hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Photosmart Plus B210 All-in-One Series - Løse problemer med vognstans

Løse problemer med vognstans
Utskuffen må være åpen og patrondekselet må være lukket før du kan skrive ut. Kontroller skriveren og prøv å skrive ut på nytt. Hvis du fremdeles har problemer, kan patronvognen være blokkert.
En gjenstand kan blokkere patronvognen slik at den ikke beveger seg. Hvis skriveren er ny, må du kontrollere at du har fjernet all transportemballasje inne i skriveren. Hvis skriveren ikke er ny, undersøker du vognområdet for å se etter fremmedlegemer som kan ha falt inn i skriveren, for eksempel dyrehår eller binders.
Prøv følgende løsninger for å løse problemet.
Løsning 1: Kontroller at skriveren er slått på
 1. Se på På-knappen foran på skriveren. Hvis den ikke er tent, er skriveren slått av. Kontroller at strømledningen er koblet skikkelig til skriveren og satt i et strømuttak. Trykk på På-knappen for å slå på skriveren.
 2. Prøv å bruke skriveren igjen.
Løsning 2: Frigjør blekkpatronvognen
 1. Kontroller at skriveren er slått på.
    forsiktig:
  Kontroller at skriveren er slått på før du kobler fra strømledningen slik det er beskrevet i trinn 2. Hvis du ikke kobler fra strømledningen bak på enheten, kan det føre til skade når du fjerner fastkjørt papir.
 2. Koble fra strømledningen bak på skriveren.
 3. Hvis du bruker en USB-kabel, kobler du den fra på baksiden av skriveren.
 4. Kontroller at det ikke er fastkjørt papir:
  1. Åpne bakdekselet på skriveren.
   Fjern eventuelt fastkjørt papiret.
   Sett på plass bakdekselet.
 5. Åpne blekkpatrondekselet.
  Figur : Grafikk - Åpne blekkpatrondekselet
 6. Fjern eventuelt papir eller et objekt som kan hindre blekkpatronvognen. Hvis skriveren er ny, fjerner du all transportemballasje.
 7. Koble til bare strømledningen. Hvis produktet ikke slås på automatisk, trykker du på På-knappen.
    merknad:
  Skriveren må kanskje varmes opp i to minutter eller mindre. Under denne oppvarmingsperioden kan lampene blinke og patronvognen bevege seg.
 8. Bruk hånden til å flytte patronvognen forsiktig helt til venstre og høyre for å sikre at den beveger seg fritt. Hvis den ikke beveger seg fritt, kan det være at papir eller andre objekter fremdeles blokkerer for vognen. Fortsett med å rense patronvognområdet til patronvognen beveger seg fritt.
 9. Hvis du bruker en USB-kabel, kobler du den til igjen nå.
 10. Lukk blekkpatrondekslet.
    merknad:
  Du må kanskje trykke på På-knappen igjen for å tilbakestille skriveren.
  Figur : Grafikk - Lukk blekkpatrondekselet
 11. Prøv å bruke skriveren igjen.
Løsning 3: Kontakt HPs kundestøtte
 1. Hvis ingen av disse løsningene var til hjelp, har HP forskjellige alternativer for assistert støtte for ditt produkt.
  Ha følgende informasjon tilgjengelig slik at du får raskere hjelp:
  • Produktnavn (HP Photosmart Plus B210 series)
  • Modellnummer (finnes på innsiden av blekkpatrondekselet)
   Figur : Grafikk - Finne modellnummeret
  • Skriverens serienummer (en kode på 10 tegn)
   Serienummeret finner du på en etikett på baksiden eller undersiden av skriveren. Serienummeret er en kode på 10 tegn på etiketten. Det inneholder tall og bokstaver, men ingen streker.
 2. Følg lenken nedenfor for å vise kundestøttesiden for din skriver.
  Hvis du blir bedt om det, velger du land eller region, og klikker deretter på Kontakt HP for å få informasjon om hvordan du kontakter teknisk støtte.
 3. Besøk HPs støttefora og få kontakt med andre HP-brukere for å få kunnskap, tips og svar på spørsmål om skriveren ditt. Følg lenken nedenfor for å vise foraene. (HPs støttefora er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk.)

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...