hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Scanjet Enterprise 7000n - Grunnleggende problemsløsningstips

Grunnleggende problemsløsningstips

Banale problemer som flekker på skannestripene eller løse kabler, kan føre til at skanneren gir uklare resultater, oppfører seg merkelig eller ikke fungerer. Undersøk alltid følgende når du støter på problemer med skanneren.
 • Hvis resultatet er uklart, undersøker du om skannestripene på innsiden av dokumentmateren er skitne eller tilgriset. I så fall må skannestripene rengjøres.
  Hvis du skanner et dokument som vil bli analysert med optisk tegngjenkjenning (OCR), må du passe på at originaldokumentet er klart nok til å bli analysert.
 • Kontroller at USB- og strømkablene er satt ordentlig inn i kontaktene på baksiden av skanneren. Kontroller også at strømledningen er koblet til en strømførende stikkontakt eller et overspenningsvern.
 • Kontroller at skanneren ikke er slått av automatisk. Hvis den er det, trykker du på av/på-knappen () for å slå på skanneren.
  merknad:
  Du kan endre innstillingen for automatisk avslåing i kategorien Settings (innstillinger) i HP Scanner Tools Utiliy (skannerverktøy).
 • Påse at skanneren får strøm.
  • Kontroller at den grønne lampen på strømforsyningsboksen lyser.
  • Hvis den grønne lampen ikke lyser, må du kontrollere at stikkontakten eller overspenningsvernet som strømforsyningen er koblet til, har strøm.
  • Hvis stikkontakten eller overspenningsvernet har strøm, men den grønne indikatorlampen likevel ikke lyser, kan det være feil på strømforsyningen. Ta kontakt med www.hp.com/support for å få hjelp.
 • Hvis du får en Scanner not found (fant ikke skanner)-feilmelding når du prøver å bruke skanneren, slår du av skanneren og venter i 30 sekunder før du slår den på igjen. Hvis du fremdeles får denne meldingen, må du kanskje tilbakestille skanneren.
 • Hvis du har koblet skanneren til datamaskinen via en USB-hub eller via en USB-port på fronten av datamaskinen, kobler du fra skanneren og kobler den til igjen via en USB-port på baksiden av datamaskinen.
 • Kontroller at skannerknappene er aktivert.
 • Slå skanneren av, vent 30 sekunder og slå den deretter på igjen.
 • Kontroller at dokumentmaterluken er lukket.
 • Start datamaskinen på nytt.
Hvis du fortsatt har problemer, er det mulig at HP-skanneprogramvaren, fastvaren eller tilhørende drivere er foreldet eller har blitt ødelagt. Se www.hp.com/support for å finne programvare-, fastvare- og driveroppdateringer til skanneren.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...