hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

LaserJet Enterprise M4555 MFP Series - Feilmeldinger for faks

Når en analog faks sendes eller mottas på et HP LaserJet-produkt, vil feil som oppstår under faksprosessen, bli vist på produktets kontrollpanel og registrert i faksrapportene. Faksfeil kan oppstå av mange årsaker, og ofte skyldes de forstyrrelser eller støy i telefonforbindelsen. Feil som oppstår under faksprosessen, vil vises av produktet, uansett hvor de oppstår.
Hvis faksprosessen forstyrres eller det oppstår en feil under en overføring eller et mottak av en faks, genereres en status-/feilbeskrivelse i to deler av undersystemet for faks på produktet. Vanlige eller vellykkede fakser genererer også meldinger som angir at faksen er vellykket. Meldingsinformasjonen består av en tekstbeskrivelse og en numerisk kode (enkelte meldinger inkluderer ikke numeriske koder). Bare tekstdelen av meldingen vil vises på produktets kontrollpanel. Både tekstmeldingen og den numeriske koden vil imidlertid bli oppført i faksaktivitetsrapporten, faksanropsrapporten og T.30-sporingsrapporten (disse faksrapportene kan skrives ut enkeltvis fra produktets kontrollpanel under menyene Administrasjon > Rapporter > Faksrapporter og Administrasjon > Feilsøking > Faks > Faks T.30-sporing). Den numeriske koden vises i parentes etter tekstdelen av meldingen i rapportene. Hvis det for eksempel er oppstått en kommunikasjonsfeil, viser kontrollpanelet Faks mislykket: Kommunikasjonsfeil. Den samme feilen vises i resultatfeltet i faksaktivitetsrapporten som Kommunikasjonsfeil (17). Den numeriske koden som er knyttet til kommunikasjonsfeilen i dette eksemplet, er 17.
Den numeriske koden genereres av faksmodemet. Den numeriske koden (0) angir vanligvis et normalt modemsvar. Noen meldinger vil alltid vise den numeriske koden (0), mens andre meldinger kan ha mange forskjellige numeriske koder avhengig av omstendighetene, og enkelte meldinger har ingen numerisk kode. Den numeriske koden (0) angir vanligvis at en feil ikke er knyttet til faksmodemet, men den har oppstått i en annen del av undersystemet for faks eller i et annet undersystem for produktet, for eksempel undersystemet for utskrift. Andre feilkoder enn null gir mer informasjon om den bestemte handlingen eller prosessen som utføres av modemet, og de angir ikke nødvendigvis at det er et problem med modemet.
I tabellene nedenfor angis faksmeldingene med de mest brukte nummerkodene sammen med anbefalte handlinger for feilretting. Flere meldinger som er vanlige eller angir vanlige hendelser, er også inkludert i tabellene. Hvis for eksempel en faks ikke kunne bli sendt til et nummer som var opptatt, vises en melding av typen Mislykket, opptatt. Det er ikke noe galt med undersystemet for faks. Meldingen angir at faksen ikke ble fullført på grunn av et opptatt telefonnummer hos mottakeren.
Vedvarende feilmeldinger med andre numeriske koder enn dem som er oppført her, krever hjelp fra kundestøtte. Du kan skrive ut en mer detaljert oppføring av det siste faksanropet som hjelp til å identifisere problemet, før du kontakter kundestøtte. Den detaljerte faksrapporten kalles Faks T.30-sporing og kan skrives ut for den siste faksen, eller den kan angis for utskrift hver gang det oppstår faksfeil. Når du skal skrive ut eller konfigurere Faks T.30-sporing, velger du Administrasjon, Feilsøking, og deretter Faks T.30-sporing. Du kan deretter skrive ut rapporten for den siste faksen eller konfigurere når T.30-sporingsrapporten skal skrives ut.

