hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Vi oppdaterer vår nettside.

  Hvis du opplever feil i løpet av denne perioden, ber vi deg prøve igjen senere. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Scanjet Enterprise 7000n - Skanneren har sluttet å fungere ordentlig

Skanneren har sluttet å fungere ordentlig
Hvis skanneren slutter å skanne, følger du fremgangsmåten nedenfor. Etter hvert trinn starter du skanning for å se om skanneren fungerer. Hvis problemet vedvarer, fortsetter du med neste trinn.
 1. En kabel kan være løs. Kontroller at både USB-kabelen og strømforsyningen er riktig tilkoblet.
  Bruk kabelen som fulgte med skanneren. Det er ikke sikkert at andre USB-kabler er kompatible med skanneren.
 2. Påse at skanneren får strøm.
  1. Kontroller at den grønne lampen på strømforsyningsboksen lyser.
  2. Hvis den grønne lampen ikke lyser, må du kontrollere at stikkontakten eller overspenningsvernet som strømforsyningen er koblet til, har strøm.
  3. Hvis stikkontakten eller overspenningsvernet har strøm, men den grønne indikatorlampen likevel ikke lyser, kan det være feil på strømforsyningen. Ta kontakt med www.hp.com/support for å få hjelp.
 3. Trekk ut strømledningen fra strømkilden, vent 30 sekunder og sett den inn igjen.
 4. Start datamaskinen på nytt.
 5. På datamaskinen åpner du Kontrollpanel og bruker Legg til / fjern-verktøyet (Programmer og funksjoner-verktøyet i Windows Vista) til å avinstallere følgende programmer:
  • HP Scanjet 7000 s2
  • HP Scanjet 7000 s2 ISIS
  • HP Smart Document Scan Software (skanneprogramvare)
 6. Installer programmene på nytt ved hjelp av HP Scanning Software CD-platen som fulgte med skanneren.
 7. Koble USB-kabelen og strømkabelen til skanneren igjen, og trykk deretter på av/på-knappen () for å slå skanneren på.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...