hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Notebook PC Battery Pack Replacement Program utvidet 26. mai 2011

Programmets høydepunkter

Dette programmet ivaretar et problem med spesifikke batteripakker som brukes i visse bærbare PC-er fra HP.
 • Denne tilbakekallelsen fra HP gjelder hele verden.
 • HP-kunder vil være kvalifisert til å motta en ny batteripakke gratis for hver kvalifiserte batteripakke.
 • Besøk nettstedet til HP Notebook PC Battery Pack Replacement Program på http://www.hp.com/support/BatteryReplacement for mer informasjon.
Den 26. mai 2011 utvidet HP et verdensomspennende tilbakekallings- og erstatningsprogram i samarbeid med forskjellige statlige organer, ved å legge batteripakker til erstatningsprogrammet som tidligere ble kunngjort 14. mai 2009 og utvidet 19. mai 2010. Én ekstra serie med kommersielle produktmodeller ble tatt med på listen over produkter som kan ha blitt solgt med de berørte batteriene. HP-kunder som påvirkes av dette programmet er berettiget til å motta et nytt batteri for hvert kontrollerte, tilbakekalte batteri, helt kostnadsfritt.
HP og batteriprodusentene mener at visse batteripakker som ble levert i bærbare PC-produkter solgt mellom juli 2007 og juli 2008 kan utgjøre en potensiell sikkerhetsfare for forbrukere. Batteriene kan overopphete og bli en brann- og brannsårfare. Fordi disse batteripakkene kan utgjøre en potensiell sikkerhetsrisiko for kunder, er det meget viktig at de bekreftes på programmets nettside.
Viktig: Det er blitt lagt nye batteripakker til programmet den 26. mai 2011. Vennligst bekreft batteriet ditt på nytt hvis du har et av produktene som er oppført i tabellen nedenfor, selv om du har bekreftet det tidligere.
Besøk nettstedet til HP Notebook PC Battery Pack Replacement Program for å bekrefte batteriet, på http://www.hp.com/support/BatteryReplacement. Hvis bekreftelsen angir at ditt batteri er berørt, vil HP gi deg en erstatningsbatteripakke kostnadsfritt.
merknad:
Bekreftelsesprosessen kan vise at din batteripakke ikke er påvirket av denne tilbakekallelsen. Ca. 5 % av de bærbare PC-produktene som ble solgt mellom juli 2007 og juli 2008 og som omfattes av programmet, inneholdt berørte batteripakker.

Omfang

De berørte batteripakkene ble distribuert over hele verden i følgende bærbare PC-modeller/-serier:
HP Pavilion
Compaq Presario
HP
HP Compaq
dv2000
dv9000
A900
V3500
G6000
6510b
dv2500
dv9500
C700
V3700
G7000
6515b
dv2700
dv9700
F500
V6000
6520s *
dv6000
dx6000
F700
V6500
6710b
dv6500
dx6500
V3000
V6700
6710s
dv6700
dx6700
6715b
6715s
6720s
* Ny kommersiell produktmodellserie lagt til 26. mai 2011
For å fastslå om dette tilbakekallelsesprogrammet påvirker batteripakken(e) i din bærbare PC, skal du følge denne fremgangsmåten:
 1. Finn produktnummeret på servicetaggen på bunnen av den bærbare datamaskinen.
  merknad:
  Hvis din modell IKKE er oppført ovenfor, er den ikke påvirket av dette programmet og det er ikke nødvendig å fullføre resten av trinnene.
 2. Slå av datamaskinen med Microsoft Windows.
 3. Fjern alle eksterne strømkilder som er tilkoplet den bærbare PC-en.
 4. Ta ut batteripakken fra datamaskinen. Hvis du trenger assistanse, kan du se brukerveiledningen som ble levert sammen med den bærbare datamaskinen.
Batteripakkene kan identifiseres ved en strekkodeetikett som sitter på batteripakken. Se de følgende illustrasjonene for berørte batterier.
Figur : Batteristrekkoder som starter med CT:65000
Bilde av batteristrekkoder som starter med CT:65000
Figur : Batteristrekkoder som starter med CT:67059
Bilde av batteristrekkoder som starter med CT:67059
Figur : Batteristrekkoder som starter med CT:65033
Bilde av batteristrekkoder som starter med CT:65033
Figur : Batteristrekkoder som starter med CT:62940 og CT:65035
Bilde av batteristrekkoder som starter med CT:62940 og CT:65035
Figur : Batteristrekkoder som starter med CT:67150
Bilde av batteristrekkoder som starter med CT:67150
De berørte batteripakkene kan identifiseres ved en strekkodeetikett som sitter på batteripakken. Hvis strekkodenummeret starter med CT: etterfulgt av en av kodene som er oppført i tabellen nedenfor, og batteripakken er identifisert gjennom programmets nettside på http://www.hp.com/support/BatteryReplacement å være en del av erstatningsprogrammet, må du skifte det umiddelbart ved bruk av prosessen som står på nettstedet.
merknad:
Berørte batterier vil stemme med mønsteret nedenfor. Tegnet ^ kan være et tall eller en bokstav. Ikke alle batterier med strekkoder som stemmer med mønstrene nedenfor er faktisk berørt.
Batteristrekkoder som etterfølger CT:
62940^^AXV^^^^
65033^^B7U^^^^
65035^^B7U^^^^
67059^^V8U^^^^
65000^^B5V^^^^
65033^^B7V^^^^
65035^^B7V^^^^
67059^^V8V^^^^
65033^^BGU^^^^
65035^^BGU^^^^
67150^^AXU^^^
65033^^BGV^^^^
65035^^BGV^^^^
67150^^AXV^^^
merknad:
Hvis strekkodeetiketten på batteripakken ikke starter med en av batteristrekkodene oppført i tabellen ovenfor, berøres ikke batteripakken i kundens bærbare PC av dette programmet.
Hvis batteripakken ikke har en synlig CT-etikett, må du kontakte HP for å få hjelp.

Løsning

Basert på karakteren til dette problemet, ber HP om at du umiddelbart slutter å bruke de nevnte batteripakkene ved å fjerne dem fra den bærbare PCen og bestille en erstatningsbatteripakke ved bekreftelse på programmets nettsted.
merknad:
Den bærbare PCen vil fungere på nettstrøm selv når det ikke sitter en batteripakke i den.

Garanti for erstatningsbatteripakken

Erstatningsbatteripakken har en garanti på 90 dager fra den dato batteripakken ble mottatt.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...