hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

LaserJet Enterprise M4555 MFP Series - Legge papir i papirskuffer

Skuffkapasitet
Inn- eller utskuff
Papirtype
Spesifikasjoner
Antall
Skuff 1
Papir
Verdiområde:
60 g/m2 bond til 200 g/m2 bond
Maksimal stabelhøyde: 10 mm
Tilsvarer 100 ark 75 g/m2 bond
Konvolutter
Mindre enn 60 g/m2 bond til 90 g/m2 bond
Opptil 10 konvolutter
Etiketter
Maksimal tykkelse på 0,23 mm
Maksimal stabelhøyde: 10 mm
Transparenter
Minimal tykkelse på 0,13 mm
Maksimal stabelhøyde: 10 mm
Opptil 50 ark
Skuff 2
Papir
Verdiområde:
60 g/m2 bond til 120 g/m2 bond
Maksimal stabelhøyde: 56 mm
Tilsvarer 500 ark 75 g/m2 bond
Maksimal bunkehøyde for papir med størrelsen 10 x 15 cm: 15 mm
Transparenter
Minimal tykkelse på 0,13 mm
Maksimal stabelhøyde: 56 mm
Skuff 3, 4 og 5 (ekstrautstyr)
Papir
Verdiområde:
60 g/m2 bond til 120 g/m2 bond
Tilsvarer 500 ark 75 g/m2 bond
Maksimal stabelhøyde: 56 mm
Transparenter
Minimal tykkelse på 0,13 mm
Maksimal stabelhøyde: 56 mm
Utskuff
Papir
Verdiområde:
60 g/m2 bond til 200 g/m2 bond
Opptil 500 ark 75 g/m2 bond
Dokumentmater
Papir
Verdiområde:
60 g/m2 bond til 220 g/m2 bond
Opptil 50 ark 75 g/m2 bond
Konvoluttmater
Konvolutter
Verdiområde:
Minimum: 90 mm x 148 mm
Maksimum: 178 mm x 254 mm
 • COM 10
 • Monarch
 • B5 176 mm x 250 mm
 • C5 162 mm x 229 mm
 • DL 110 mm x 220 mm
Opptil 75 konvolutter
Øvre og midtre postbokser
Papir
60 g/m2 bond til 120 g/m2 bond
Opptil 125 ark 75 g/m2 bond
ADM-utskuff
Papir
Verdiområde:
60 g/m2 bond til 200 g/m2 bond
Opptil 650 ark 75 g/m2 bond
Konvolutter
Verdiområde:
Minimum: 90 mm x 148 mm
Maksimum: 178 mm x 254 mm
Etiketter
Maksimal tykkelse på 0,23 mm
Transparenter
Minimal tykkelse på 0,13 mm
Stifte-/stableenhet
Papir
60 g/m2 bond til 120 g/m2 bond
Stiftekapasitet: 30 ark på 75 g/m2
Bokskapasitet for stiftejobber: 15 stiftejobber på 30 ark på 75 g/m2 bond
Tosidigenhet
Papir
60 g/m2 bond til 120 g/m2 bond
Papirretning for fylling av skuffer
Hvis du bruker papir som krever en bestemt papirretning, plasserer du papiret i henhold til informasjonen i tabellene nedenfor.
  merknad:
Innstillingene Alternativ brevhodemodus og Bilderotering påvirker måten du legger i brevhodepapir og forhåndstrykt papir på. Informasjonen nedenfor viser standardinnstillingen.
Papirretning for å legge papir i skuff 1
Papirtype
Enkeltsidig utskrift, ingen stifte/-stableenhet
Tosidig utskrift, ingen stifte/-stableenhet
Enkeltsidig utskrift med stifte/-stableenhet
Tosidig utskrift med stifte/-stableenhet
Brevhodepapir, forhåndstrykt papir eller hullark.
Forsiden opp
Øverste del av arket mates inn i produktet først
Figur : Papirretning
Forsiden ned
Nederste del av arket mates inn i produktet først
Figur : Papirretning
Forsiden opp
Nederste del av arket mates inn i produktet først
Figur : Papirretning
Forsiden ned
Øverste del av arket mates inn i produktet først
Figur : Papirretning
Konvolutter
Forsiden opp
Den korte frankeringssiden mates først inn i produktet
