hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series - Finne nettverkets sikkerhetsinnstillinger

Finne nettverkets sikkerhetsinnstillinger
Når du skal legge til skriveren i et trådløst nettverk, trenger du følgende informasjon om nettverkssikkerheten:
 • Nettverksnavn (SSID): Dette er navnet på nettverket.
 • Trådløspassord: Hvis du bruker sikkerhet, er dette WEP-nøkkelen eller WPA-tilgangskoden.
HPs diagnostikkverktøy for hjemmenettverk kan hente denne informasjonen for deg automatisk. Klikk på følgende lenke for å laste ned verktøyet:
  merknad:
HP Nettverksdiagnostikkverktøy er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk.
Før du begynner må du kontrollere at nettverket er konfigurert og virker som det skal. (Følg instruksjonene som fulgte med ruteren når du skal konfigurere nettverket.)
  merknad:
HP kan ikke konfigurere eller endre nettverkets SSID, WEP-nøkkel eller WPA-tilgangskode. Les dokumentasjonen som fulgte med den trådløse ruteren, eller kontakt produsenten av ruteren hvis du trenger hjelp.
Når HP-programvaren er installert på en trådløs datamaskin, kan programvaren kunne hente sikkerhetsinnstillingene for nettverket automatisk.
Som et alternativ til å bruke HPs nettverksdiagnostikkverktøy kan du følge instruksjonene nedenfor for å finne nettverkets sikkerhetsinnstillinger.
Slik finner du sikkerhetsinnstillingene for ditt trådløse nettverk
 1. Finn IP-adressen til ruteren i dokumentasjonen som fulgte med ruteren.
    merknad:
  IP-adressen til rutere er ofte 192.168.0.1. Dette er imidlertid ikke adressen til alle rutere, og IP-adressen kan endres etter at ruteren er koblet til og kjører. Hvis IP-adressen ikke er 192.168.0.1 (eller 192.168.1.1), må du se i dokumentasjonen til ruteren.
 2. I en nettleser (som Internet Explorer) skriver du IP-adressen til ruteren i adressefeltet og trykker på Enter.
  Skriv for eksempel http://192.168.0.1.
 3. Skriv brukernavnet og passordet for rutersiden.
    merknad:
  Brukernavnet og passordet for ruteren opprettes under ruterinstalleringen. Hvis du ikke husker å ha endret brukernavnet og passordet, kan det hende at ruteren fremdeles bruker fabrikkstandardene. Slå opp i dokumentasjonen til ruteren for å finne standard brukernavn og passord. Hvis du ikke får tilgang til ruterens konfigurasjonsside, må du kontakte produsenten av ruteren for å få hjelp.
 4. På konfigurasjonssiden til ruteren må du notere deg SSID.
  SSID er navnet på infrastrukturnettverket. Du finner det ofte i Trådløs-området på konfigurasjonssiden til ruteren.
    merknad:
  Vi anbefaler at du aktiverer eeller slår på innstillingen SSID Broadcast (Kringkast SSID) på ruteren. Se etter denne innstillingen, og aktiver den hvis det er aktuelt.
 5. Noter deg WEP-nøkkelen eller WPA-tilgangskoden, som vanligvis finnes i Sikkerhet-kategorien på konfigurasjonssiden til ruteren.
    merknad:
  Hvis det ikke er noen Sikkerhet-kategori, må du se dokumentasjonen til ruteren. Hvis det er oppført flere enn én WEP-nøkkel, bruker du den første som er oppført. La rutersiden være åpen slik at du kan finne annen ruterinformasjon.
Hvis du trenger mer hjelp
Hewlett-Packard har forskjellige støttealternativer for å hjelpe deg med å bruke skriveren eller løse et problem.
 • HPs nettsted for kundestøtte: Støtte- og problemløsingsinformasjon for ditt spesifikke produkt er tilgjengelig, og er den beste kilden til oppdatert produktinformasjon. Hvis du trenger kontaktinformasjon, klikker du på Kontakt HP for å se hvilke støttealternativer du har.
  Velg ditt land/region hvis du blir bedt om det. Velg støtte- og problemløsingsalternativet, og skriv deretter produktnavnet og -nummeret i de angitte feltene.
 • HPs støttefora: Få kontakt med andre HP-brukere for å få kunnskap, tips og svar på spørsmål om produktet ditt.
 • HPs senter for trådløs utskrift: Lær mer om trådløs utskrift, løs trådløsproblemer og sett opp og konfigurer nettverket.
 • Nettverksdiagnostikkverktøy: Hvis du har problemer med å koble skriveren til nettverket, kan du laste ned HP Nettverksdiagnostikkverktøy. Dette verktøyet kan løse problemet for deg automatisk.
  merknad:
Enkelte støttealternativer er kanskje ikke tilgjengelig for alle produkter, i alle land/regioner eller på alle språk.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...