hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - Løse problemer med det trådløse nettverket

Sjekkliste for trådløs tilkobling

 • Produktet og den trådløse ruteren er slått på og har strømtilførsel. Kontroller også at produktets trådløse radio er slått på.
 • SSID-navnet (Service Set Identifier) er riktig. Skriv ut en konfigurasjonsside for å finne SSID-navnet. Kjør trådløsoppsettet på nytt hvis du er usikker på om du har riktig SSID-navn.
 • I sikrede nettverk må du kontrollere at sikkerhetsinformasjonen er riktig. Kjør trådløsoppsettet på nytt hvis sikkerhetsinformasjonen ikke er riktig.
 • Hvis det trådløse nettverket fungerer som det skal, kan du prøve å få tilgang til andre datamaskiner i det trådløse nettverket. Hvis nettverket har Internett-tilgang, kan du prøve å koble deg til Internett via en trådløs forbindelse.
 • Krypteringsmetoden (AES eller TKIP) er den samme for produktet som den er for det trådløse tilgangspunktet (i nettverk som bruker WPA-sikkerhet).
 • Produktet er innenfor rekkevidden til det trådløse nettverket. For de fleste nettverk må produktet være innenfor 30 m fra det trådløse tilgangspunktet (den trådløse ruteren).
 • Ingen hindringer blokkerer det trådløse signalet. Fjern eventuelle store metallgjenstander mellom tilgangspunktet og produktet. Kontroller at det ikke er søyler, vegger eller støttepillarer som inneholder metall eller betong, mellom produktet og tilgangspunktet.
 • Produktet er plassert på avstand fra elektroniske enheter som kan forstyrre det trådløse signalet. Det er mange typer produkter som kan forstyrre det trådløse signalet, blant annet motorer, trådløse telefoner, overvåkingskameraer, andre trådløse nettverk samt enkelte Bluetooth-enheter.
 • Skriverdriveren installeres på datamaskinen.
 • Du har valgt riktig skriverport.
 • Datamaskinen og produktet er koblet til det samme trådløse nettverket.

Kontrollpanelet viser meldingen: Produktets trådløsfunksjon har blitt slått av

 1. Velg Trådløs meny-knappen.
 2. Velg Slå trådløst av/på-knappen, og velg deretter -knappen.

Produktet skriver ikke ut etter at trådløskonfigureringen er fullført

 1. Forsikre deg om at produktet er slått på og i Klar-tilstand.
 2. Kontroller at du er koblet til det riktige trådløse nettverket.
 3. Kontroller at det trådløse nettverket fungerer slik det skal.
  1. Åpne menyen Nettverksoppsett og deretter elementet Trådløs meny.
  2. Velg elementet Kjør nettverkstest for å teste det trådløse nettverket. Produktet skriver ut en rapport med resultatene.
 4. Kontroller at riktig port eller produkt er valgt.
  1. Høyreklikk på navnet på dette produktet i listen over skrivere på datamaskinen og deretter på Egenskaper. Åpne kategorien Porter.
  2. Kontroller at det er krysset av i boksen ved siden av Virtuell skriverport for USB.
 5. Kontroller at datamaskinen fungerer slik den skal. Ta om nødvendig en omstart på datamaskinen.

Produktet skriver ikke ut, og det er installert en tredjeparts brannmur på datamaskinen

 1. Oppdater brannmuren med den nyeste versjonen fra produsenten.
 2. Hvis det er programmer som ber om brannmurtilgang når du installerer produktet eller prøver å skrive ut, må du la programmene kjøre.
 3. Slå av brannmuren midlertidig, og installer det trådløse produktet på datamaskinen. Aktiver brannmuren når du har fullført trådløsinstalleringen.

Den trådløse tilkoblingen fungerer ikke etter at den trådløse ruteren eller produktet ble flyttet

Kontroller at ruteren eller produktet er koblet til det samme nettverket som datamaskinen.
 1. Åpne menyen Rapporter og velg elementet Konfigurasjonsrapport for å skrive ut rapporten.
 2. Kontroller at nettverksnavnet (SSID) i konfigurasjonsrapporten er det samme som SSID i datamaskinens skriveroppsett.
 3. Hvis nettverksnavnene er forskjellige, betyr det at enhetene ikke er koblet til det samme nettverket. Konfigurer trådløsoppsettet for produktet på nytt.

Kan ikke koble flere datamaskiner til det trådløse produktet

 1. Kontroller at de andre datamaskinene er innenfor trådløsområdet, og at det ikke er noe som blokkerer signalet. De fleste trådløse nettverk har en rekkevidde på 30 m fra det trådløse tilgangspunktet.
 2. Forsikre deg om at produktet er slått på og i Klar-tilstand.
 3. Deaktiver eventuelle tredjeparts brannmurer på datamaskinen.
 4. Kontroller at det trådløse nettverket fungerer slik det skal.
  1. Åpne menyen Nettverksoppsett på produktets kontrollpanel, og åpne deretter elementet Trådløs meny.
  2. Velg elementet Kjør nettverkstest for å teste det trådløse nettverket. Produktet skriver ut en rapport med resultatene.
 5. Kontroller at riktig port eller produkt er valgt.
  1. Høyreklikk på navnet på dette produktet i listen over skrivere på datamaskinen og deretter på Egenskaper. Åpne kategorien Porter.
  2. Klikk på knappen Konfigurer port for å kontrollere at IP-adressen er den samme som IP-adressen i rapporten Kjør nettverkstest.
 6. Kontroller at datamaskinen fungerer slik den skal. Ta om nødvendig en omstart på datamaskinen.

Det trådløse produktet mister forbindelsen når det er koblet til et VPN (Virtual Private Network)

 • Du kan vanligvis ikke være koblet til et VPN-nettverk samtidig som du er koblet til andre nettverk.

Nettverket står ikke oppført i listen over trådløse nettverk

 • Kontroller at den trådløse ruteren er slått på og har strømtilførsel.
 • Nettverket kan være skjult. Du kan imidlertid likevel koble deg til et skjult nettverk.

Det trådløse nettverket fungerer ikke

 1. Prøv å koble andre enheter til nettverket for å bekrefte at nettverket ikke kommuniserer.
 2. Sjekk nettverkskommunikasjonen ved hjelp av ping-kommandoen.
  1. Åpne en kommandolinje på datamaskinen. Klikk på Start og Kjør i Windows, og skriv deretter inn cmd.
  2. Skriv inn ping etterfulgt av nettverksnavnet (SSID).
  3. Hvis vinduet viser tiden for rundtur, betyr det at nettverket fungerer.
 3. Kontroller at ruteren eller produktet er koblet til det samme nettverket som datamaskinen.
  1. Åpne menyen Rapporter, og velg elementet Konfigurasjonsrapport for å skrive ut rapporten.
  2. Kontroller at nettverksnavnet (SSID) i konfigurasjonsrapporten er det samme som SSID i datamaskinens skriveroppsett.
  3. Hvis nettverksnavnene er forskjellige, betyr det at enhetene ikke er koblet til det samme nettverket. Konfigurer trådløsoppsettet for produktet på nytt.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...