hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Deskjet 3050A (J611) All-in-One series - Fjerne fastkjørt papir

Er dette første gang du har opplevd denne feilen, eller har det skjedd før? Klikk på lenken nedenfor som stemmer med ditt svar.
Løse problemer med en tilfeldig papirstopp
Prøv følgende løsninger for å løse problemet. Løsningene er oppført i rekkefølge, med den mest sannsynlige først. Hvis den første løsningen ikke løser problemet, fortsetter du med de gjenværende løsningene til problemet er løst.
  merknad:
Hvis du ikke har forsøkt å fjerne det fastkjørte papiret, går du tilbake til den elektroniske hjelpen og prøver den løsningen først.
Løsning 1: Kontroller at utrenskingsdekselet er satt ordentlig på plass
 1. Skyv dekselet forsiktig mot skriveren til begge låsene klikker på plass.
  Figur : Grafikk - Lukk dekselet
 2. Prøv å bruke skriveren igjen.
Løsning 2: Kontroller at papiret er lagt riktig i innskuffen
 1. Velg en papirstørrelse for å fortsette.
  Slik legger du i papir i full størrelse
  1. Løft innskuffen.
   Figur : Løft innskuffen
   Senk utskuffen og trekk ut forlengeren.
   Figur : Senk utskuffen
   Skyv papirbreddeskinnen mot venstre.
   Figur : Skyv papirbreddeskinnen mot venstre
   Legg i papir:
   • Legg en bunke med papir i innskuffen med kortsiden frem og med utskriftssiden opp.
    Figur : Legg inn en bunke med papir
   • Skyv papirbunken inn til den stopper.
   • Skyv papirbreddeskinnen mot høyre til den stopper mot kanten av papiret.
    Figur : Skyv papirbreddeskinnen mot høyre
  Legge i papir med liten størrelse
  1. Løft innskuffen.
   Figur : Løft innskuffen
   Senk utskuffen og trekk ut forlengeren.
   Figur : Senk utskuffen
   Skyv papirbreddeskinnen mot venstre.
   Figur : Skyv papirbreddeskinnen mot venstre
   Fjern alt papir fra hovedinnskuffen.
   Legg i papir:
   • Legg inn bunken med papir med den korte siden ned og utskriftssiden opp.
   • Skyv papirbunken inn til den stopper.
      merknad:
    Hvis du bruker fotopapir med perforert avrivningskant, legger du fotopapiret i skuffen slik at avrivningskanten er øverst.
   • Skyv papirbreddeskinnen mot høyre til den stopper mot kanten av papiret.
    Figur : Skyv papirbreddeskinnen mot høyre
  Legge i konvolutter
  1. Løft innskuffen.
   Figur : Løft innskuffen
   Senk utskuffen og trekk ut forlengeren.
   Figur : Senk utskuffen
   Skyv papirbreddeskinnen mot venstre.
   Figur : Skyv papirbreddeskinnen mot venstre
   Fjern alt papir fra hovedinnskuffen.
   Legg i konvolutter:
   • Legg inn en eller flere konvolutter helt til høyre i innskuffen. Utskriftssiden skal vende opp. Klaffen skal være på venstre side og vende ned.
   • Skyv konvoluttbunken ned til den stopper.
   • Skyv papirbreddeskinnen til høyre mot bunken med konvolutter til den stopper.
    Figur : Legge i konvolutter
 2. Prøv å bruke skriveren igjen.
Løsning 3: Kontakt HPs kundestøtte
 1. Hvis ingen av disse løsningene var til hjelp, har HP forskjellige alternativer for assistert støtte for ditt produkt.
  Ha følgende informasjon tilgjengelig slik at du får raskere hjelp:
  • Produktnavn (HP Deskjet 3050A J611 All-in-One series)
  • Modellnummer (finnes på innsiden av blekkpatrondekselet)
   Figur : Grafikk - Finne modellnummeret
  • Skriverens serienummer (en kode på 10 tegn)
   Serienummeret finner du på en etikett på baksiden eller undersiden av skriveren. Serienummeret er en kode på 10 tegn på etiketten. Det inneholder tall og bokstaver, men ingen streker.
 2. Følg lenken nedenfor for å vise kundestøttesiden for din skriver.
  Hvis du blir bedt om det, velger du land eller region, og klikker deretter på Kontakt HP for å få informasjon om hvordan du kontakter teknisk støtte.
 3. Besøk HPs støttefora og få kontakt med andre HP-brukere for å få kunnskap, tips og svar på spørsmål om skriveren ditt. Følg lenken nedenfor for å vise foraene. (HPs støttefora er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk.)
Løse problemer med kronisk papirstopp
Prøv løsningene som er oppført nedenfor, hvis du ofte opplever papirstopp. Løsningene er oppført i rekkefølge, med den mest sannsynlige først. Hvis den første løsningen ikke løser problemet, fortsetter du med de gjenværende løsningene til problemet er løst.
Løsning 1: Se etter vanlige årsaker til papirstopp
 1. Kontroller at du allerede har forsøkt løsningene som er oppført nedenfor. Hvis du trenger flere detaljer, ruller du tilbake til toppen av siden og velger Dette er første gang / det skjer av og til.
  • Ta ut papiret som sitter fast. (Du finner detaljer i hjelpen til skriveren.)
  • Kontroller at utrenskingsdekselet er satt ordentlig på plass.
  • Kontroller at papiret er lagt riktig i innskuffen.
