hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HPs bærbare datamaskiner - Datamaskinen starter ikke (Windows 7, Vista, XP)

Dette dokumentet gjelder for HPs bærbare datamaskiner med Windows 7, Vista eller XP.
Dette dokumentet angir symptomene du ser hvis datamaskinen ikke starter, gir en oversikt over hele feilsøkingsprosessen og har koblinger til andre dokumenter med trinnvis forklaring på hvordan du gjenoppretter datamaskinen slik at den fungerer som den skal. Hvis datamaskinen ikke starter opp eller starter opp i Windows, kan du bruke dette dokumentet for å feilsøke og korrigere problemet.

Utføre en hard tilbakestilling

Hvis en PC plutselig slutter å starte opp på riktig måte, bør du utføre en hard tilbakestilling som første prosedyre. En hard tilbakestilling kan løse mange problemer. Hvis datamaskinen fremdeles ikke starter på riktig måte, kan du velge symptomer fra listen nedenfor for å få veiledning til de anbefalte korrigerende tiltakene.
  1. Koble fra alle periferenheter og fjern alle USB-enheter og SD-mediekort.
  2. Koble fra strømadapteren, ta ut batteriet og trykk deretter på og hold strømknappen nede i minst 15 sekunder for å tømme all reststrøm og gjenopprette standard oppstartinnstillinger.
    merknad:
    Hvis datamaskinen har et forseglet batteri som ikke kan fjernes, utfører du en tvungen tilbakestilling som forklart i HP-støttedokumentet Bærbare HP-PC-er – tvungen tilbakestilling av en bærbar PC.
  3. Koble til strømadapteren igjen (men ikke sett inn batteriet), trykk strømknappen, se etter lysende LED-lamper nær Caps Lock- og Num Lock-tastene og lytt etter lyden fra en vifte eller andre bevegelige deler som beveger seg.
Hvis datamaskinen starter normalt etter en hard tilbakestilling, er feilsøkingen ferdig. Ellers velger du symptomet nedenfor som best beskriver problemet, og utfører fremgangsmåten for feilsøking.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...