtilkoblingene er koblet til ordentlig, og at strømkabelen er koblet til en strømkilde.
 2. Test USB-tilkoblingen: Noen ganger kan bare det å koble USB-enheten til og fra datamaskinen løse problemet:
  1. Koble ALLE USB-enheter fra datamaskinen, unntatt tastaturet og USB-musen (hvis den er i bruk). Dette inkluderer alt av minnepinner, skrivere, kameraer og annet.
  2. Gjør ett av følgende mens du har alle USB-enhetene frakoblet:
   • Hvis du har en stasjonær PC, kobler du enheten som ikke fungerer, til en av USB-portene på baksiden av datamaskinen (portene som er koblet direkte til hovedkortet).
   • Hvis du har en bærbar PC, kobler du enheten som ikke fungerer, til en av USB-portene på den bærbare PCen. Ikke bruk en USB-portreplikator (for eksempel dokkingstasjoner eller USB-hub).
  Hva skjer når enheten er tilkoblet?
  • Enheten fungerer riktig: Problemet skyldes trolig strøm eller lav systemytelse.
   merknad:
   Hindre fremtidige USB-feil: Ikke koble for mange enheter til PCen, vent i fem sekunder etter at du har koblet til en enhet før du bruker den; bruk huber med egen strømforsyning for å koble til andre enheter, og ikke koble til USB-enheter når systemet er opptatt (kjører langsommere enn vanlig).
  • Enheten fungerer ikke: La enheten være koblet til og fortsett til neste trinn.
 3. Installere USB-produsentens programvare: Noen USB-enheter krever at produsentens programvare installeres før USB-enheten fungerer.
  1. Hvis USB-enheten ble levert med programvare som ikke var installert fra før, installerer du programvaren nå i henhold til produsentens instruksjoner.
  2. Etter installering av produsentens programvare, koble til USB-enheten som hadde problemer og test den for å se om den fungerer.
   Enheten bør fungere nå. Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.
 4. Microsoft Fix it: Microsoft leverer et nettbasert automatisk diagnostikk- og reparasjonsprogram. Gå til siden Diagnostiser og reparer Windows USB-problemer automatisk (på engelsk), og klikk på den grønne Kjør nå-knappen. Følg deretter instruksjonene på skjermen. Hvis enheten fremdeles ikke virker, gå til neste trinn.
 5. Windows Update: Hvis du kjører Windows Update vil det se etter operativsystem-oppdateringene som er påkrevd for datamaskinen. Gå til Windows Update (på engelsk), og følg anvisningene på skjermen for å se etter oppdateringer, og velg alle anbefalte og valgfrie driveroppdateringer. Hvis enheten fremdeles ikke virker, gå til neste trinn.
 6. Microsoft Systemgjenoppretting: Hvis USB-enheten fungerte tidligere, og deretter ble ubrukelig, kan du prøve å bruke Microsoft Systemgjenoppretting til å gå tilbake til et tidspunkt når enheten feilet. Du finner mer informasjon under Bruke Microsofts systemgjenoppretting (Windows 7). Hvis enheten fremdeles ikke virker, gå til neste trinn.
 7. Feilsøke USB-enheten fra Enhetsbehandling: USB-enheter er oppført i Enhetsbehandling. Følg trinnene nedenfor, avhengig av hvordan enheten er oppført i Enhetsbehandling:
  1. Klikk på Start, og skriv Enhetsbehandling i søkefeltet.
  2. Klikk på Enhetsbehandling i resultatlisten.
   Enhetsbehandling åpnes.
  3. Enheten vil bli oppført som en av følgende:
   • Ukjent enhet: En driver ble ikke installert eller konfigurert riktig (f.eks. hvis USB-enheten ble koblet fra mens Windows fortsatt installerte den nye maskinvaren). For å løse dette problemet, kan du avinstallere og installere driveren for enheten, som følger:
    1. Koble fra enheten
    2. Høyreklikk på "Ukjent enhet" og velg Avinstaller. Vinduet Bekreft avinstallering av enhet åpnes.
    3. Klikk på boksen ved siden av Slett driverprogramvaren for denne enheten. Klikk deretter på OK.
    4. Koble USB-enheten fra datamaskinen.
    5. Start datamaskinen på nytt.
    6. Reinstaller i henhold til produsentens instruksjoner.
   • Annen enhet: USB-portene fungerer, men enhetsdrivere må installeres. For å løse dette problemet:
    1. Koble fra USB-enheten og vent i tyve sekunder
    2. Installer driverne i henhold til produsentens instruksjoner.
   • Enhetsnavnet vises: USB-porter og grunnleggende plug-and-play fungerer riktig. Det er et fysisk problem med enheten eller enhetsdriverne. En av følgende trinn kan løse problemet:
    • Start datamaskinen på nytt, og prøv deretter å koble USB-enheten til igjen.
    • Koble fra USB-enheten, avinstaller programvaren, og installer den på nytt.
    • Avinstaller og installer enheten som følger:
     1. Med enheten tilkoblet høyreklikker du på navnet på enheten i Enhetsbehandling og velger Avinstaller.
     2. Når navnet på enheten er fjernet, kobler du enheten fra og starter datamaskinen på nytt.
     3. Prøv å installere enheten igjen i henhold til produsentens instruksjoner.
    • Hvis enheten er en kommunikasjonsenhet, dobbeltklikker du på enhetsnavnet og setter COM-porten til et annet nummer; fra COM4 til COM3 for eksempel.
   • Enheten er ikke oppført: Hvis enheten ikke er oppført i det hele tatt, kan du gå til neste trinn.
 8. Avinstallere USB root hubber: Det å avinstallere USB root hub tvinger systemet til å installere root hubbene neste gang datamaskinen startes. Bruk følgende trinn for å avinstallere USB root hubber:
  1. Koble alle USB-enheter fra datamaskinen, unntatt tastaturet og USB-musen (hvis den er i bruk). Dette inkluderer alt av minnepinner, skrivere, kameraer og annet.
  2. Klikk på Start, og skriv Enhetsbehandling i søkefeltet.
  3. Dobbeltklikk på USB-kontrollere for å utvide listen.
  4. Høyreklikk på første USB Root Hub og velg Avinstaller.
   Figur : Avinstaller-valg i Enhetsbehandling-vinduet
   Avinstaller-valg i Enhetsbehandling-vinduet
   Fortsett med å avinstallere alle oppførte USB Root Hub-enheter.
  5. Lukk Enhetsbehandling og start maskinen på nytt.
  6. Hvis USB-enheten ble levert med programvare som ikke var installert fra før, installerer du programmet nå i henhold til instruksjonene.
  7. Koble til igjen USB-enheten, og se om den fungerer.

