hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Konfigurere PC-fakssending fra Windows

Bruk faksdriveren for PC-fakssending fra Windows til å sende fakser fra en datamaskin. Enheten må ha et analogt fakstilbehør installert, og PC-fakssending må være aktivert gjennom Administrasjon-menyen for å bruke denne funksjonen.
merknad:
Denne funksjonen er bare tilgjengelig for Windows-operativsystemer. Innstillinger i faksdriveren overstyrer innstillinger gjort på enhetens kontrollpanel.
Faksdriveren er for øyeblikket ikke tilgjengelig for Windows Vista, men den vil bli tilgjengelig i fremtiden. Se de følgende webområdene for mer informasjon: www.hp.com/go/CM8060edgeline_sw eller www.hp.com/go/CM8050edgeline_sw.
Denne driveren er installert når du velger Vanlig med faks-alternativet for programvareinstallering. Du kan også installere faksdriveren senere ved å oppdatere installeringen.
Konfigurer standardinnstillingene for driveren for å sende fakser ved hjelp av Rediger standarder-knappen i kategorien Oppsett i driveren for å sende fakser.
merknad:
Standardinnstillingene kan ha blitt konfigurert under installasjonsprosessen.

Angi informasjon om avsender

Standardinformasjonen om avsender inkluderes på alle fakser som du sender ved hjelp av driveren for å sende fakser, inkludert på omslagssider. Avsenderinformasjonen kan endres for enkeltstående fakser ved å bruke tekstfeltene i kategorien Oppsett og deretter velge alternativet Bruk standardinnstillinger på denne jobben.
 1. Åpne dokumentet som skal fakses, i programmet der det ble opprettet.
 2. Klikk på Fil og deretter på Skriv ut.
 3. Velg driveren for å sende fakser fra listen over skrivere.
 4. I kategorien Oppsett klikker du på Rediger standarder.
 5. Under Informasjon om avsender i dialogboksen Standardinnstillinger skriver du inn standard avsendernavn, firmanavn, faksnummer og nummer til taletelefon, og deretter velger du Bruk standardinnstillinger på denne jobben.
 6. Klikk på OK.
  merknad:
  Hvis du vil angi all standardinformasjon samtidig, velger du innstillingene for avsenderinformasjon, fakskvalitet, varsling, omslagsside og forhåndsvisning, og deretter klikker du på OK.

Angi fakskvaliteten

Fakskvalitetsinnstillingen definerer oppløsningen som enheten bruker når den sender fakser.
 1. I kategorien Oppsett klikker du på Rediger standarder.
 2. Under Fakskvalitet i dialogboksen Standardinnstillinger velger du standardkvalitet for å sende fakser.
  • Standard: 200 x 100 punkter per tomme (ppt)
  • Fin: 200 x 200 ppt
  • Superfin: 300 x 300 ppt
 3. Klikk på OK.
  merknad:
  Hvis du vil angi all standardinformasjon samtidig, velger du innstillingene for avsenderinformasjon, fakskvalitet, varsling, omslagsside og forhåndsvisning, og deretter klikker du på OK.

Angi varslingsinnstillingene

Varslingsinnstillingene fastsetter når og hvordan det skal sendes varsler om statusen til en utgående faks.
 1. I kategorien Oppsett klikker du på Rediger standarder.
 2. Under Varsling i dialogboksen Standardinnstillinger velger du når det skal mottas varsler:
  • Ingen: Det sendes ingen varsler.
  • Denne jobben: Varsel sendes når det sendes en faks.
  • Ved feil: Varsel sendes når det oppstår en feil.
 3. Velg hvilken type varsel som skal sendes:
  • Skriv ut: varsel skrives ut på standardskriveren.
  • E-post: varsel sendes i en e-postmelding. Skriv inn e-postadressen i tekstboksen E-postadresse.
  merknad:
  E-postfunksjonen må være konfigurert på enheten for at du skal kunne motta e-postvarsling.
 4. Klikk på OK.
  merknad:
  Hvis du vil angi all standardinformasjon samtidig, velger du innstillingene for avsenderinformasjon, fakskvalitet, varsling, omslagsside og forhåndsvisning, og deretter klikker du på OK.

