hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Lagre jobber

Du kan lagre kopi- eller utskriftsjobber på enheten, slik at de kan skrives ut når som helst. Du kan dele lagrede jobber med andre brukere, eller gjøre dem private.

Lagre jobber på enheten

 1. Plasser originaldokumentet med forsiden ned på glasset eller med forsiden opp i dokumentmateren.
 2. Velg Jobblagring på startskjermbildet for å åpne jobblagringsfunksjonen. Velg kategorien Opprett.
 3. Angi navnet på den lagrede jobben på én av følgende måter:
  • Velg en eksisterende mappe fra listen. Velg Ny jobb og skriv inn jobbnavnet.
  • Velg boksen nedenfor den eksisterende verdien for Mappenavn: eller Jobbnavn:, og rediger deretter teksten.
 4. En privat lagret jobb vises med et hengelåssymbol ved siden av navnet, og det kreves en PIN-kode for å hente den. For å gjøre en jobb privat velger du PIN-kode for å skrive ut, og deretter oppgir du PIN-koden for jobben.
 5. Velg Flere alternativer for å se andre jobblagringsalternativer. Se for å få mer informasjon om å bruke tilpassede innstillinger.
 6. Etter at alle alternativene er angitt, velger du Opprett lagret jobb-knappen () for å skanne dokumentet og lagre jobben. Jobben lagres på enheten til du sletter den, slik at du kan skrive den ut så ofte du vil.
  Hvis du er logget på enheten, lagres jobben i en mappe med påloggingsnavnet ditt. Hvis du ikke er logget på enheten, lagres jobben i en fellesmappe.
  Se for å få informasjon om hvordan du henter jobben.

Lagre jobber fra en datamaskin

I tillegg til å skanne et dokument fra enhetens kontrollpanel kan du sende en jobb fra en datamaskin og lagre den på enheten. Bruk skriverdriveren til å gjøre dette. Når du lagrer en jobb fra en datamaskin, har du flere alternativer for jobbtyper du kan lagre.
Typer lagrede jobber
Jobblagringsalternativ
Beskrivelse
Prøveeksemplar og hold
Jobben sendes til enheten for kortsiktig lagring. Hvis du må skrive ut flere kopier av en jobb, men vil kontrollere hvordan de ser ut før du skriver ut alle, bruker du denne funksjonen. Jobben sendes til enheten og skrives ut én gang. På enhetens kontrollpanel kan du velge å skrive ut de resterende kopiene eller å avbryte jobben. Etter at kopiene er skrevet ut, slettes jobben.
Lagre jobb til den skrives ut
Jobben lagres på enheten til du eller noen andre henter den på enheten. Hvis du angir en PIN-kode med fire siffer, må personen som henter jobben, oppgi PIN-koden.
Enheten sletter automatisk jobben etter at den er skrevet ut.
Hurtigkopi
Jobben sendes til enheten og skrives ut én gang. Den lagres på enheten slik at du kan skrive ut flere kopier når du trenger det.
Lagret jobb
Jobben lagres på enheten til du sletter den. Den skrives ikke ut før du eller noen andre henter den på enheten. Hvis du angir en PIN-kode med fire siffer, må personen som henter jobben, oppgi PIN-koden.
Bruk dette alternativet til å lagre dokumenter som deles av mange brukere.

