hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - Konfigurere IP-nettverksinnstillinger med Windows

Vise eller endre nettverksinnstillinger

Bruk den innebygde webserveren til å vise eller endre innstillingene for IP-konfigurasjon.
 1. Skriv ut en konfigurasjonsside, og finn IP-adressen.
  • Hvis du bruker IPv4, inneholder IP-adressen bare sifre. Den har følgende format:
   xxx.xxx.xxx.xxx
  • Hvis du bruker IPv6, er IP-adressen en heksadesimalkombinasjon av tegn og sifre. Den har et format som ligner på dette:
   xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
 2. Åpne HPs innebygde webserver ved å skrive inn IP-adressen (IPv4) i adresselinjen til en webleser. Hvis du skal skrive inn IPv6-adresser, bruker du protokollen som er opprettet av webleseren.
 3. Klikk på kategorien Nettverk for å få nettverksinformasjon. Du kan endre innstillingene etter behov.

Angi eller endre produktpassordet

Bruk HPs innebygde webserver til å angi et passord eller endre et eksisterende passord til et produkt i et nettverk.
 1. Skriv inn produktets IP-adresse i adresselinjen til en webleser. Klikk på kategorien Nettverk og deretter på koblingen Sikkerhet.
  merknad:
  Hvis det har vært angitt et passord tidligere, blir du bedt om å skrive inn passordet. Skriv inn passordet, og klikk deretter på Bruk-knappen.
 2. Skriv inn det nye passordet i boksene Nytt passord og Kontroller passordet.
 3. Klikk på Bruk-knappen nederst i vinduet for å lagre passordet.

Konfigurere IPv4 TCP/IP-parametere manuelt fra kontrollpanelet

Bruk menyene på kontrollpanelet til å konfigurere IPv4-adresse, nettverksmaske og standard gateway manuelt.
 1. Velg Installere -knappen.
 2. Bla til og velg Nettverksoppsett-menyen.
 3. Velg TCP/IP-konfig.-menyen, og velg deretter Manuell-knappen.
 4. Bruk talltastaturet til å angi IP-adressen, og velg OK-knappen. Velg Ja-knappen for å bekrefte.
 5. Bruk talltastaturet til å angi nettverksmasken, og velg OK-knappen. Velg Ja-knappen for å bekrefte.
 6. Bruk talltastaturet til å angi standard gateway, og velg OK-knappen. Velg Ja-knappen for å bekrefte.

Innstillinger for koblingshastighet og tosidig utskrift

merknad:
Denne informasjonen gjelder bare Ethernet-nettverk. Den gjelder ikke trådløse nettverk.
Koblingshastigheten og kommunikasjonsmodusen til utskriftsserveren må samsvare med nettverkshuben. I de fleste tilfeller lar du produktet stå i automatisk modus. Hvis du gjør feil endringer i innstillingene for koblingshastighet og tosidig utskrift, kan det føre til at produktet ikke kommuniserer med andre enheter i nettverket. Hvis du må foreta endringer, bruker du produktets kontrollpanel.
merknad:
Innstillingen må samsvare med nettverksproduktet som du kobler til (en nettverkshub, -switch, -gateway, -ruter eller -datamaskin).
merknad:
Når disse innstillingene endres, slås produktet automatisk av og på. Utfør bare endringer når produktet er inaktivt.
 1. Velg Installere -knappen.
 2. Bla til og velg Nettverksoppsett-menyen.
 3. Velg Koblingshast.-menyen.
 4. Velg ett av disse alternativene:
  Innstilling
  Beskrivelse
  Automatisk
  Utskriftsserveren konfigureres automatisk for den høyeste tillatte koblingshastigheten og kommunikasjonsmodusen for nettverket.
  10T Halv
  10 megabyte per sekund (Mbps), halvdupleksoperasjon
  10T Full
  10 Mbps, fulldupleksoperasjon
  100TX Halv
  100 Mbps, halvdupleksoperasjon
  100TX Full
  100 Mbps, fulldupleksoperasjon
 5. Velg OK-knappen. Produktet slås av og på.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...