hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - Tolke kontrollpanelmeldinger for rekvisita

Tolke kontrollpanelmeldinger for rekvisita

10.100X Rekvisitaminnefeil

Beskrivelse
Minnebrikken for en bestemt skriverkassett mangler eller har en feil.
"X" indikerer patronen: 0=svart, 1=cyan, 2=magenta, 3=gul.
Anbefalt handling
Kontroller minnebrikken. Skift ut kassetten hvis den er ødelagt eller skadet.
Kontroller at alle kassettene er satt inn i riktig spor.
Sett inn skriverkassetten på nytt.
Slå produktet av og deretter på igjen.
Hvis det er en feil med fargepatronen, prøver du å skifte den ut med en annen fargepatron i skuffen. Hvis den samme meldingen vises, er det et motorproblem. Hvis en annen 10.100X-melding vises, skifter du ut patronen.
Skift ut kassetten hvis problemet ikke løses.

Brukes for installert [farge], trykk på OK for å godta

Beskrivelse
En brukt fargeskriverkassett er satt inn eller flyttet.
Anbefalt handling
Velg OK-knappen for å gå tilbake til statusen Klar.

Brukt <farge> i bruk

Beskrivelse
Du bruker en skriverkassett som nådde standard lavt nivå da den var installert i et produkt.
Anbefalt handling
Utskriften kan fortsette, men du bør vurdere å ha en ny rekvisitaenhet for hånden.

Brukte rekvisita i bruk

Beskrivelse
Du bruker mer enn én skriverkassett som nådde standard lavt nivå da den var installert i et produkt.
Anbefalt handling
Utskriften kan fortsette, men du bør vurdere å ha ny rekvisita for hånden.

Cyan i feil posisjon

Beskrivelse
Skriverkassetten er satt inn i feil spor.
Anbefalt handling
Kontroller at alle skriverkassettene er satt inn i riktig spor. Fra forrest til bakerst er skriverkassettene installert i denne rekkefølgen: svart, cyan, magenta og gul.

Ekte HP-rekvisita satt inn

Beskrivelse
Det ble installert ekte HP-rekvisita.
Anbefalt handling
Ingen handling påkrevd.

Fjern transportsikring fra <farge> kassett

Beskrivelse
Det er installert en forsendelsessperre for en skriverkassett.
Anbefalt handling
Trekk i den oransje klaffen for å fjerne transportsikringen fra kassetten.

Fjern transportsikring fra kassetter

Beskrivelse
En forsendelsessperre for en skriverkassett er installert på en eller flere skriverkassetter.
Anbefalt handling
Trekk i den oransje klaffen for å fjerne transportsikringen fra kassetten.

Gul i feil posisjon

Beskrivelse
Skriverkassetten er satt inn i feil spor.
Anbefalt handling
Kontroller at alle skriverkassettene er satt inn i riktig spor. Fra forrest til bakerst er skriverkassettene installert i denne rekkefølgen: svart, cyan, magenta og gul.

Ikke kompatibel <farge>

Beskrivelse
Du har installert en skrivekassett som er ment for bruk i en annen HP-produktmodell. Produktet fungerer kanskje ikke riktig med denne skriverkassetten installert.
Anbefalt handling
Installer riktig skriverkassett for dette produktet.

Ikke støttet <farge> Trykk [OK] for å forts.

Beskrivelse
Produktet har registrert en skriverkassett som ikke er produsert av HP.
Anbefalt handling
Trykk på OK-knappen for å fortsette utskriften.
Hvis du mener at du har kjøpt HP-rekvisita, kan du gå til www.hp.com/go/anticounterfeit. Service eller reparasjoner som skyldes bruk av rekvisita som ikke er produsert av HP, dekkes ikke av HPs garanti.

Lite toner i cyan kassett

Beskrivelse
Skriverkassetten er nesten oppbrukt.
Anbefalt handling
Utskriften kan fortsette, men du bør vurdere å ha en ny rekvisitaenhet for hånden.

Lite toner i gul kassett

Beskrivelse
Skriverkassetten er nesten oppbrukt.
Anbefalt handling
Utskriften kan fortsette, men du bør vurdere å ha en ny rekvisitaenhet for hånden.

Lite toner i magenta kassett

Beskrivelse
Skriverkassetten er nesten oppbrukt.
Anbefalt handling
Utskriften kan fortsette, men du bør vurdere å ha en ny rekvisitaenhet for hånden.

Lite toner i svart kassett

Beskrivelse
Skriverkassetten er nesten oppbrukt.
Anbefalt handling
Utskriften kan fortsette, men du bør vurdere å ha en ny rekvisitaenhet for hånden.

Magenta i feil posisjon

Beskrivelse
Skriverkassetten er satt inn i feil spor.
Anbefalt handling
Kontroller at alle skriverkassettene er satt inn i riktig spor. Fra forrest til bakerst er skriverkassettene installert i denne rekkefølgen: svart, cyan, magenta og gul.

Sett inn [farge] kassett

Beskrivelse
En av fargepatronene er ikke installert med lukket dør.
Anbefalt handling
Installer den angitte fargepatronen.

