hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - Legge i papir

Legge papir i Skuff 1

 1. Åpne skuff 1.
  Figur : Åpne skuff 1
 2. Trekk ut skufforlengeren.
  Figur : Skuff 1-forlenger
 3. Trekk ut forlengeren hvis du legger i lange ark.
  Figur : Vipp ut skuff 1-forlengeren
 4. Trekk papirskinnene helt ut (bildeforklaring 1), og legg deretter papirbunken i skuff 1 (bildeforklaring 2). Juster papirskinnene til størrelsen på papiret.
  merknad:
  Plasser papiret i skuff 1 med siden det skal skrives ut på, opp og den øverste kanten mot produktet.
  Figur : Legge i skuff 1

Legge i skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr)

 1. Trekk skuffen ut av produktet.
  Figur : Åpne skuff 2
 2. Skyv til side papirskinnene for lengde og bredde.
  Figur : Åpne papirskinnene
 3. For å legge i papir i Legal-størrelse trekker du skuffen ut ved å trykke på og holde inne forlengelsestappen samtidig som du drar forsiden av skuffen mot deg.
  merknad:
  Når det ligger papir i Legal-størrelse i skuffen, kan den trekkes ca. 64 mm (2.5 tommer) ut fra forsiden av produktet.
  Figur : Legg i papir i Legal-størrelse
 4. Legg papiret i skuffen, og kontroller at det er flatt i alle fire hjørnene. Skyv papirbreddeskinnene slik at de er på linje med merket for papirstørrelsen nederst i skuffen. Skyv den fremre papirskinnen slik at den dytter papirbunken mot skuffens bakkant.
  Figur : Legg papir i skuff 2
 5. Trykk papiret ned for å forsikre deg om at papirbunken er nedenfor tappene for papirgrense på siden av skuffen.
  Figur : Kontroller at papiret ligger nedenfor tappene på skuffen
 6. Skyv skuffen inn i produktet.
  Figur : Lukk skuff 2

Legge papir i dokumentmateren

Dokumentmateren tar opptil 50 ark med 75 g/m2-papir ().
  forsiktig:
Ikke legg i originaldokumenter med korrekturtape, korrekturlakk, binderser eller stifter, for da kan produktet bli skadet. Du må heller ikke legge fotografier, små originaler eller skjøre originaler i dokumentmateren.
 1. Legg originalene med forsiden opp i dokumentmateren.
  Figur : Dokumentmater
 2. Juster papirskinnene til de er tett inntil papiret.
  Figur : Dokumentmaterskinner

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...