USB-enhet ikke registrert av Windows 7 (enhetsnavn finnes ikke i Enhetsbehandler) - Mulig problem med strømkrav

Koble fra enheten, og utfør følgende trinn til enheten oppdages:
 1. Start datamaskinen på nytt.
 2. Koble til enheten og vent i 5 sekunder. Hvis enheten ikke gjenkjennes, kobler du den fra og går til neste trinn.
 3. Klikk på Start, og skriv Enhetsbehandling i søkefeltet.
 4. Dobbeltklikk på USB-kontrollere for å utvide listen.
 5. Dobbeltklikk på USB Root Hub, klikk fanen Strøm, og klikk deretter på Strømegenskaper (om den er tilgjengelig).
  Enheter koblet til en hub, vises sammen med strømkrav. Hvis totalt strømkrav er over 500 mA, kobler du fra enhetene og bruker en hub med strømforsyning.
  Figur : Egenskaper for USB root hub-vinduet viser to enheter som bruker 198 av 500 mA
  Egenskaper for USB-hub viser enheter med strømkrav
 6. Kontroller strømegenskapene for hver USB-hub. Hvis totalt strømkrav er høyere enn det som er tilgjengelig, fjerner du en enhet for å redusere kravet.
 7. Koble til enheten og vent i 5 sekunder. Hvis enheten ikke gjenkjennes, kobler du den fra og går til neste trinn.
 8. Fjern høyhastighets USB-kabler på mer enn tre meter, og bruk høyhastighetskabler som er kortere enn tre meter.
  Bruk bare høyhastighetskabler kortere enn tre meter med høyhastighets USB-enheter (flerfunksjonsenheter, skannere og kameraer).
 9. Hvis USB-enheten er koblet til en USB-port på et tastatur, kobler du den fra og kobler den direkte til datamaskinen eller en hub med strøm.
 10. Det kan være et problem med USB-porten. Prøv en annen USB-port. Hvis USB-enheten vises i Enhetsbehandling etter tilkobling via en annen port, avinstallerer og reinstallerer du enhetsdriveren.
 11. Kontakt produsenten for støtte hvis enheten fortsatt ikke vises.

