hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Deskjet 3050 All-in-One Printer Series (J610) - Kan ikke skrive ut

Kan ikke skrive ut
Hvis du har problemer med å skrive ut, kan du laste ned HP Utskriftsdiagnostikkverktøy. Dette verktøyet kan løse problemet for deg automatisk. Klikk på riktig lenke for å laste ned verktøyet:
  merknad:
HP Utskriftsdiagnostikkverktøy er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk.
Som et alternativ til å bruke HP Utskriftsdiagnostikkverktøy (eller hvis verktøyet ikke løste problemet), kan du prøve følgende løsninger. Løsningene er oppført i rekkefølge, med den mest sannsynlige først. Hvis den første løsningen ikke løser problemet, fortsetter du med de gjenværende løsningene til problemet er løst.
Løsning 1: Kontroller at skriveren er slått på
 1. Se på På-knappen foran på skriveren. Hvis den ikke er tent, er skriveren slått av. Kontroller at strømledningen er koblet skikkelig til skriveren og satt i et strømuttak. Trykk på På-knappen for å slå på skriveren.
 2. Prøv å bruke skriveren igjen.
Løsning 2: Undersøk om skriveren er stanset midlertidig eller er frakoblet
 1. Gjør ett av følgende, avhengig av operativsystemet:
  Windows 7
  1. Klikk på på oppgavelinjen i Windows, og klikk deretter på Enheter og skrivere.
   Høyreklikk på skriverikonet og velg Se hva som' skrives ut.
  Windows Vista
  1. På oppgavelinjen i Windows klikker du på , Kontrollpanel og deretter på Skrivere.
   Dobbeltklikk på ikonet for din skriver for å åpne utskriftskøen.
  Windows XP
  1. På oppgavelinjen i Windows klikker du på Start, Kontrollpanel og så på Skrivere og telefakser.
   Dobbeltklikk på ikonet for din skriver for å åpne utskriftskøen.
 2. Skriver-menyen må du kontrollere at det ikke er en hake ved siden av Stans utskrift midlertidig eller Bruk skriver frakoblet.
 3. Hvis du har gjort endringer, prøver du å skrive ut igjen.
Løsning 3: Kontroller at produktet er angitt som standardskriver
 1. Gjør ett av følgende, avhengig av operativsystemet:
  Windows 7
  1. Klikk på på oppgavelinjen i Windows, og klikk deretter på Enheter og skrivere.
  Windows Vista
  1. På oppgavelinjen i Windows klikker du på , Kontrollpanel og deretter på Skrivere.
  Windows XP
  1. På oppgavelinjen i Windows klikker du på Start, Kontrollpanel og så på Skrivere og telefakser.
 2. Kontroller at riktig produkt er angitt som standardskriver.
  Standardskriveren har et avkrysningsmerke i en svart eller grønn sirkel ved siden av.
 3. Hvis feil produkt er angitt som standardskriver, høyreklikker du på riktig produkt og velger Angi som standardskriver.
 4. Prøv å bruke skriveren igjen.
Løsning 4: Kontroller at papiret er lagt riktig i innskuffen
 1. Velg en papirstørrelse for å fortsette.
  Slik legger du i papir i full størrelse
  1. Løft innskuffen.
   Figur : Løft innskuffen
   Senk utskuffen og trekk ut forlengeren.
   Figur : Senk utskuffen
   Skyv papirbreddeskinnen mot venstre.
   Figur : Skyv papirbreddeskinnen mot venstre
   Legg i papir:
   • Legg en bunke med papir i innskuffen med kortsiden frem og med utskriftssiden opp.
    Figur : Legg inn en bunke med papir
   • Skyv papirbunken inn til den stopper.
   • Skyv papirbreddeskinnen mot høyre til den stopper mot kanten av papiret.
    Figur : Skyv papirbreddeskinnen mot høyre
  Legge i papir med liten størrelse
  1. Løft innskuffen.
   Figur : Løft innskuffen
   Senk utskuffen og trekk ut forlengeren.
   Figur : Senk utskuffen
   Skyv papirbreddeskinnen mot venstre.
   Figur : Skyv papirbreddeskinnen mot venstre
   Fjern alt papir fra hovedinnskuffen.
   Legg i papir:
   • Legg inn bunken med papir med den korte siden ned og utskriftssiden opp.
