hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

LaserJet Enterprise M4555 MFP Series - Administrere skriverkassetter

Innstillinger for skriverkassetter

Skrive ut når en skriverkassett har nådd slutten av den beregnede levetiden

 • Meldingen Lite toner i svart kassett vises når skriverkassetten nærmer seg slutten av den beregnede levetiden.
 • Meldingen Svært lite toner i svart kassett vises når skriverkassetten har nådd slutten av den beregnede levetiden.
Det kan oppstå problemer med utskriftskvaliteten hvis du bruker en rekvisitaenhet som er ved slutten av den beregnede levetiden.
Når en HP-rekvisitaenhet har "svært lite" igjen, gjelder ikke lenger HPs beskyttelsesgaranti Premium Protection for den aktuelle rekvisitaenheten.

Aktivere eller deaktivere alternativene for Innstillinger for nedre terskelverdier fra kontrollpanelet

Du kan når som helst aktivere eller deaktivere standardinnstillingene, og du trenger ikke å aktivere dem på nytt når du setter inn en ny skriverkassett.
 1. Velg Administrasjon-knappen på startskjermbildet på kontrollpanelet.
 2. Åpne følgende menyer:
  • Håndtere rekvisita
  • Rekvisitainnstillinger
  • Svart kassett
  • Innstillinger for nedre terskelverdier
 3. Velg ett av disse alternativene:
  • Velg alternativet Fortsett for å konfigurere produktet slik at det varsler deg når skriverkassetten har svært lite igjen, men likevel fortsetter å skrive ut.
  • Velg alternativet Stopp for å konfigurere produktet slik at det stanser utskriften (inkludert utskrift av fakser) til du har skiftet ut skriverkassetten.
  • Velg alternativet Spørre om å fortsette for å konfigurere produktet slik at det stanser utskriften (inkludert utskrift av fakser) og ber deg om å skifte skriverkassett. Du kan si fra at beskjeden er mottatt og fortsette utskriften.
Når produktet er satt til alternativet Stopp, er det en risiko for at fakser ikke blir skrevet ut etter at den nye kassetten er satt inn, hvis produktet i løpet av stopptiden har mottatt flere fakser enn det minnet rommet.
Når produktet er satt til alternativet Spørre om å fortsette, er det en risiko for at fakser ikke blir skrevet ut etter at den nye kassetten er satt inn, hvis produktet i løpet av ventetiden for bekreftelsen har mottatt flere fakser enn det minnet rommet.
Når en HP-rekvisitaenhet har svært lite igjen, gjelder ikke lenger HPs beskyttelsesgaranti Premium Protection for den rekvisitaenheten. Ingen utskrifts- eller kassettfeil som oppstår når HP-rekvisita brukes når elementet Innstillinger for nedre terskelverdier er angitt til modusen Fortsett, anses som feil i rekvisitaenhetens materiale eller utførelse i henhold til HPs garanti for skriverkassetter.

Lagre og resirkuler rekvisita

Resirkulere rekvisita

Hvis du vil resirkulere en ekte HP–skriverkassett, legger du den brukte skriverkassetten i esken som den nye kassetten lå i. Bruk den medfølgende returetiketten, og send de brukte rekvisitaene til HP for resirkulering. Hvis du vil ha fullstendig informasjon, kan du se resirkuleringsveiledningen som følger med all ny HP-rekvisita eller gå til www.hp.com/recycle.

Lagring av skriverkassetter

Ikke ta skriverkassetten ut av innpakningen før du skal bruke den.
  forsiktig:
Unngå skade på skriverkassetten. Utsett den ikke for lys i mer enn noen få minutter.

HPs retningslinjer for skriverkassetter som ikke er produsert av HP

Hewlett-Packard Company kan ikke anbefale bruk av andre skriverkassetter enn HPs, verken nye eller refabrikkerte.
merknad:
Skader som oppstår som følge av bruk av en skriverkassett som ikke er fra HP, dekkes ikke av HPs garanti- og serviceavtaler.

HPs webområde mot forfalskning

Gå til www.hp.com/go/anticounterfeit hvis du installerer en HP-skriverkassett og det står i meldingen på kontrollpanelet at kassetten ikke er fra HP. HP bidrar til å finne ut om kassetten er ekte og utfører tiltak for å løse problemet.
Hvis du opplever følgende, kan det hende at skriverkassetten ikke er en ekte HP-skriverkassett:
 • Statussiden for rekvisita viser at det er installert en rekvisitaenhet som ikke er fra HP.
 • Du har store problemer med skriverkassetten.
 • Kassetten ser annerledes ut enn den vanligvis gjør (innpakningen er for eksempel annerledes enn HP-innpakningen).

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...