Skifte ut [farge]

Beskrivelse
Skriverkassetten er snart utbrukt, og produktet er konfigurert av kunden til å slutte å skrive ut når det er svært lite igjen i skriverkassetten.
Anbefalt handling
Hvis du vil sikre en optimal utskriftskvalitet, anbefaler HP at du skifter ut skriverkassetten på dette tidspunktet. Du kan fortsette å skrive ut til du ser at utskriftskvaliteten blir dårligere. Kassettenes faktiske levetid kan variere.
Når en HP-rekvisitaenhet har svært lite igjen, gjelder ikke lenger HPs beskyttelsesgaranti Premium Protection for den rekvisitaenheten. Alle utskrifts- eller kassettfeil som oppstår når HP-rekvisita brukes i modusen for å fortsette når det er svært lite igjen, anses ikke som feil i rekvisitaenhetens materiale eller utførelse i henhold til HPs garantierklæring for skriverkassetter.

Svart i feil posisjon

Beskrivelse
Skriverkassetten er satt inn i feil spor.
Anbefalt handling
Kontroller at alle skriverkassettene er satt inn i riktig spor. Fra forrest til bakerst er skriverkassettene installert i denne rekkefølgen: svart, cyan, magenta og gul.

Svært lite cyan

Beskrivelse
Skriverkassetten nærmer seg slutten av levetiden. Når en fargeskriverkassett snart er tom, skrives sidene ut i svart-hvitt for å hindre faksavbrudd. Når du har skiftet ut den nesten tomme skriverkassetten, fortsetter fargeutskriften automatisk.
Anbefalt handling
Hvis du vil sikre en optimal utskriftskvalitet, anbefaler HP at du skifter ut skriverkassetten på dette tidspunktet. Du kan fortsette å skrive ut til du ser at utskriftskvaliteten blir dårligere. Kassettenes faktiske levetid kan variere.
Når en HP-rekvisitaenhet har svært lite igjen, gjelder ikke lenger HPs beskyttelsesgaranti Premium Protection for den rekvisitaenheten. Alle utskrifts- eller kassettfeil som oppstår når HP-rekvisita brukes i modusen for å fortsette når det er svært lite igjen, anses ikke som feil i rekvisitaenhetens materiale eller utførelse i henhold til HPs garantierklæring for skriverkassetter.

Svært lite gul

Beskrivelse
Skriverkassetten nærmer seg slutten av levetiden. Når en fargeskriverkassett snart er tom, skrives sidene ut i svart-hvitt for å hindre faksavbrudd. Når du har skiftet ut den nesten tomme skriverkassetten, fortsetter fargeutskriften automatisk.
Anbefalt handling
Hvis du vil sikre en optimal utskriftskvalitet, anbefaler HP at du skifter ut skriverkassetten på dette tidspunktet. Du kan fortsette å skrive ut til du ser at utskriftskvaliteten blir dårligere. Kassettenes faktiske levetid kan variere.
Når en HP-rekvisitaenhet har svært lite igjen, gjelder ikke lenger HPs beskyttelsesgaranti Premium Protection for den rekvisitaenheten. Alle utskrifts- eller kassettfeil som oppstår når HP-rekvisita brukes i modusen for å fortsette når det er svært lite igjen, anses ikke som feil i rekvisitaenhetens materiale eller utførelse i henhold til HPs garantierklæring for skriverkassetter.

Svært lite magenta

Beskrivelse
Skriverkassetten nærmer seg slutten av levetiden. Når en fargeskriverkassett snart er tom, skrives sidene ut i svart-hvitt for å hindre faksavbrudd. Når du har skiftet ut den nesten tomme skriverkassetten, fortsetter fargeutskriften automatisk.
Anbefalt handling
Hvis du vil sikre en optimal utskriftskvalitet, anbefaler HP at du skifter ut skriverkassetten på dette tidspunktet. Du kan fortsette å skrive ut til du ser at utskriftskvaliteten blir dårligere. Kassettenes faktiske levetid kan variere.
Når en HP-rekvisitaenhet har svært lite igjen, gjelder ikke lenger HPs beskyttelsesgaranti Premium Protection for den rekvisitaenheten. Alle utskrifts- eller kassettfeil som oppstår når HP-rekvisita brukes i modusen for å fortsette når det er svært lite igjen, anses ikke som feil i rekvisitaenhetens materiale eller utførelse i henhold til HPs garantierklæring for skriverkassetter.

Svært lite svart

Beskrivelse
Skriverkassetten nærmer seg slutten av levetiden. Produktet fortsetter å skrive ut for å hindre faksavbrudd.
Anbefalt handling
Hvis du vil sikre en optimal utskriftskvalitet, anbefaler HP at du skifter ut skriverkassetten på dette tidspunktet. Du kan fortsette å skrive ut til du ser at utskriftskvaliteten blir dårligere. Kassettenes faktiske levetid kan variere.
Når en HP-rekvisitaenhet har svært lite igjen, gjelder ikke lenger HPs beskyttelsesgaranti Premium Protection for den rekvisitaenheten. Alle utskrifts- eller kassettfeil som oppstår når HP-rekvisita brukes i modusen for å fortsette når det er svært lite igjen, anses ikke som feil i rekvisitaenhetens materiale eller utførelse i henhold til HPs garantierklæring for skriverkassetter.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...