hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise 600-skriver i M601, M602 og M603-serien - Installere minne

Det kan være lurt å legge til mer minne i produktet hvis du ofte skriver ut avansert grafikk eller PostScript-dokumenter (PS), eller hvis du bruker mange nedlastede skrifter. Ytterligere minne gir også mer fleksibilitet for støtte til jobblagringsfunksjoner, for eksempel hurtigkopiering.
merknad:
SIMM-moduler (Single Inline Memory Module), som ble brukt i tidligere HP LaserJet-produkter, er ikke kompatible med produktet.

Installere produktminne

Dette produktet har ett DIMM-spor.
  forsiktig:
Statisk elektrisitet kan skade elektroniske komponenter. Når du håndterer DIMM-moduler, bør du ha på deg en antistatisk armstropp eller berøre overflaten på den antistatiske pakken til DIMM-modulen ofte og deretter bare berøre metallet på produktet.
 1. Skriv ut en konfigurasjonsside for å finne ut hvor mye minne som er installert i produktet før du legger til mer minne.
  1. Trykk på Hjem -knappen på produktets kontrollpanel.
  2. Åpne følgende menyer:
   • Administrasjon
   • Rapporter
   • Konfigurasjons-/statussider
   • Konfigurasjonsside
 2. Når konfigurasjonssiden er skrevet ut, slår du av produktet.
  Figur : Strømknapp
 3. Trekk ut strømledningen og grensesnittkabelen.
  Figur : Plassering av grensesnittkablene
 4. Fjern høyre sidepanel ved å skyve det mot baksiden av produktet slik at det løsner.
  Figur : Høyre sidepanel
 5. Åpne tilgangsdekselet ved å trekke i metalltappen.
  Figur : Tilgangsdeksel på formateringsenheten
 6. Ta DIMM-modulen ut av den antistatiske innpakningen.
    forsiktig:
  Bruk alltid en håndleddsstropp som avleder statisk elektrisitet, eller berør overflaten på den antistatiske pakken før du håndterer DIMM-modulene. Slik reduserer du faren for skader som følge av statisk elektrisitet.
  Figur : Antistatisk innpakning for den nye DIMM-modulen
 7. Hold DIMM-modulen i kantene, og still hakkene på DIMM-modulen på linje med DIMM-sporet. (Kontroller at låsene på hver side av DIMM-sporet er åpne.)
  Figur : DIMM-justering
 8. Trykk DIMM-modulen rett inn i sporet, og trykk godt. Kontroller at låsene på hver side av DIMM-modulen klemmes på plass.
  Figur : DIMM-installering
 9. Lukk tilgangsdekselet, og trykk godt til det knepper på plass.
  Figur : Tilgangsdeksel på formateringsenheten
 10. Sett høyre sidepanel på plass igjen. Plasser tappene på panelet mot sporene i produktet, og skyv panelet mot fremsiden av produktet til det låses på plass.
  Figur : Høyre sidepanel
 11. Koble til grensesnittkabelen og strømledningen på nytt.
  Figur : Grensesnittkabler
 12. Slå på produktet.
  Figur : Strømknapp

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...