USB-lagringsenhet vises ikke i vinduet Trygg fjerning av maskinvare på datamaskiner som kjører Windows 7

Hvis du kobler til en USB-stasjon, er det ikke sikkert at enheten vises i vinduet Trygg fjerning av maskinvare når du klikker på ikonet for Trygg fjerning av maskinvare i systemstatusfeltet til Windows-skrivebordet.
Figur : Ikonet Trygg fjerning av maskinvare i systemstatusfeltet
Ikonet Trygg fjerning av maskinvare i systemstatusfeltet
USB-lagringsenhet: Hvis USB-enheten ble stoppet tidligere, men ikke koblet fra, vil den ikke vises. Bruk følgende trinn for at enheten skal vises i vinduet Trygg fjerning av maskinvare:
 1. Koble fra enheten, vent i omtrent 20 sekunder, og deretter koble til enheten igjen.
  Enheten skal vises i listen til vinduet Trygg fjerning av maskinvare.
 2. Hvis enheten ikke vises i listen, må du deretter restarte datamaskinen, og gjenta trinn 1.
Minnekortet i en USB-kortleser: Hvis enheter er et minnekort i en USB-kortleser, bør omstart løse problemet.
merknad:
Ikke bruk ikonet Trygg fjerning av maskinvare for å fjerne et minnekort. For å fjerne et minnekort, kan du bruke Windows til å løse ut kortet ved å følge fremgangsmåten nedenfor:
 1. Sett inn minnekortet når lyset på kortleseren ikke blinker.
  Det vises et vindu for automatisk avspilling. Hvis ikke åpner du kortet med Windows Explorer.
 2. Minnekortet har en stasjonsbokstav forbundet med det, akkurat som en minnepinne, CD-ROM-stasjon, diskettstasjon eller harddisk. Bruk minnekortet slik du ville brukt andre stasjoner på datamaskinen. Du kan f.eks. dobbeltklikke på minnekortikonet for å åpne et nytt vindu som viser filene.
 3. Når du er ferdig med filene på minnekortet, høyreklikker du på minnekortikonet og velger Løs ut.
  Figur : Løs ut-funksjon i Windows 7
 4. Vent inntil lyset på minnekortleseren slokkes eller slutter å blinke. Fjern deretter minnekortet fra sporet.

USB 3.0-porter slutter å virke etter at Texas Instruments XHCI-kontrolleren oppdateres

En inkompatibel oppdatering for Texas Instruments XHCI-kontrolleren ble levert via Microsoft Windows Update. Hvis datamaskinen din mottok denne oppdateringen, følger du disse trinnene for å rulle kontrollerdriveren tilbake til forrige versjon:
 1. Klikk Start, skriv inn Enhetsbehandling i søkefeltet og klikk deretter Enhetsbehandling fra listen.
 2. Klikk på plusstegnet (+) ved siden av USB-kontrollere i Enhetsbehandling.
 3. Høyreklikk på Texas Instruments XHCI-kontrolleren og velg deretter Egenskaper.
  merknad:
  Hvis Texas Instruments XHCI-kontrolleren ikke er oppført, da er ikke dette årsaken til problemet med USB-enheten. Stopp her, og prøv en annen foreslått løsning i dette dokumentet.
  Figur : Enhetsbehandling som viser Texas Instruments XHCI-kontrolleren
   Enhetsbehandling-vindu som viser Texas Instruments XHCI-kontrolleren
 4. Klikk på kategorien Driver, og klikk Rull tilbake driver.
 5. Klikk på Ja på bekreftelseskjermbildet for å gå tilbake til forrige driver.
 6. Klikk på Lukk og start datamaskinen på nytt. USB-portene bør fungere igjen.
  merknad:
  Hvis USB-portene fremdeles ikke fungerer, kanskje ledninger koble USB-kortet til hovedkortet USB pinnene ikke ordentlig tilkoblet. Datamaskinen må kanskje ha service for å koble USB-kortledningene til hovedkortkontaktene.

Windows 7 fryser eller dataoverføring mislykkes med en USB-enhet

Windows 7 fryser eller dataoverføring mislykkes med en USB-enhet med NVIDIA USB Enhanced Host Controller Interface (EHCI). Hvis maskinen din bruker brikkesettet NVIDIA USB EHCI, laster du ned og installerer en løsning fra Microsoft. For mer informasjon kan du se Microsoft-artikkelen You encounter problems when you move data over USB from a Windows 7 or Windows Server 2008 R2-based computer that has an NVIDIA USB EHCI chipset and at least 4GB of RAM (på engelsk).

Feil: Aktiveringsfeil i BIOS USB

Aktiver støtte for eldre USB-støtte i BIOS (Basic Input/Output System) ved å følge trinnene i Om støtte for eldre USB.