Figur : Konvoluttretning
Forsiden opp
Den korte frankeringssiden mates først inn i produktet
Figur : Konvoluttretning
Papirretning for å legge papir i skuff 2 eller skuffene 3, 4 og 5
Papirtype
Enkeltsidig utskrift
Tosidig utskrift
Brevhodepapir, forhåndstrykt papir eller hullark.
Forsiden ned
Øverste del av arket til høyre i skuffen
Figur : Papirretning
Forsiden opp
Øverste del av arket til høyre i skuffen
Figur : Papirretning
Legge papir i skuff 1
  forsiktig:
For å unngå fastkjøring må det ikke legges i eller fjernes papir fra skuff 1 under utskrift.
 1. Åpne skuff 1.
  Figur : Plassering av skuff 1
 2. Dra ut skufforlengeren for å gi støtte til papiret, og still inn sideskinnene til riktig bredde.
  Figur : Plassering av skuffeforlengeren
 3. Legg papir i skuffen.
  Figur : Legg inn papir
 4. Kontroller at papiret passer under tappene på papirskinnen og ikke ligger over nivåindikatorene.
  Figur : Nivåindikatorer
 5. Juster sideskinnene slik at de så vidt berører papirbunken uten å bøye papiret.
  Figur : Legg inn papir
Legge papir med standardstørrelse i skuff 2 og skuff 3, 4 og 5 (ekstrautstyr)
 1. Åpne skuffen.
    merknad:
  Ikke åpne skuffen mens den er i bruk.
  Figur : Plassering av skuffen
 2. Juster papirskinnene for lengde og bredde ved å klemme på justeringslåsene og skyve skinnene til størrelsen på papiret som brukes.
  Figur : Plassering av justering av papirstørrelse
 3. Legg papir i skuffen. Sjekk papiret for å kontrollere at skinnene berører bunken lett, men ikke bøyer den.
    merknad:
  Du forhindrer fastkjørt papir ved å ikke overfylle skuffen. Kontroller at toppen av bunken er under indikatoren for full skuff.
  Figur : Legg i papir
    merknad:
  Hvis skuffen ikke er riktig justert, kan det vises en feilmelding under utskrift, eller papiret kan kjøre seg fast.
 4. Lukk skuffen.
  Figur : Plassering av skuffen
 5. Kontrollpanelet viser typen og størrelsen på papiret i skuffen. Hvis konfigurasjonen ikke er riktig, følger du instruksjonene på kontrollpanelet for å endre størrelse eller type.
  Figur : Kontrollpanel
Legge papir med egendefinert størrelse i skuff 2 og skuff 3, 4 og 5 (ekstrautstyr)
 1. Åpne skuffen.
  Figur : Plassering av skuffen
 2. Juster papirskinnene for lengde og bredde ved å klemme på justeringslåsene og skyve skinnene til størrelsen på papiret som brukes.
  Figur : Plassering av justering av papirstørrelse
 3. Legg papir i skuffen. Sjekk papiret for å kontrollere at skinnene berører bunken lett, men ikke bøyer den.
  Figur : Legg i papir
 4. Lukk skuffen.
  Figur : Plassering av skuff 3
 5. Kontrollpanelet ber deg om å angi papirstørrelse og -⁠type. Velg innstillingen Eg.def., og konfigurer deretter X- og Y-målene til den egendefinerte papirstørrelsen.
    merknad:
  Se etiketten i papirskuffen, eller følg illustrasjonen, for å fastsette X- og Y-målene.
  Figur : Plassering av skuff 3

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...