Konfigurere jobblagringsalternativene

Enheten tilbyr flere funksjoner for å optimalisere jobber som er skannet på enheten og lagret. Alle disse funksjonene er tilgjengelige på skjermbildet Jobblagring når du oppretter den lagrede jobben.
merknad:
Disse funksjonene er ikke tilgjengelige når noen henter jobben for å skrive den ut.
Skjermbildet Jobblagring består av to sider. På den første siden velger du Flere alternativer for å gå til den neste siden.
Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker et alternativ, velger du alternativet og deretter Hjelp-knappen () øverst til høyre på skjermen. I tabellen nedenfor finner du en oversikt over jobblagringsalternativene.
merknad:
Det er mulig at noen av disse alternativene ikke vises. Det avhenger av hvilket tilbehør som er installert. Alternativene i tabellen vises i den rekkefølgen de kan opptre i.
Alternativer for lagrede jobber
Navn på alternativet
Beskrivelse
Stift/sorter eller Sorter
Hvis HPs flerfunksjonsetterbehandler (ekstrautstyr) er koblet til, er alternativet Stift/sorter tilgjengelig. Bruk denne funksjonen til å angi alternativer for å stifte og samle sidene i sett med kopier.
Hvis HPs flerfunksjonsetterbehandler (ekstrautstyr) ikke er koblet til, er alternativet Sorter tilgjengelig. Bruk denne funksjonen til å samle hvert sett med kopierte sider i samme rekkefølge som originaldokumentet.
Papirvalg
Bruk denne funksjonen til å velge skuffen som har den papirstørrelsen og -typen du vil bruke.
Bildejustering
Bruk denne funksjonen til å forbedre den generelle kvaliteten på filen. Du kan for eksempel justere mørkhet, skarphet og kontrast, eller du kan bruke innstillingen Bakgrunnsrens for å fjerne svakt synlige bilder fra bakgrunnen eller for å fjerne en lys bakgrunnsfarge.
Retning på innhold
Bruk denne funksjonen til å angi hvordan innholdet i originaldokumentet skal plasseres på siden: stående eller liggende.
Utskuff
Bruk denne funksjonen til å velge en utskuff for kopiene. Hvis HPs flerfunksjonsetterbehandler (ekstrautstyr) er koblet til, sendes stiftede kopier alltid til utskuff 5.
Sider per ark
Bruk denne funksjonen til å kopiere flere sider på ett papirark.
Vannmerke
Bruk denne funksjonen til å skrive ut en tekststreng diagonalt over midten av hver side.
Overlegg
Bruk denne funksjonen til å skrive ut et delvis gjennomsiktig bilde på hver side. Overlegg ligner på vannmerker, men overlegg kan alltid være et hvilket som helst bilde, for eksempel en firmalogo.
Kapittelsider
Bruk denne funksjonen til å kopiere dokumenter som har kapitler. Du kan angi at kapitlene alltid skal begynne på enten venstre eller høyre side. Om nødvendig setter enheten inn tomme sider, slik at den første siden i hvert kapittel kommer på riktig side.
Stempeldato/-tid
Bruk denne funksjonen til å skrive ut dato og klokkeslett på kopier. Du kan bestemme nummereringsstilen og plasseringen av informasjonen.
Stemple sidetall
Bruk denne funksjonen til å skrive sidetall på kopiene. Du kan bestemme nummereringsstilen og plasseringen.
Stempeltekst
Bruk denne funksjonen til å skrive ut en forhåndsdefinert tekstmelding på kopiene eller til å skrive ut en melding du har angitt. Et tekststempel ligner et vannmerke, men du kan bestemme plasseringen på siden og vinkelen.
Stempelsett (nummer)
Bruk denne funksjonen til å skrive ut settnummeret på kopiene. Hvis du for eksempel lager fem kopier av et dokument, stemples hver side i det første kopisettet med tallet 1.
Kant-til-kant
Hvis originaldokumentet er skrevet ut nær kantene, bruker du denne funksjonen til å sikre at så mye innhold som mulig kopieres. Skygger kan imidlertid vises langs kantene.
Bildeforskyvning
Bruk denne funksjonen til å forskyve bildet på siden.
Gjenta bilde
Bruk denne funksjonen til å kopiere det samme bildet flere ganger på ett enkelt papirark. Hvis du vil bruke denne funksjonen, plasserer du originalen på skannerglasset og lar dekselet stå åpent.

Hente lagrede jobber

På enheten kan du hente og skrive ut jobber som er lagret på enheten, uavhengig av om de ble skannet på enheten eller sendt fra en datamaskin.
Du kan ikke hente eller skrive ut en lagret jobb hvis du ikke har tillatelse til å skrive ut i farger. Enheten varsler i så fall om dette.
 1. Velg Jobblagring på startskjermbildet for å åpne jobblagringsfunksjonen. Velg kategorien Hent.
 2. Fra listen på venstre side av skjermbildet velger du mappen der jobben er lagret. Det vises en liste over lagrede jobber.
 3. Velg riktig jobb fra listen. Hvis jobben er privat, velger du boksen under PIN: og skriver inn den riktige PIN-koden.
 4. Velg Hent lagret jobb-knappen () for å skrive ut jobben.
Enheten tar vare på de fleste jobber til du sletter dem, men den sletter automatisk enkelte jobber så snart du har skrevet dem ut.
Type lagret jobb
Handling etter utskrift
alle felles og private lagrede jobber som skannes på enheten
oppbevares på enhetens harddisk
lagrede jobber sendt fra en datamaskin
oppbevares på enhetens harddisk
lagrede hurtigkopieringsjobber sendt fra en datamaskin
oppbevares på enhetens harddisk
Lagre jobb til den skrives ut-jobber sendt fra en datamaskin
slettes automatisk etter utskrift
lagrede Prøveeksemplar og hold-jobber sendt fra en datamaskin
slettes automatisk etter at påfølgende kopier er skrevet ut

Administrere lagrede jobber

Du kan angi standardalternativer for jobblagring ved å bruke Administrasjon-menyen på kontrollpanelet. Hvis du vil slette lagrede jobber, bruker du Jobblagring-funksjonen.

Slette lagrede jobber

Hvis du vil slette lagrede jobber, åpner du Jobblagring-funksjonen på enhetens kontrollpanel.
 1. På startskjermbildet velger du Jobblagring.
 2. Velg kategorien Hent.
 3. Åpne mappen som jobben er lagret i, og velg jobben.
 4. Velg Slett.
 5. Gjenta fremgangsmåten for hver lagrede jobb som du vil slette.

Lagringsgrense for hurtigkopieringsjobb

Bruk Administrasjon-menyen til å angi det maksimale antallet jobber som lagres på enheten.
 1. Bla til og velg Administrasjon på startskjermbildet.
 2. Velg Administrasjon, og velg deretter Behandling av lagret jobb.
 3. Velg Lagringsgrense for hurtigkopieringsjobb.
 4. Angi antall jobber som skal lagres. Det maksimale antallet for enheten er 100 jobber.

Tidsavbrudd for holdte hurtigkopieringsjobber

Bruk Administrasjon-menyen til å angi et alternativ for en forhåndsbestemt tidsperiode for når lagrede jobber skal utløpe.
 1. Bla til og velg Administrasjon på startskjermbildet.
 2. Velg Administrasjon, og velg deretter Behandling av lagret jobb.
 3. Velg Tidsavbrudd for holdte hurtigkopieringsjobber.
 4. Velg for å aktivere dette alternativet.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...