hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
  • Opplysning
    Informasjon om de siste sårbarheter

     

    HP er oppmerksom på den siste klasse av sikkerhets-sårbarheter som kalles "spekulativ kjøring av side-kanalsangrep" som påvirker mange moderne prosessorer (Intel, AMD og ARM) og operativsystemer. HP vil gi oppdatert informasjon om dette på kundestøttesiden så snart den blir tilgjengelig.

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

LaserJet Enterprise M4555 MFP Series - Tolke kontrollpanelmeldinger

Meldingstyper på kontrollpanelet
Kontrollpanelet viser fire typer meldinger som kan angi produktstatusen eller problemer med produktet.
Meldingstype
Beskrivelse
Statusmeldinger
Statusmeldinger viser produktets gjeldende status. Dette er meldinger om normal produktdrift, og du trenger ikke gjøre noe for å fjerne dem. De endres etter hvert som produktstatusen endrer seg. Når produktet er klart, ledig og ingen advarselsmeldinger venter, vises statusmeldingen Klar hvis produktet er aktivert.
Advarselsmeldinger
Advarselmeldinger opplyser om data- og utskriftsfeil. Disse meldingene veksler vanligvis med Klar eller statusmeldinger og vises til du velger OK. Noen advarselsmeldinger kan fjernes. Hvis menyen Fjernbare advarsler i Skjerminnstillinger er satt til alternativet Jobb, fjerner den neste utskriftsjobben disse meldingene.
Feilmeldinger
Feilmeldinger varsler om at du må foreta deg noe, for eksempel legge i mer papir eller fjerne fastkjørt papir.
Noen feilmeldinger tillater automatisk fortsettelse. Hvis menyen Hendelser med fortsettelse i menyen Skjerminnstillinger er satt til alternativet Auto-fortsett, fortsetter produktet med normal drift etter at en feilmelding med automatisk fortsettelse er vist i 10 sekunder.
  merknad:
Hvis du trykker på en knapp i løpet av visningen av den 10-sekunders feilmeldingen med automatisk fortsettelse, overstyres funksjonen for automatisk fortsettelse og knappfunksjonen gis prioritet. Hvis du for eksempel trykker på Stopp -knappen, stanses utskriften midlertidig og du kan velge et alternativ for å avbryte utskriftsjobben.
Meldinger om kritiske feil
Meldinger om kritiske feil opplyser om en feil med produktet. Du kan fjerne noen av disse meldingene ved å slå produktet av og på igjen. Disse meldingene blir ikke påvirket av innstillingen Auto-fortsett. Hvis den kritiske feilen vedvarer, er det nødvendig med service.
Kontrollpanelmeldinger
Produktet har svært gode meldingsfunksjoner for kontrollpanelet. Når det vises en melding på kontrollpanelet, følger du instruksjonene på skjermen for å løse problemet. Hvis produktet viser en melding av typen “Feil” eller “Ettersyn”, og det ikke vises noen fremgangsmåter for å løse problemet, må du slå produktet av og deretter på igjen. Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis det fremdeles er problemer med produktet.
Du får ytterligere informasjon om advarsler som vises på statuslinjen, ved å velge Advarsel-knappen .
Hvis du vil ha mer informasjon om en rekke ulike emner, kan du trykke på Hjelp-knappen øverst til høyre i startskjermbildet.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...