   • Skyv papirbunken inn til den stopper.
      merknad:
    Hvis du bruker fotopapir med perforert avrivningskant, legger du fotopapiret i skuffen slik at avrivningskanten er øverst.
   • Skyv papirbreddeskinnen mot høyre til den stopper mot kanten av papiret.
    Figur : Skyv papirbreddeskinnen mot høyre
  Legge i konvolutter
  1. Løft innskuffen.
   Figur : Løft innskuffen
   Senk utskuffen og trekk ut forlengeren.
   Figur : Senk utskuffen
   Skyv papirbreddeskinnen mot venstre.
   Figur : Skyv papirbreddeskinnen mot venstre
   Fjern alt papir fra hovedinnskuffen.
   Legg i konvolutter:
   • Legg inn en eller flere konvolutter helt til høyre i innskuffen. Utskriftssiden skal vende opp. Klaffen skal være på venstre side og vende ned.
   • Skyv konvoluttbunken ned til den stopper.
   • Skyv papirbreddeskinnen til høyre mot bunken med konvolutter til den stopper.
    Figur : Legge i konvolutter
 2. Prøv å bruke skriveren igjen.
Løsning 5: Start utskriftstjenesten på nytt
 1. Gjør ett av følgende, avhengig av operativsystemet:
  Windows 7
  1. På oppgavelinjen i Windows klikker du på , Kontrollpanel, System og sikkerhet, Administrative verktøy.
   Dobbeltklikk på Tjenester.
   Høyreklikk på Print Spooler og klikk på Egenskaper.
   I kategorien Generelt, ved siden av Oppstartstype, må du kontrollere at Automatisk er valgt.
   Hvis tjenesten ikke kjører allerede, klikker du på Start under Tjenestestatus. Klikk deretter på OK.
  Windows Vista
  1. På oppgavelinjen i Windows klikker du på , Kontrollpanel, System og vedlikehold, Administrative verktøy.
   Dobbeltklikk på Tjenester.
   Høyreklikk på Print Spooler-tjeneste og klikk på Egenskaper.
   I kategorien Generelt, ved siden av Oppstartstype, må du kontrollere at Automatisk er valgt.
   Hvis tjenesten ikke kjører allerede, klikker du på Start under Tjenestestatus. Klikk deretter på OK.
  Windows XP
  1. På oppgavelinjen i Windows klikker du på Start og høyreklikker på Min datamaskin.
   Klikk på Håndter og deretter på Tjenester og programmer.
   Dobbeltklikk på Tjenester og velg deretter Print Spooler.
   Høyreklikk på Print Spooler og klikk på Start på nytt for å starte tjenesten på nytt.
 2. Vent mens tjenesten starter opp, og prøv deretter å skrive ut igjen.
Løsning 6: Undersøk om du trenger å oppdatere skriverdriverne
 1. Følg lenken nedenfor til siden Programvare- og drivernedlastinger.
  Hvis det er støtte for det på ditt språk, finnes det en lenke som du kan klikke på for å finne ut om skriverdriverne allerede er oppdatert.
 2. Hvis en oppdatert skriverdriver er tilgjengelig, følger du instruksjonene for å installere den. Prøv deretter å skrive ut igjen.
Løsning 7: Start datamaskinen på nytt
 1. Bokmerk denne siden slik at du kan gå tilbake til den hvis det blir nødvendig, og start deretter datamaskinen på nytt.
 2. Prøv å bruke skriveren igjen.
Løsning 8: Tøm utskriftskøen
 1. Gjør ett av følgende, avhengig av operativsystemet:
  Windows 7
  1. Klikk på på oppgavelinjen i Windows, og klikk deretter på Enheter og skrivere.
  Windows Vista
  1. På oppgavelinjen i Windows klikker du på , Kontrollpanel og deretter på Skrivere.
  Windows XP
  1. På oppgavelinjen i Windows klikker du på Start, Kontrollpanel og så på Skrivere og telefakser.
 2. Dobbeltklikk på ikonet for din skriver for å åpne utskriftskøen.
 3. Skriver-menyen klikker du på Avbryt alle dokumenter eller Fjern utskriftsdokument. Klikk deretter på Ja for å bekrefte.
 4. Hvis det fremdeles er dokumenter i køen, starter du datamaskinen på nytt og forsøker å skrive ut igjen.
 5. Kontroller utskriftskøen igjen for å forsikre deg om at den er tom, og forsøk å skrive ut på nytt.
  Hvis utskriftskøen ikke er tom, eller hvis den er tom men jobber likevel ikke skrives ut, fortsetter du til neste løsning.
