hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Deskjet 1050, 1050A, 2050, 2050A og Deskjet Ink Advantage 2060 All-in-One-skriverserien - Skifte ut blekkpatroner

Innledning

Dette dokumentet inneholder fremgangsmåten for å skifte ut blekkpatroner.
merknad:
Gå til HP SureSupply for å kontrollere hvilke blekkpatroner som er kompatible med ditt produkt. Hvis du vil finne blekkpatronen med et annet språk enn engelsk, klikker du på språkkoblingen nær globusikonet () øverst til høyre i nettleseren.

Skifte blekkpatroner

Videoen nedenfor viser hvordan du skifter en blekkpatron.
merknad:
Videoen viser HP Deskjet 2050. Produktet ser kanskje ikke likt ut som ditt på utsiden, men fremgangsmåten er den samme.
.
Hvis du har problemer med å vise videoen eller vil se den i en annen størrelse, kan du klikke her for å spille av videoen på YouTube.
Følg fremgangsmåten nedenfor for å skifte og justere blekkpatronene.

Trinn 1: Bytt blekkpatronen

 1. Trykk på av-/på-knappen () for å slå på skriveren, dersom den ikke allerede er på. Vent til skriveren er uvirksom og stille før du fortsetter.
 2. Legg i vanlig hvitt papir, hvis dette ikke allerede er gjort.
 3. Åpne blekkpatrondekselet. Vognen flyttes til midten av skriveren. Vent til vognen er uvirksom og stille før du fortsetter.
  Figur : Åpne blekkpatrondekselet
  Grafikk: Åpne blekkpatrondekselet
 4. Trykk ned blekkpatronen for å løsne den, og ta den ut av sporet.
  Figur : Ta ut blekkpatronen
  Grafikk: Ta ut blekkpatronen
    forsiktig:
  Ikke berør de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene. Berøring av disse delene kan føre til tilstopping, sviktende blekktilførsel og dårlig elektrisk forbindelse.
  Figur : Ikke berør kontaktene eller blekkdysene.
  Grafikk: Ikke berør kontaktene eller blekkdysene.
 5. Ta den nye blekkpatronen ut av emballasjen, og dra deretter i den rosa fliken for å fjerne plastteipen.
    forsiktig:
  Ikke berør de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene. Sett heller ikke tilbake teipen på blekkpatronene. Det kan føre til tilstopping, sviktende blekktilførsel og dårlig elektrisk forbindelse.
  Figur : Fjern plastteipen
  Illustrasjon av hvordan du tar av teipen på en ny blekkpatron
 6. Hold blekkpatronen etter sidene med dysene vendt mot produktet, og sett den inn i sporet. Sørg for at ikonet på blekkpatronen tilsvarer ikonet på sporet.
  • Blekkpatronen med tre farger () settes i sporet til venstre.
  • Den svarte blekkpatronen () settes i sporet til høyre.
  Figur : Sett blekkpatronen i sporet
  Grafikk: Sett blekkpatronen i sporet
 7. Trykk blekkpatronen inn i sporet til den klikker på plass.
  Figur : Klikk blekkpatronen på plass
  Grafikk: Klikk blekkpatronen på plass
 8. Gjenta denne fremgangsmåten for å skifte den andre blekkpatronen ved behov.
 9. Lukk blekkpatrondekselet.
  Figur : Lukk blekkpatrondekselet
  Grafikk: Lukk blekkpatrondekselet
 10. Vent ca. 30 sekunder på at justeringssiden skrives ut automatisk.
  Figur : Justeringssiden skrives ut automatisk etter 30 sekunder.
  Grafikk: Justeringssiden skrives ut automatisk etter 30 sekunder.

Trinn 2: Juster blekkpatronene

 1. Løft opp skannerlokket.
 2. Legg justeringssiden med utskriftssiden ned i fremre høyre hjørne på glassplaten. Du kan bruke den graverte linjalen ved siden av glassplaten til hjelp når du legger på justeringssiden.
  Figur : Legg justeringssiden på glassplaten.
  Grafikk: Legg justeringssiden på glassplaten.
 3. Lukk skannerlokket.
 4. Trykk på knappen Start kopiering i svart () for å begynne å skanne. Blekkpatronene justeres nå automatisk.
 5. Vent til av/på-lyset () slutter å blinke. Dette betyr at blekkpatronen er ferdig justert.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...