hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Informasjon om de siste sårbarheter

   

  HP er oppmerksom på den siste klasse av sikkerhets-sårbarheter som kalles "spekulativ kjøring av side-kanalsangrep" som påvirker mange moderne prosessorer (Intel, AMD og ARM) og operativsystemer. HP vil gi oppdatert informasjon om dette på kundestøttesiden så snart den blir tilgjengelig.

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Scanjet Enterprise 8500 fn1 - Kontrollpanel

Kontrollpaneloppsett
Kontrollpanelet har en grafisk berøringsskjerm, knapper for jobbkontroll, et tastatur og tre LED-statuslamper.
Figur : Kontrollpanel
1
Berøringsskjerm
Bruk berøringsskjermen for å få tilgang til produktfunksjonene.
2
Justeringskontroll for lysstyrken på berøringsskjermen
Bruk denne kontrollen til å øke eller redusere lysstyrken på berøringsskjermen.
3
Tilbakestill-knappen
Tilbakestiller jobbinnstillingene til fabrikkinnstilte eller brukerdefinerte standardverdier.
4
Klar-lampe
Klar-lampen viser at produktet er klart til å behandle jobber.
5
Data-lampe
Data-lampen viser at produktet mottar data.
6
Obs!-lampe
Obs!-lampen viser at produktet har en tilstand som krever brukertilsyn.
7
Start-knappen
Starter digital sending (for eksempel e-post og faks) eller gjenopptar en jobb som ble avbrutt.
8
Stopp-knappen
Stanser den aktive jobben, og åpner Jobbstatus-skjermen.
9
Dvale-knappen
Hvis produktet er inaktivt i lang tid, går det automatisk inn i dvalemodus. Du setter produktet i dvalemodus eller aktiverer det igjen ved å trykke på Dvale-knappen.
Forstå statuslampene på kontrollpanelet
Produktet har seks LED-indikatorer på kontrollpanelet som viser produktstatusen. I tabellen nedenfor er det en oversikt over hva LED-indikatorene signaliserer
LED-indikator
Beskrivelse
Alle LED-indikatorene er av.
Produktet er slått av.
Dvale-indikatoren er på.
Skanneren er i dvalemodus (strømsparingsmodus).
Dvale-indikatoren blinker.
Skanneren går inn i eller ut av dvalemodus.
Dvale-indikatoren er av.
Skanneren er ikke i dvalemodus, og det er ikke på vei inn i eller ut av dvalemodus (på eller av).
Strømforsyningslampen er på.
Produktet er slått på.
Strømforsyningslampen blinker.
Strømadapteren er plugget inn i produktet, og produktet slått av.
Strømforsyningslampen er av.
Strømforsyningsenheten forsyner ikke produktet med strøm.
Klar-lampen er på.
Produktet er aktivt og klart til å ta imot data.
Klar-lampen blinker.
Produktet har satt en forespørsel på pause eller mottar ikke lenger data.
Klar-lampen er av.
Produktet er satt på pause og kan ikke motta data. Det kan være fordi produktet er satt på pause med vilje, eller fordi produktet er i en feiltilstand.
Data-lampen er på.
Produktet har bufret data om at det er ferdig med behandlingen, og at det venter på at mer data skal overføres, eller produktet er satt på pause. Hvis Obs!-lampen blinker samtidig, er det en feil, og data venter på å bli behandlet
Data-lampen blinker.
Produktet mottar eller behandler data.
Data-lampen er av.
Produktet har ingen data å behandle.
Obs!-lampen er på.
Det har oppstått en kritisk feil med produktet. På displayet står det hva feilen er.
Obs!-lampen blinker raskt.
Produktet har oppdaget en feil som krever medvirkning fra brukeren, for eksempel et papirstopp i den automatiske dokumentmateren.
Obs!-lampen er av.
Ingen feiltilstand.
  merknad:
Status- og feiltilstander vises på displayet.
Kontrollpanelmeldinger
Produktet har en omfattende funksjon for kontrollpanelmeldinger. Når en melding vises på kontrollpanelet, må du følge instruksjonene på skjermen for å løse problemet. Hvis produktet viser en “Feil”- eller “Obs!”-melding og det ikke vises noen trinn for å løse problemet, slår du produktet av og på igjen. Ta kontakt med HPs brukerstøtte hvis du fortsatt opplever problemer med produktet.
