hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Bruke PC-fakssending fra Windows

Hvis systemadministratoren har installert det, kan du bruke PC-fakssendingsprogramvare fra Windows til å sende fakser fra en datamaskin.

Sende en faks til én mottaker

 1. Åpne dokumentet som du vil fakse, i programmet som det ble opprettet i.
 2. Klikk på Fil og deretter på Skriv ut.
 3. Fra listen over skrivere velger du driveren for å sende fakser.
 4. Klikk på OK eller Skriv ut.
  merknad:
  Klikk på knappen som sender et dokument til enheten. Den kan ha forskjellige navn i forskjellige programmer.
 5. Under Faks til i dialogboksen Send faks skriver du inn mottakerens navn, faksnummer og firmanavn. Faksnummeret er det eneste som må oppgis.
  merknad:
  Se for å få en liste over spesialtegn som du kan bruke i tekstfeltet Faksnummer.
 6. Klikk på Legg til i telefonliste for å legge til informasjonen om mottakeren i telefonlisten for sending av faks. Dette trinnet er valgfritt.
  merknad:
  Klikk på Tøm felter for å fjerne alle verdier i tekstboksene for mottakerens navn, faksnummer og firmanavn.
 7. Standard omslagssideinformasjon vises under Inkluder i faks i dialogboksen Send faks. Du kan endre omslagssideinformasjonen for alle enkeltstående faksjobber.
 8. Hvis faktureringskodefunksjonen er aktivert og systemadministratoren har gjort den redigerbar, skriver du inn faktureringskoden under Faktureringsinformasjon i dialogboksen Send faks. Du kan endre faktureringskode for enhver enkeltstående faksjobb.
 9. Hvis du vil sende en faks med standardsinnstillinger, klikker du på Send.
  merknad:
  Klikk på kategorien Oppsett i dialogboksen Send faks for å se avsender, fakskvalitet, varslingsinformasjon og innstillinger for forhåndsvisning. Du kan endre denne informasjonen for alle enkeltstående faksjobber. Klikk på Send for å sende faksen.
 10. Hvis du valgte Vis forhåndsvisning før faksen sendes i kategorien Oppsett, forhåndsvises faksjobben. Kontroller at faksen er korrekt, og klikk deretter på Forhåndsvis og send for å sende faksen.
  merknad:
  Forhåndsvisningsfunksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker Point and Print.
  Point and Print er en Windows-funksjon som du kan bruke til å koble til, skrive ut fra eller fakse til en ekstern skriver uten å bruke installasjonsdisketter. Informasjon om filer og konfigurasjon lastes automatisk ned fra utskriftsserveren til klienten.
 11. Klikk på Vis, eller bruk nedtrekksmenyen for zoom for å endre størrelsen på forhåndsvisningen av dokumentet.
 12. Klikk på pilknappene for å navigere gjennom dokumentet.
 13. Klikk på Send faks for å sende faksen eller på Avbryt faks for å redigere faksinnstillingene.

Sende en faks til flere mottakere

 1. Åpne dokumentet som du vil fakse, i programmet som det ble opprettet i.
 2. Klikk på Fil og deretter på Skriv ut.
 3. Fra listen over skrivere velger du driveren for å sende fakser.
 4. Klikk på OK eller Skriv ut.
  merknad:
  Klikk på knappen som sender et dokument til enheten. Den kan ha forskjellige navn i forskjellige programmer.
 5. Under Faks til i dialogboksen Send faks skriver du inn mottakerens navn, faksnummer og firmanavn. Faksnummeret er det eneste som må oppgis.
  merknad:
  Se for å få en liste over spesialtegn som du kan bruke i tekstfeltet Faksnummer.
 6. Klikk på Legg til i telefonliste for å legge til informasjonen om mottakeren i telefonlisten for sending av faks. Dette trinnet er valgfritt.
  merknad:
  Klikk på Tøm felter for å fjerne alle verdier i tekstboksene for mottakerens navn, faksnummer og firmanavn.
 7. Klikk på Til for å legge til mottakeren i Faksmottakere-feltet.
 8. Gjenta denne fremgangsmåten for hver faksmottaker. Faksen sendes til alle navnene som vises i Faksmottakere-feltet.
 9. Hvis faktureringskodefunksjonen er aktivert og systemadministratoren har gjort den redigerbar, skriver du inn faktureringskoden under Faktureringsinformasjon i dialogboksen Send faks. Du kan endre faktureringskode for enhver enkeltstående faksjobb.
 10. Hvis du vil sende en faks med standardsinnstillinger, klikker du på Send.
  merknad:
  Klikk på kategorien Oppsett i dialogboksen Send faks for å se avsender, fakskvalitet, varslingsinformasjon og innstillinger for forhåndsvisning. Du kan endre denne informasjonen for alle enkeltstående faksjobber. Klikk på Send for å sende faksen.
 11. Hvis du valgte Vis forhåndsvisning før faksen sendes i kategorien Oppsett, forhåndsvises faksjobben. Kontroller at faksen er korrekt, og klikk deretter på Forhåndsvis og send for å sende faksen.
  merknad:
  Forhåndsvisningsfunksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker Point and Print.
  Point and Print er en Windows-funksjon som du kan bruke til å koble til, skrive ut fra eller fakse til en ekstern skriver uten å bruke installasjonsdisketter. Informasjon om filer og konfigurasjon lastes automatisk ned fra utskriftsserveren til klienten.
 12. Klikk på Vis, eller bruk nedtrekksmenyen for zoom for å endre størrelsen på forhåndsvisningen av dokumentet.
 13. Klikk på pilknappene for å navigere gjennom dokumentet.
 14. Klikk på Send faks for å sende faksen eller på Avbryt faks for å redigere faksinnstillingene.

