hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Color LaserJet M351/M451 MFP Series Product - Koble produktet til et trådløst nettverk med Windows (kun trådløse modeller)

Før du installerer produktprogramvaren, må du kontrollere at produktet ikke er koblet til nettverket med en nettverkskabel.
Hvis den trådløse ruteren ikke støtter Wi-Fi-Protected Setup (WPS), må du få ruterinnstillingene for det trådløse nettverket fra systemansvarlig eller gjøre følgende:
 • Få tak i navnet på det trådløse nettverket eller SSID-navnet (Service Set Identifier).
 • Angi et sikkerhetspassord eller en krypteringsnøkkel for det trådløse nettverket.

Koble produktet til et trådløst nettverk med WPS

Hvis den trådløse ruteren støtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), er dette den enkleste fremgangsmåten for å konfigurere produktet i et trådløst nettverk.
 1. Trykk på WPS-knappen på den trådløse ruteren.
 2. Trykk på og hold nede knappen Trådløs på produktets kontrollpanel i to sekunder. Slipp knappen når trådløs-lampen begynner å blinke.
 3. Vent et par minutter mens produktet oppretter en nettverkstilkobling med den trådløse ruteren.
merknad:
Hvis denne fremgangsmåten ikke fører frem, kan du prøve å ta i bruk det trådløse nettverket ved hjelp av USB-kabelmetoden.

Koble produktet til et trådløst nettverk med WPS ved hjelp av menyene på kontrollpanelet

 1. Trykk på trådløs-knappen foran på produktet. Se etter om elementet Trådløs meny har åpnet seg på kontrollpanelet. Hvis det ikke har åpnet seg, følger du disse trinnene:
  1. Trykk på OK-knappen på kontrollpanelet for å åpne menyene.
  2. Åpne følgende menyer:
   • Nettverksoppsett
   • Trådløs meny
 2. Velg elementet WPS-oppsett.
 3. Bruk én av følgende fremgangsmåter for å fullføre konfigureringen:
  • Trykknapp: Velg alternativet Trykknapp, og følg instruksjonene på kontrollpanelet. Det kan ta noen minutter å opprette den trådløse tilkoblingen.
  • PIN-KODE: Velg alternativet Generer PIN. Produktet genererer en unik PIN-kode som du må skrive inn på den trådløse ruterens konfigureringsside. Det kan ta noen minutter å opprette den trådløse tilkoblingen.
merknad:
Hvis denne fremgangsmåten ikke fører frem, kan du prøve å ta i bruk det trådløse nettverket ved hjelp av USB-kabelmetoden.

Koble produktet til et trådløst nettverk med en USB-kabel

Hvis den trådløse ruteren ikke støtter WPS (Wi-Fi-Protected Setup), kan du bruke følgende fremgangsmåte for å konfigurere produktet i et trådløst nettverk. Det er enklere å konfigurere en trådløs tilkobling hvis du overfører innstillingene ved hjelp av en USB-kabel. Når konfigureringen er ferdig, kan du koble fra USB-kabelen og ta i bruk den trådløse tilkoblingen.
 1. Sett programvare-CDen inn i CD-skuffen på datamaskinen.
 2. Følg instruksjonene på skjermen. Velg alternativet Koble til gjennom et trådløst nettverk når du blir bedt om det. Koble USB-kabelen til produktet når du blir bedt om det.
    forsiktig:
  Ikke koble til USB-kabelen før installeringsprogrammet ber deg om det.
 3. Skriv ut en konfigurasjonsside når installeringen er fullført, for å kontrollere at produktet har et nettverksnavn (SSID).
 4. Koble fra USB-kabelen når installeringen er fullført.

Installere programvaren for et trådløst produkt i nettverket

Hvis produktet allerede har en IP-adresse i et trådløst nettverk, og du vil installere produktprogramvare på en datamaskin, gjør du følgende:
 1. Skriv ut en konfigurasjonsside fra produktets kontrollpanel for å finne produktets IP-adresse.
 2. Installer programvaren fra CDen.
 3. Følg instruksjonene på skjermen.
 4. Når du blir bedt om det, velger du alternativet Koble til gjennom et trådløst nettverk og klikker deretter på Neste.
 5. Fra listen over tilgjengelige skrivere velger du skriveren som har riktig IP-adresse.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...