Velg varselsknappen hvis du vil ha mer informasjon om varsler som vises på statuslinjen.
Hvis du vil ha mer informasjon om en rekke forskjellige emner, kan du velge Hjelp-knappen øverst i høyre hjørne på startskjermbildet.
Startskjermbildet
På startskjermbildet får du tilgang til produktfunksjonene, og du ser gjeldende status for produktet.
Figur : Startskjermbilde for kontrollpanel
1
Funksjoner
Funksjonene som vises i dette området, kan, avhengig av hvordan produktet er konfigurert, inkludere hvilke som helst av følgende elementer:
 • Faks
 • E-post
 • Jobbstatus
 • Lagre til nettverksmappe
 • Lagre til USB
 • Hurtigsett
 • Arbeidsflyt
 • Administrasjon
 • Service
2
Statuslinje for produktet
Statuslinjen gir informasjon om den generelle produktstatusen. Det vises ulike knapper i dette området, avhengig av gjeldende status.
3
Hjelp-knappen
Trykk på Hjelp-knappen for å åpne det innebygde hjelpesystemet.
4
Rullefelt
Trykk på pil opp eller pil ned i rullefeltet for å se hele listen over tilgjengelige funksjoner.
5
Logg på/Logg av
Velg denne knappen for å logge på eller logge av produktet. Når du har logget deg av, gjenoppretter produktet alle alternativene til standardinnstillingene.
6
Nettverksadresse-knappen
Velg Nettverksadresse-knappen for å få informasjon om nettverksforbindelsen.
7
Språk-knapp
Velg Språk-knappen for å åpne skjermbildet Språk og endre språket for berøringsskjermvisningen.
8
Dato og klokkeslett
Her vises gjeldende dato og klokkeslett. Du kan velge formatet produktet bruker til å vise dato og klokkeslett, for eksempel 12- eller 24-timers format.
Knapper på berøringsskjermen
På berøringsskjermen kan du se informasjon om produktstatusen. Flere ulike knapper kan vises i dette området.
Hjem-knapp. Velg denne knappen for å gå til startskjermbildet fra et annet skjermbilde.
Start-knapp. Velg denne knappen for å starte prosessen for funksjonen du bruker.
  merknad:
Navnet på denne knappen endrer seg for hver funksjon. I den digitale faksfunksjonen heter for eksempel knappen Send faks.
Feilknapp. Denne knappen vises når det er en feil med produktet som krever ettersyn før det kan fortsette. Velg feilknappen for å få se en melding som beskriver feilen. Meldingen inneholder også informasjon om hvordan du løser problemet.
Varselsknapp. Denne knappen vises når det er et problem med produktet, men det fortsatt kan brukes. Velg varselsknappen for å få se en melding som beskriver problemet. Meldingen inneholder også informasjon om hvordan du løser problemet.
Hjelp-knapp. Velg denne knappen for å åpne det innebygde elektroniske hjelpesystemet.
Språk-knappen. Velg denne knappen for å åpne skjermbildet Språk og angi språket for berøringsskjermvisningen.
Hjelpesystem for kontrollpanelet
Produktet har et innebygd hjelpesystem som forklarer hvordan du bruker hvert skjermbilde. Du åpner hjelpesystemet ved å berøre Hjelp-knappen øverst i høyre hjørne av skjermen.
I enkelte skjermbilder åpner hjelpesystemet en global meny der du kan søke etter spesielle emner. Du kan bla gjennom menystrukturen ved å velge knappene på menyen.
For skjermbilder som inneholder innstillinger for enkeltstående jobber, åpner hjelpesystemet et emne som forklarer alternativene for dette skjermbildet.
Hvis produktet varsler om en feil eller gir en advarsel, velger du feilknappen eller varselsknappen for å åpne en melding som beskriver problemet. Meldingen gir også informasjon om hvordan problemet kan løses.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...