Fakssendingsmeldinger

Fakssendingsmeldinger
Melding
Feilnummer
Beskrivelse
Handling(er)
Avbrutt
0
Faks ble avbrutt av brukeren på produktets kontrollpanel.
Ingen.
Vellykket
i/t
Faksen er sendt.
Ingen.
Mislykket, opptatt
0
Mottakerfaksmaskinen er opptatt.
Faksen vil bli trukket tilbake automatisk (hvis konfigurert). Hvis ikke, prøver du å sende faksen på nytt senere.
Ikke svar
0
Mottakerfaksmaskinen besvarer ikke anropet.
Det kan hende at mottakerfaksmaskinen er frakoblet eller slått av. Kontakt mottakeren for å kontrollere maskinen. Prøv å sende på nytt.
Komprimeringsfeil
Alle
Faks kan være skadet eller ikke sendt.
Prøv å sende faksen på nytt.
Ingen ringetone
0
Det er ikke registrert ringetone ved sending av faksen.
Kontroller at telefonlinjen er aktivert. Sett fakssendingen til "ikke" for å registrere en ringetone.
Modemfeil
Alle
Uventet eller feil svar fra det interne faksmodemet til produktet.
Prøv å sende faksen på nytt. Hvis feilen vedvarer, kontakter du kundestøtte.
merknad:
Dette betyr ikke nødvendigvis at det er noe feil med modemets maskinvare.
Kommunikasjonsfeil
17 eller 36
Avbrutt telefonforbindelse mellom avsender og mottaker. Dette kan skyldes taleanrop.
Prøv å sende faksen på nytt.
Kommunikasjonsfeil
Alle unntatt 17 eller 36
Generelt kommunikasjonsproblem hvor faksoverføringen ble avbrutt eller ikke foregikk som forventet.
Prøv å sende faksen på nytt. Hvis feilen vedvarer, kontakter du kundestøtte.
Plassfeil
0
Kan ikke lese eller skrive faksbildefilen på disken. Kan skyldes skadet produktdisk eller tomt for plass på produktdisken.
Prøv å sende faksen på nytt. Hvis feilen vedvarer, kontakter du kundestøtte.
Sidefeil
0
Inkompatibel sidebredde, eller siden hadde for mange linjer med feil.
Prøv å sende faksen på nytt. Hvis feilen vedvarer, kontakter du kundestøtte.
Minnefeil
0
Ikke mer RAM-minne på produktet.
Hvis feilen vedvarer, kan det hende at du må legge til mer RAM-minne på produktet.
Jobbfeil
Alle
Faksfeil, faksjobben ble ikke fullført.
Prøv å sende faksen på nytt. Hvis feilen vedvarer, kontakter du kundestøtte.
Strømbrudd
0
Det oppstod et strømbrudd på produktet for avsenderfaksen under faksoverføringen.
Prøv å sende faksen på nytt.
Finner ingen faks
17 eller 36
Det ble ikke registrert noen faksmaskin hos mottakeren. Dette kan skyldes taleanrop.
Kontroller faksnummeret, og be mottakeren om å kontrollere at faksmaskinen er slått på og tilkoblet. Prøv deretter å sende faksen på nytt.

Meldinger ved faksmottak

Meldinger ved faksmottak
Melding
Feilnummer
Beskrivelse
Handling(er)
Vellykket
i/t
Faks mottatt ok.
Ingen.
Blokkert
i/t
Faksmottaket ble blokkert av mottakerfaksmaskinen ved hjelp av nummerblokkeringsfunksjon.
Ingen.
Modemfeil
Alle
Uventet eller feil svar fra det interne modemet til produktet, for eksempel forsøk på å sende en faks samtidig som en annen faks mottas.
Be avsender om å sende faksen på nytt. Hvis feilen vedvarer, kontakter du kundestøtte.
Kommunikasjonsfeil
17, 36
Avbrutt telefonforbindelse eller forstyrrelse mellom avsender og mottaker.
Be avsender om å sende faksen på nytt (hvis avsendermaskinen ikke prøver på nytt automatisk).
Kommunikasjonsfeil
Alle unntatt 17 eller 36
Generelt kommunikasjonsproblem hvor faksoverføringen ble avbrutt eller ikke foregikk som forventet.
Send faksen på nytt. Hvis feilen vedvarer, kontakter du kundestøtte.
Plassfeil
0
Kan ikke lese eller skrive bildefilen på disken. Kan skyldes skadet produktdisk eller tomt for plass på disken.
Send faksen på nytt. Hvis feilen vedvarer, kontakter du kundestøtte.
Sidefeil
0
Inkompatibel sidebredde, eller siden hadde for mange linjer med feil.
Send faksen på nytt. Hvis feilen vedvarer, kontakter du kundestøtte.
Minnefeil
0
Ikke mer RAM-minne på produktet.
Hvis feilen vedvarer, kan det hende at du må legge til mer RAM-minne på produktet.
Komprimeringsfeil
0
Skadet faks. Den mottatte bildefilen kan ikke dekodes.
Be avsender om å sende faksen på nytt. Aktiver feilkorrigeringsmodus hvis den ikke allerede er aktivert.
Utskriftsfeil
0
Skadet faks. Den mottatte bildefilen kan ikke dekodes.
Be avsender om å sende faksen på nytt. Aktiver feilkorrigeringsmodus hvis den ikke allerede er aktivert.
Poll ugyldig
0
Fakspollingsfunksjonen forsøkte å hente en faks fra en annen maskin, men ingen faks var tilgjengelig.
Kontakt administratoren for faksmaskinen som polles, og bekreft at en faks er tilgjengelig. Prøv deretter på nytt.
Jobbfeil
Alle
Faksfeil. Dette inkluderer alle ikke-spesifiserte feil.
Send faksen på nytt. Hvis feilen vedvarer, kontakter du kundestøtte.
Strømbrudd
0
Det oppstod et strømbrudd under faksmottaket.
Be avsender om å sende faksen på nytt.
Finner ingen faks
17, 36
Det ble foretatt et taleanrop til faksen.
Ingen

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...