Løsning 2: Se etter revet papir eller rester
 1. Fjern alt papir fra innskuffen.
 2. Kontroller at utskuffen er åpen, og trekk deretter ned patrondekselet for å åpne det.
 3. Bruk en lommelykt til å undersøke om det er papirrester eller fremmedlegemer inne i skriveren, og fjern dem hvis det er mulig.
 4. Hvis du ikke får tak i alle restene, eller ikke lett kan fjerne dem, følger du denne fremgangsmåten:
  1. Mens skriveren fremdeles er på kobler du fra strømledningen, fortrinnsvis ved vegguttaket.
   La utskuffen være nede og patrondekselet være åpent slik at du kan observere skriveren når du kobler til strøm igjen.
   Vent i 30 sekunder, og koble til strømledningen igjen.
   Observer fremre tilgangsområde mens skriveren starter opp. Papirmatevalsene vil dreie og kan løsne enkelte biter av papiret, eller i det minste vise deg hvor det kan være papirrester.
   Hvis skriveren ikke slås på automatisk, trykker du på På-knappen.
     advarsel:
   Ikke stikk hender, verktøy eller andre objekter inn i skriveren mens den starter. Det kan føre til skade.
 5. Hvis du greide å fjerne papirrestene, legger du papir i innskuffen og prøver å bruke skriveren igjen.
Løsning 3: Undersøk kvaliteten på papiret i innskuffen
 1. Kontroller at papiret ligger flatt i skuffen.
 2. Undersøk kantene for å se om det er skitt, rifter, krøller eller bretter.
 3. Fjern alt skadet papir og legg i papir på nytt. Prøv deretter å bruke skriveren igjen.
 4. Følg disse retningslinjene for å unngå fastkjørt papir:
  • Juster papirbreddeskinnen i innskuffen, slik at den ligger tett inntil hele papirbunken. Kontroller at papirbreddeskinnen ikke bøyer papiret i innskuffen.
  • Ta ut utskrevet papir av utskuffen ofte.
  • Ikke press papiret for langt inn i innskuffen.
  • Ikke legg for mye papir i innskuffen. Overfylling av skuffen kan føre til papirstopp.
  • Unngå papir som er for tynt eller for tykt, som er for glatt eller som lett kan strekkes. Disse typene papir kan mates feil gjennom papirbanen og forårsake papirstopp.
  • Oppbevar fotopapir i originalemballasjen i en pose av plast som kan lukkes, på en flat overflate på et tørt og kjølig sted. Når du er klar til å skrive ut, tar du bare ut det papiret du har tenkt å bruke med én gang. Når du er ferdig å skrive ut, legger du ubrukt fotopapir tilbake i plastposen.
  • Ikke la ubrukt fotopapir bli liggende i innskuffen. Papiret kan krølle seg, noe som kan redusere kvaliteten på utskriftene. Krøllete papir kan også føre til fastkjørt papir.
  • Ikke kombiner ulike papirtyper og papirstørrelser i innskuffen, alt papiret i innskuffen må være av samme papirtype og samme størrelse.
  • Unngå konvolutter med klips eller vinduer. De kan sette seg fast i valsene og føre til papirstopp. Det er også lurt å stikke klaffen inn i hver konvolutt for å unngå papirstopp.
  • Hvis du skriver ut etiketter, må du kontrollere at etikettarkene ikke er mer enn to år gamle. Etiketter på eldre ark kan løsne når papiret trekkes gjennom skriveren slik at papiret kjører seg fast.
  • Bruk papirtyper som anbefales for skriveren.
Løsning 4: Juster papirbunken
 1. Endre mengden papir i bunken.
  Hvis det for eksempel er lite papir i skuffen, legger du i litt mer. Hvis skuffen er svært full, tar du ut litt papir.
 2. Dunk kantene på bunken mot en plan overflate slik at arkene er på linje, og legg i papiret på nytt.
 3. Prøv å bruke skriveren igjen.
 4. Følg disse trinnene hvis du fremdeles har problemer:
  1. Ta ut papirbunken og luft arkene for å fjerne eventuell statisk elektrisitet.
   Drei papirbunken 180 grader, og dunk deretter kantene mot en plan overflate slik at arkene ligger rett.
   Legg i papiret igjen.
   Prøv å bruke skriveren igjen.
Løsning 5: Kontakt HPs kundestøtte
 1. Hvis ingen av disse løsningene var til hjelp, har HP forskjellige alternativer for assistert støtte for ditt produkt.
  Ha følgende informasjon tilgjengelig slik at du får raskere hjelp:
  • Produktnavn (HP Deskjet 3050A J611 All-in-One series)
  • Modellnummer (finnes på innsiden av blekkpatrondekselet)
   Figur : Grafikk - Finne modellnummeret
  • Skriverens serienummer (en kode på 10 tegn)
   Serienummeret finner du på en etikett på baksiden eller undersiden av skriveren. Serienummeret er en kode på 10 tegn på etiketten. Det inneholder tall og bokstaver, men ingen streker.
 2. Følg lenken nedenfor for å vise kundestøttesiden for din skriver.
  Hvis du blir bedt om det, velger du land eller region, og klikker deretter på Kontakt HP for å få informasjon om hvordan du kontakter teknisk støtte.
 3. Besøk HPs støttefora og få kontakt med andre HP-brukere for å få kunnskap, tips og svar på spørsmål om skriveren ditt. Følg lenken nedenfor for å vise foraene. (HPs støttefora er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk.)

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...