Løsning 9: Undersøk om programmet er kilden til problemet
 1. Lukk programmet du skriver ut fra, og åpne det igjen.
 2. Prøv å skrive ut igjen fra programmet.
    merknad:
  Skriveren støtter kanskje ikke utskrift fra et DOS-program. Finn ut om programmet er Windows-basert eller DOS-basert ved å sjekke systemkravene for programmet.
 3. Prøv å skrive ut fra Notisblokk for å se om problemet er i programmet eller i driveren.
  Slik skriver du ut fra Notisblokk
  1. Klikk på Start på oppgavelinjen i Windows, og klikk på Programmer eller Alle programmer.
   Klikk på Tilbehør og deretter på Notisblokk.
   Skriv noen tegn i Notisblokk.
   Klikk på Fil og deretter på Skriv ut.
 4. Hvis utskrift fra Notisblokk er vellykket, men ikke utskrift fra programmet, kontakter du produsenten av programmet for å få hjelp.
 5. Prøv å bruke skriveren igjen.
Løsning 10: Kontroller at du bruker riktig skriverport
 1. Gjør ett av følgende, avhengig av operativsystemet:
  Windows 7
  1. Klikk på på oppgavelinjen i Windows, og klikk deretter på Enheter og skrivere.
  Windows Vista
  1. På oppgavelinjen i Windows klikker du på , Kontrollpanel og deretter på Skrivere.
  Windows XP
  1. På oppgavelinjen i Windows klikker du på Start, Kontrollpanel og så på Skrivere og telefakser.
 2. Høyreklikk på skriverikonet og velg Egenskaper.
 3. Klikk på kategorien Porter for å kontrollere at skriveren bruker riktig port.
  Porten som skriveren bruker, er fremhevet og har en hake ved siden av. Produktet skal bruke USB00X-porten (der X er et tall).
 4. Hvis skriveren bruker feil port, klikker du på riktig port for å velge den.
  Porten som skriveren nå bruker, er fremhevet og har en hake ved siden av.
 5. Prøv å bruke skriveren igjen.
Løsning 11: Kontroller at riktig utskriftsdriver er valgt
 1. Gjør ett av følgende, avhengig av operativsystemet:
  Windows 7
  1. Klikk på på oppgavelinjen i Windows, og klikk deretter på Enheter og skrivere.
  Windows Vista
  1. På oppgavelinjen i Windows klikker du på , Kontrollpanel og deretter på Skrivere.
  Windows XP
  1. På oppgavelinjen i Windows klikker du på Start, Kontrollpanel og så på Skrivere og telefakser.
 2. Høyreklikk på ikonet ved siden av skriveren, og velg Egenskaper.
 3. Klikk på kategorien Avansert.
 4. Kontroller driveren som er oppført i nedtrekksmenyen Driver for å forsikre deg om at skriveren bruker riktig driver.
  Navnet på skriveren skal være oppført som driver.
 5. Hvis det er valgt feil driver, velger du riktig driver fra nedtrekksmenyen Driver.
 6. Klikk på OK for å lagre endringene.
 7. Prøv å bruke skriveren igjen.
Løsning 12: Kontakt HPs kundestøtte
 1. Hvis ingen av disse løsningene var til hjelp, har HP forskjellige alternativer for assistert støtte for ditt produkt.
  Ha følgende informasjon tilgjengelig slik at du får raskere hjelp:
  • Produktnavn (HP Deskjet 3050 All-in-One series)
  • Modellnummer (finnes på innsiden av blekkpatrondekselet)
   Figur : Grafikk - Finne modellnummeret
  • Skriverens serienummer (en kode på 10 tegn)
   Serienummeret finner du på en etikett på baksiden eller undersiden av skriveren. Serienummeret er en kode på 10 tegn på etiketten. Det inneholder tall og bokstaver, men ingen streker.
 2. Følg lenken nedenfor for å vise kundestøttesiden for din skriver.
  Hvis du blir bedt om det, velger du land eller region, og klikker deretter på Kontakt HP for å få informasjon om hvordan du kontakter teknisk støtte.
 3. Besøk HPs støttefora og få kontakt med andre HP-brukere for å få kunnskap, tips og svar på spørsmål om skriveren ditt. Følg lenken nedenfor for å vise foraene. (HPs støttefora er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk.)

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...