hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP bærbare PC-er - Feil pga. for lite diskplass som inntreffer under eller etter sikkerhetskopiering

Dette dokumentet gjelder for HPs bærbare PC-er med Windows Vista.

Korrigering ved feilmeldingene "Backup did not complete successfully" (backup ble ikke fullført) og "Last Backup Failed" (siste backup mislyktes)

Windows Sikkerhetskopierings- og gjenopprettingssenter gir deg muligheten til å velge hvor han/hun vil lagre sikkerhetskopifiler. Filene bør sikkerhetskopieres til et sett med DVD-/CD-ROM-plater eller til en ekstern lagringsenhet. Standard lagringssted for filene som brukes av Microsoft Backup-verktøyet, er den første tilgjengelige stasjonen etter C:- stasjonen. Dessverre er den første tilgjengelige stasjonen etter C: på en HP PC, en logisk D:- stasjon, som er gjenopprettingspartisjonen. Hvis en du konfigurerer sikkerhetskopienheten til å velge standard gjenopprettingspartisjon på harddisken, som vanligvis identifiseres som enten HP_Recovery(D:) eller Presario_RP(D:), vil derfor Windows-sikkerhetskopieringen mislykkes. For å korrigere dette problemet må du slette filene som er sikkerhetskopiert til feil sted, og det må gjennomføres en ny sikkerhetskopiering til riktig sted.

Hensikten med gjenopprettingspartisjonen

En liten del av harddisken på den bærbare PC-en fra HP er konfigurert som en gjenopprettingspartisjon. Den inneholder de nødvendige programmene for å gjenopprette operativsystemet på PC-en til den opprinnelige fabrikktilstanden. Hvis du uten å vite om det velger den logiske D:- partisjonen og starter å sikkerhetskopiere, kopierer Windows-programmet filer uten å kontrollere om det er nok plass. Når det er fullt, viser Windows en melding om feil ved sikkerhetskopiering. HP Total Care Advisor vil også rapportere om feilen.
Hvis en sikkerhetskopiering mislykkes fordi filer skrives til gjenopprettingspartisjonen og problemet korrigeres ved sletting av de feilaktig sikkerhetskopierte filene, kan du forhindre at problemet gjentas ved å endre konfigurasjonen av Windows Sikkerhetskopierings- og gjenopprettingssenter.

Bestemme hvilke filer som skal slettes

Windows-sikkerhetskopifiler er enkle å identifisere på grunn av konvensjonene for fil- og mappenavn. En vanlig konvensjon for fil- og mappenavn er D:\<PC Name>\Backup Set <Date and Time>\Backup Files\Backup files.zip. For eksempel D:\MyPC\Backup Set 2007-01-31\Backup files 1.zip
I mappen med de sikkerhetskopierte filene er det en undermappe som heter Katalog. Filene i Katalog inneholder informasjon om at et gjenopprettingsprogram må gjenopprette de sikkerhetskopierte filene til en PC. For å gjenvinne plassen som brukes av sikkerhetskopifilene må du identifisere og slette de uønskede sikkerhetskopifilene i mappene \Backup Set og \Catalog.
merknad:
For å vise filene slik det beskrives ovenfor, må du angi Windows Utforsker til å vise fulle filbaner og filetternavn.
Når du beveger deg gjennom mappestrukturen for å lete etter filer, kan Vista be deg om å klikke på Fortsett for å få tilgang til mappene i gjenopprettingspartisjonen.

Slette filer fra gjenopprettingspartisjonen

For å gjenvinne plassen på gjenvinningspartisjonen må du finne og slette de unødvendige mappene og filene på følgende måte:
 1. Klikk Start, skriv inn utforsker i søkefeltet, og klikk på Windows Explorer når det vises i programlisten for å åpne utforskervinduet.
 2. Klikk på Datamaskin i det venstre panelet for å vise navnene på stasjonene i det høyre panelet.
 3. Dobbeltklikk på gjenopprettingspartisjonen, som vanligvis er D:- stasjonen, for å vise mappene og filene i det høyre panelet.
 4. Merk alle mappene og filene i gjenopprettingspartisjonen, unntatt mappen GJENOPPRETTING, og trykk på slettetasten.
Filene blir fjernet og plassen vil være tilgjengelig for gjenopprettingsadministrasjonsprogrammet.

Angi sikkerhetskopieringsalternativer for å forhindre at filer skriver til gjenopprettingspartisjonen

Hvis du vil forhindre at Windows Sikkerhetskopierings- og gjenopprettingssenter skriver filer til gjenopprettingspartisjonen på PC-ens harddisk, kan du endre innstillingene i Windows Sikkerhetskopierings- og gjenopprettingssenter på følgende måte:
 1. Klikk Start, skriv inn sikkerhetskopiering i søkefeltet, og klikk på Sikkerhetskopierings- og gjenopprettingssenter når det vises for å åpne sikkerhetskopierings- og gjenopprettingssenteret.
 2. Klikk på Endre innstillinger under vinduet for sikkerhetskopifiler.
 3. I vinduet for sikkerhetstatus og konfigurasjon klikker du på Endre sikkerhetskopieringsinnstillinger for å justere gjeldende innstillinger eller starte en ny full sikkerhetskopiering.
 4. Når du brukerkontokontrollen ber om tillatelse til å starte handlingen, klikker du på Fortsett.
 5. Når du blir spurt om hvor du vil lagre sikkerhetskopifilene, klikker du på rullegardinpilen for harddisken og velger en tilgjengelig DVD-/CD-ROM-stasjon, og deretter klikker du på Neste.
  merknad:
  Ikke velg partisjonen på D:- stasjonen som lagringssted. Partisjonen er liten, og det vil føre til en feil hvis du overskriver den.
 6. Når du blir spurt om hvilke disker du vil inkludere i sikkerhetskopieringen, fjerner du avmerkingen for gjenopprettingspartisjon og klikker på Neste.
 7. Når du blir spurt om hvilke typer filer du vil inkludere i sikkerhetskopieringen, velger du ønsket type og klikker på Neste.
 8. Når du blir spurt om hvor ofte du vil opprette en sikkerhetskopi, velger du tidspunkt da PC-en ikke brukes så mye og klikker på Lagre innstillinger og start sikkerhetskopiering for å lagre innstillingene.
  • Du kan tillate at sikkerhetskopieringsenheten gjennomfører sikkerhetskopieringen på dette tidspunktet.
  • Du kan stoppe gjeldende sikkerhetskopiering og gjennomføre en sikkerhetskopiering på et annet tidspunkt.
Når du har lagret innstillingene for de automatiske sikkerhetskopieringene, vil sikkerhetskopieringsenheten be deg sette inn en DVD-/CD-ROM-plate før sikkerhetskopieringen starter.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...