hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
  • Opplysning
    Vi oppdaterer vår nettside.

    Hvis du opplever feil i løpet av denne perioden, ber vi deg prøve igjen senere. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - FCC-bestemmelser

FCC-bestemmelser
Dette utstyret er blitt testet og funnet i samsvar med grenseverdiene for digitale enheter i klasse B, i henhold til paragraf 15 i FCC-reglene. Disse grenseverdiene er utformet for å gi en rimelig grad av beskyttelse mot skadelig interferens ved installering i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan avgi høyfrekvent energi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiosamband. Det gis imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan avgjøres ved å slå utstyret av og på, anbefales brukeren å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:
  • Snu eller flytt på mottakerantennen.
  • Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
  • Koble utstyret til en kontakt i en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
  • Forhør deg med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker.
  merknad:
Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av HP, kan frata brukeren retten til å bruke dette utstyret.
Bruk av en skjermet grensesnittkabel er påkrevd i henhold til begrensningene i klasse B, i paragraf 15 i FCC-reglene.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...