Angi informasjon om omslagsside

Standardiser utseendet på faksomslagssiden ved å bruke en standard omslagsside. Det inkluderes felt for merknader, en emnelinje og en firmalogo eller et annet bilde. Bruk kategorien Faksjobb til å endre omslagsinnstillingene for enkeltstående faksjobber.
 1. I kategorien Oppsett klikker du på Rediger standarder.
 2. Under Inkluder med faks i dialogboksen Standardinnstillinger velger du Omslagsside (bare enkeltmottaker).
 3. I tekstboksen Merknader skriver du inn standardmerknadene.
 4. I tekstboksen Emne skriver du inn emnelinjen.
 5. Klikk på Bla gjennom for å legge til et bilde på omslagssiden.
 6. Bla til og velg en punktgrafikkbildefil, for eksempel en firmalogo.
  merknad:
  Punktgrafikkbildet konverteres til gråtoner på omslagssiden og plasseres på den øverste tredjedelen av siden.
 7. Klikk på OK.
  merknad:
  Hvis du vil angi all standardinformasjon samtidig, velger du innstillingene for avsenderinformasjon, fakskvalitet, varsling, omslagsside og forhåndsvisning, og deretter klikker du på OK.

Angi innstillinger for forhåndsvisning

Innstillingene for forhåndsvisning kan konfigureres slik at hver faksjobb forhåndsvises automatisk før den sendes.
 1. I kategorien Oppsett klikker du på Rediger standarder.
 2. Under Forhåndsvisning i dialogboksen Standardinnstillinger velger du Vis forhåndsvisning før faksen sendes.
 3. Klikk på OK.
  merknad:
  Hvis du vil angi all standardinformasjon samtidig, velger du innstillingene for avsenderinformasjon, fakskvalitet, varsling, omslagsside og forhåndsvisning, og deretter klikker du på OK.

Angi skriverinnstillingene for faksdriveren

Angi standardalternativene som brukes for alle PC-fakssendingsjobber.
 1. Klikk på Start, Innstillinger og deretter Skrivere og telefakser.
 2. I Skrivere og telefakser-vinduet høyreklikker du på Send faks, og deretter klikker du på Utskriftsinnstillinger.
 3. I dialogboksen Egenskaper for sending av faksdokument klikker du på Papir/kvalitet for å angi standardinnstillinger for papir og kvalitet. Du lagrer standardpapirinnstillingene og lukker dialogboksen ved å klikke på OK.
  merknad:
  Kategorien Avansert i dialogboksen Egenskaper for sending av faksdokument inneholder informasjon som berører driveren for å sende fakser, men du skal ikke endre noen av disse innstillingene for normal drift av driveren for å sende fakser. Denne kategorien er en standardkategori i Windows og kan ikke fjernes for denne driveren.
 4. Klikk på Tjenester for å kontrollere statusen til enheten og rekvisitaenhetene eller for å åpne den innebygde webserveren. Alternativene i kategorien Tjenester vises bare hvis driveren for å sende fakser er koblet til en gyldig TCP/IP-port.
 5. Klikk på OK for å lagre eventuelle endringer i standardinnstillingene og lukke dialogboksen.

Konfigurere faktureringskoder

Programvaren for PC-fakssending støtter bruk av faktureringskoder når det sendes fakser.
Aktiver faktureringskodefunksjonen ved å bruke enhetens kontrollpanel.
 1. På enhetens kontrollpanel velger du Administrasjon.
 2. Bla til og velg Første konfigurering, og velg deretter Faksoppsett.
 3. Bla til og velg Innstillinger for fakssending.
 4. Bla til og velg Faktureringskoder, og velg deretter Oppsett.
 5. Velg Faktureringskoder på.
 6. På datamaskinen klikker du på Start, Innstillinger og deretter på Skrivere og telefakser.
 7. Under Skriveroppgaver i vinduet Skrivere og telefakser høyreklikker du på navnet på enheten, og deretter klikker du på Egenskaper.
 8. I dialogboksen Egenskaper for sending av faks klikker du på Enhetsinnstillinger.
 9. Klikk på OK.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...