hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise 600-skriver i M601, M602 og M603-serien - Tolke kontrollpanelmeldinger for rekvisita

Tolke kontrollpanelmeldinger for rekvisita

Meldinger om rekvisitastatus
Kontrollpanelmelding
Beskrivelse
Anbefalt handling
10.0X.Y0 Rekvisitaminnefeil
Produktet kan ikke lese eller skrive til minnebrikken for skriverkassetten, eller minnebrikken mangler for skriverkassetten.
Installer skriverkassetten på nytt, eller installer en ny skriverkassett.
Brukt rekvisita i bruk
Skriverkassetten er brukt før.
Hvis du mener at du har kjøpt ekte HP-rekvisita, kan du gå til www.hp.com/go/anticounterfeit.
Det er installert rekvisita som ikke støttes
Skriverkassetten er beregnet på et annet HP-produkt.
Hvis utskriftskvaliteten ikke lenger er tilfredsstillende, skifter du skriverkassetten.
Inkompatibel <rekvisitaenhet>
Angitt rekvisitaenhet er ikke kompatibel med dette produktet.
Skift ut rekvisitaenheten med en enhet som er utviklet for dette produktet.
Inkompatible rekvisitaenheter
Det er installert rekvisitaenheter som ikke er utviklet for dette produktet. Produktet kan ikke skrive ut når disse rekvisitaenhetene er installert.
Trykk på pil ned -knappen for å identifisere inkompatible rekvisitaenheter. Installer rekvisita som er utviklet for dette produktet.
Lavt nivå for vedlikeholdssett
Det er lite igjen av vedlikeholdssettet. Faktisk gjenværende levetid for rekvisitaenheten kan variere. Du bør ha et nytt vedlikeholdssett klart, slik at du kan skifte det når utskriftskvaliteten ikke lenger er tilfredsstillende. Du trenger ikke skifte vedlikeholdssettet med én gang hvis utskriftskvaliteten fremdeles er tilfredsstillende.
Hvis utskriftskvaliteten ikke lenger er tilfredsstillende, skifter du vedlikeholdssettet. Instruksjoner følger med vedlikeholdssettet.
Lite rekvisita
Denne meldingen vises når minst to rekvisitaenheter har nådd nedre terskelverdi. Den faktiske gjenværende levetiden til rekvisitaenheten kan variere. Trykk på pil ned -knappen for å se hvilke rekvisitaenheter som har nådd nedre terskelverdi. Du trenger ikke skifte rekvisitaenhetene med én gang hvis utskriftskvaliteten fremdeles er tilfredsstillende. Når nivået for en HP-rekvisitaenhet er “svært lite”, gjelder ikke lenger HPs beskyttelsesgaranti Premium Protection for den aktuelle enheten.
Hvis du vil fortsette å skrive ut, kan du enten bytte rekvisitaenheten eller konfigurere produktet på nytt ved hjelp av Administrer rekvisita-menyen på kontrollpanelet.
Lite toner i svart kassett
Det vises en melding når det er lite igjen i en rekvisitaenhet. Den faktiske levetiden for skriverkassetter kan variere. Du trenger ikke skifte skriverkassetten med én gang hvis utskriftskvaliteten fremdeles er tilfredsstillende.
Hvis utskriftskvaliteten ikke lenger er tilfredsstillende, skifter du skriverkassetten. Vurder å kjøpe en ny kassett slik at den er klar når den installerte kassetten når slutten av den beregnede levetiden.
Skift ut <rekvisitaenhet>
Produktet angir når en rekvisitaenhet har nådd slutten av den beregnede levetiden. Den faktiske gjenværende levetiden kan være en annen enn den beregnede. Du bør ha en ny rekvisitaenhet klar, slik at du kan bytte den når utskriftskvaliteten ikke lenger er tilfredsstillende. Rekvisitaenheten må ikke byttes nå med mindre utskriftskvaliteten ikke lenger er tilfredsstillende. Når en HP-rekvisitaenhet har nådd slutten av den omtrentlige levetiden, gjelder ikke lenger HPs beskyttelsesgaranti Premium Protection for den aktuelle rekvisitaenheten.
Skift ut angitt rekvisitaenhet.
Du kan også konfigurere produktet slik at det fortsetter å skrive ut, ved hjelp av Administrer rekvisita-menyen.
Skift ut rekvisita
To eller flere rekvisitaenheter har nådd slutten av den beregnede levetiden. Den faktiske gjenværende levetiden kan være en annen enn den beregnede. Du bør ha en ny rekvisitaenhet klar, slik at du kan bytte den når utskriftskvaliteten ikke lenger er tilfredsstillende. Rekvisitaenheten må ikke byttes nå med mindre utskriftskvaliteten ikke lenger er tilfredsstillende. Når en HP-rekvisitaenhet har nådd slutten av den omtrentlige levetiden, gjelder ikke lenger HPs beskyttelsesgaranti Premium Protection for den aktuelle rekvisitaenheten.
Trykk på pil ned -knappen for å se hvilke rekvisitaenheter som må byttes.
Du kan også konfigurere produktet slik at det fortsetter å skrive ut, ved hjelp av Administrer rekvisita-menyen.
Svært lavt nivå for vedlikeholdssett
Det er svært lite igjen av vedlikeholdssettet. Den faktiske gjenværende levetiden til rekvisitaenheten kan variere. Du trenger ikke skifte vedlikeholdssettet med én gang hvis utskriftskvaliteten fremdeles er tilfredsstillende. Når nivået for en HP-rekvisitaenhet er "svært lite", gjelder ikke lenger HPs beskyttelsesgaranti Premium Protection for den aktuelle enheten.
Hvis utskriftskvaliteten ikke lenger er tilfredsstillende, skifter du vedlikeholdssettet. Instruksjoner følger med vedlikeholdssettet.
Svært lite i svart kassett
Det vises en melding når en rekvisitaenhet har nådd laveste terskelverdi. Den faktiske levetiden for skriverkassetter kan variere. Du trenger ikke skifte skriverkassetten med én gang hvis utskriftskvaliteten fremdeles er tilfredsstillende. Når nivået for en HP-rekvisitaenhet er "svært lite", gjelder ikke lenger HPs beskyttelsesgaranti Premium Protection for den aktuelle enheten.
Hvis utskriftskvaliteten ikke lenger er tilfredsstillende, skifter du skriverkassetten.
Svært lite rekvisita
Denne meldingen vises når minst to rekvisitaenheter har nådd laveste terskelverdi. Trykk på pil ned -knappen for å se hvilke rekvisitaenheter som har nådd nedre terskelverdi. Den faktiske gjenværende levetiden til rekvisitaenheten kan variere. Du trenger ikke skifte rekvisitaenhetene med én gang hvis utskriftskvaliteten fremdeles er tilfredsstillende. Når nivået for en HP-rekvisitaenhet er “svært lite”, gjelder ikke lenger HPs beskyttelsesgaranti Premium Protection for den aktuelle enheten.
Hvis du vil fortsette å skrive ut, kan du enten bytte rekvisitaenheten eller konfigurere produktet på nytt ved hjelp av Administrer rekvisita-menyen på kontrollpanelet.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...