USB-portene foran fungerer ikke på den stasjonære PCer din

Hvis den stasjonære PC-en ble levert med USB-porter på forsiden, og de ikke fungerer, kan en ledning inne i maskinen ha løsnet. Først kontrollerer du imidlertid om portene på baksiden fungerer, ved å koble til en USB-enhet. Hvis enheten ikke gjenkjennes, bruker du andre avsnitt i dette dokumentet til å løse problemet. Bruk følgende fremgangsmåte for å se om USB-portene har løsnet fra hovedkortet.
  forsiktig:
Produktet har komponenter som kan skades av statisk elektrisitet (ESD). Reduser risikoen for slike skader ved å arbeide over et gulv uten teppe, bruk en egnet arbeidsoverflate og en antistatisk armlenke koblet til jord.
 1. Slå av maskinen, koble fra strømkabelen, og plasser maskinen slik at du lett kan arbeide med den. Om nødvendig kobler du fra alle kabler og flytter enheten til et sted der det ikke er teppe på gulvet.
 2. Fjern sidepanelet. Om nødvendig kan du finne instruksjoner som er spesifikt tilpasset datamaskinen, din ved å søke i HPs kundestøtte (øverst på siden) etter datamaskinens modellnummer og "åpne kabinettet".
  Figur : Fjerne sidepanelet (din maskin kan se annerledes ut)
   Bilde av sidepanel som fjernes.
 3. Se inni datamaskinen. Kabler fra USB PCA-kortet foran i maskinen rutes til USB-kontakter på hovedkortet. Kontroller om de sitter fast. Hvis ledningene er helt eller delvis løse, fester du dem til riktige USB-kontakter på hovedkortet.
  For å finne ut hvor USB-kontakter er plassert på hovedkortet, ser du etter fem par med pinner med en etikett som begynner med USB, JUSB, FRONT_USB eller F_USB. Hvis hovedkortet har to sett med kontakter, f.eks FUSB1 og USB2 bruker du det laveste tallet først. Du kan også se hovedkortspesifikasjonen for din datamaskinmodell. Finn hovedkortspesifikasjonen på maskinens side hos HP kundestøtte.
  Figur : Et eksempel på USB-frontledninger koblet til hovedkortet
   USB-tilkobling på hovedkort
 4. Når USB-ledningene er koblet til, setter du sidepanelet på plass.
 5. Koble til strømledningen (og mus og tastatur).
 6. Kontroller at ingen enheter eller kabler er koblet til USB-portene på forsiden.
 7. Slå på datamaskinen og vent til Windows oppdager den nye maskinvaren.
 8. Du kan bruke USB-portene på forsiden når Windows har installert driverne.

Du hører ingen lyd fra en nylig tilkoblet USB-lydenhet ved bruk av Windows Media Player 11

Når en USB-lydenhet er tilkoblet og Windows Media Player 11 åpen, er det ikke sikkert at maskinen gjenkjenner enheten. Dette kan skje når maskinen har høyttalere koblet til lydutgangene og den nye USB-enheten kobles til etter at du har trykket på Stop og før du trykker på Play i Windows Media Player 11. Du kan f.eks. bare høre lyd fra tidligere tilkoblede høyttalere, ikke fra nylig tilkoblede hodetelefoner.
Lukk Windows Media Player 11, og åpne programmet på nytt. Dette tvinger programmet til å gjenkjenne lydenheten.

Du hører ingen lyd etter å ha koblet fra en USB-lydenhet

Når du kobler fra en USB-lydenhet, høres ingen lyd.
Dette kan skyldes at Windows 7 ikke registrerte at USB-lydenheten ble fjernet, og fortsatt prøver å sende lyd til den frakoblede enheten.
Lukk Media Player, og åpne programmet på nytt, eller start maskinen på nytt når du har koblet fra USB-enheten. Dette tvinger Windows til å starte avspillingen på nytt, og registrere at enheten er koblet fra.

Om støtte for eldre USB

Mange USB-problemer kan løses ved å deaktivere USB Legacy-støtte i BIOS. Denne innstillingen er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskinmodell. Trinnene som du må utføre for å få tilgang til USB Legacy-støtte kan variere.
merknad:
Når en datamaskin bruker legacy USB-støtte må et USB-tastatur eller -mus ha USB Legacy-støtte aktivert i BIOS for å fungere med MS-DOS-baserte verktøy og utenfor Windows. Sørg for at PS/2-mus og -tastatur er koblet til datamaskinen, før du bruker de følgende trinnene.
Bruk fremgangsmåten nedenfor for å aktivere eller deaktivere USB Legacy-støtte:
 1. Slå på maskinen eller start den på nytt.
 2. Når første skjermbilde vises, trykker du gjentatte ganger på F10 til oppsettskjermen vises.
 3. Bruk piltastene venstre og høyre til å velge Advanced.
 4. Bruk piltastene Oppog Ned for å velge USB Legacy-støtte og deretter Enter.
 5. Bruk piltastene opp og ned og Enter til å velge Aktivert eller Deaktivert og deretter Enter.
 6. Trykk på F10 for å lagre og avslutte.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...