Sette inn spesialtegn i faksnummeret

Faksnummer-feltet godtar spesialtegn i tillegg til tallene 0 til 9.
Spesialtegn for faksnumre
Spesialtegn
Funksjon
-
Bruk en bindestrek i faksnummeret for å gjøre det enklere å lese.
( og )
Bruk parenteser i faksnummeret for å gjøre det enklere å lese.
[ og ]
Bruk en innledende og en avsluttende klammeparentes for å skjule en del av faksnummeret, slik at det ikke skrives ut på faksens omslagsside, anropsrapporter eller e-postkommunikasjon. Et faksnummer kan for eksempel inneholde en tilgangskode til et telefonkort. Skriv inn klammeparenteser rundt den delen av faksnummeret som viser tilgangskoden til telefonkortet, for å hindre at denne informasjonen vises.
*
Stjernen overføres som et tonesignal.
#
Nummertegnet overføres som et tonesignal.
,
Et komma står for en to sekunders pause når faksnummeret slås. Bruk flere komma for en lengre pause når nummeret slås.

Sende en faks ved hjelp av telefonlisten

 1. Åpne dokumentet som du vil fakse, i programmet som det ble opprettet i.
 2. Klikk på Fil og deretter på Skriv ut.
 3. Fra listen over skrivere velger du driveren for å sende fakser.
 4. Klikk på OK eller Skriv ut.
  merknad:
  Klikk på knappen som sender et dokument til enheten. Den kan ha forskjellige navn i forskjellige programmer.
 5. Under Faks til i dialogboksen Send faks klikker du på bok-ikonet.
 6. I dialogboksen Telefonliste velger du navnet til hver av mottakerne og klikker på Til for å legge til mottakeren i Faksmottakere-feltet.
 7. Når du har lagt til alle faksmottakerne i Faksmottakere-feltet, klikker du på OK.
 8. Under Inkluder i faks i dialogboksen Send faks fjerner du Omslagsside (bare enkeltmottaker) hvis det er valgt.
 9. Hvis faktureringskodefunksjonen er aktivert, skriver du inn faktureringskoden under Faktureringsinformasjon i dialogboksen Send faks. Du kan endre faktureringskode for enhver enkeltstående faksjobb.
 10. Hvis du vil sende faksen til alle mottakere med standardinnstillinger, klikker du på Send.
  merknad:
  Klikk på kategorien Oppsett i dialogboksen Send faks for å se avsender, fakskvalitet, varslingsinformasjon og innstillinger for forhåndsvisning. Denne informasjonen kan endres for alle enkeltstående faksjobber. Klikk på Send for å sende faksen.
 11. Hvis du valgte Vis forhåndsvisning før faksen sendes i kategorien Oppsett, forhåndsvises faksjobben. Kontroller at faksen er korrekt.
  merknad:
  Forhåndsvisningsfunksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker Point and Print.
  Point and Print er en Windows-funksjon som du kan bruke til å koble til, skrive ut fra eller fakse til en ekstern skriver uten å bruke installasjonsdisketter. Informasjon om filer og konfigurasjon lastes automatisk ned fra utskriftsserveren til klienten.
 12. Klikk på Vis, eller bruk nedtrekksmenyen for zoom for å endre størrelsen på forhåndsvisningen av dokumentet.
 13. Klikk på pilknappene for å navigere gjennom dokumentet.
 14. Klikk på Send faks for å sende faksen eller på Avbryt faks for å redigere faksinnstillingene.

Redigere telefonlisten

Bruk telefonlisten til å lagre kontaktinformasjonen som vises under Faks til i dialogboksen Send faks. Du kan legge til eller fjerne navn.
Telefonlisten for sending av faks lagres som en XML-fil i Mine dokumenter-mappen. HP anbefaler ikke redigering eller kopiering av denne filen.

Legge til navn i telefonlisten

Slik legger du til navn i telefonlisten:
 1. Under Faks til i dialogboksen Send faks klikker du på bok-ikonet.
 2. I dialogboksen Telefonliste klikker du på Legg til.
 3. I dialogboksen Legg til i telefonliste skriver du inn mottakerens navn, faksnummer og firmanavn i tekstboksene.
 4. Klikk på OK.
 5. I dialogboksen Telefonliste klikker du på Legg til for å legge til navn.
 6. Klikk på OK når du er ferdig med å legge til navn i telefonlisten.

Fjerne navn fra telefonlisten

Slik fjerner du navn fra telefonlisten:
 1. Under Faks til i dialogboksen Send faks klikker du på bok-ikonet.
 2. I dialogboksen Telefonliste velger du navnet som du vil slette, og klikker på Slett.
 3. Klikk på OK når du er ferdig med å fjerne navn fra telefonlisten.

Redigere navn i telefonlisten

Slik redigerer du navn i telefonlisten:
 1. Under Faks til i dialogboksen Send faks klikker du på bok-ikonet.
 2. I dialogboksen Telefonliste velger du navnet som du vil redigere, og klikker på Rediger.
 3. I dialogboksen Rediger oppføring i telefonliste skriver du inn mottakerens navn, faksnummer og firmanavn i tekstboksene.
 4. Klikk på OK når du er ferdig med å redigere.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...