hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Telekommunikasjonserklæringer

FCC-erklæring om telekommunikasjon
Dette utstyret oppfyller kravene i del 68 i FCC-bestemmelsene og kravene som brukes av ACTA. På baksiden av utstyret finnes en etikett med informasjon, for eksempel en produkt-ID med formatet US:AAAEQ##TXXXX. På forespørsel må dette nummeret oppgis til telefonselskapet.
REN-nummeret (Ringer Equivalence Number) brukes for å fastslå hvor mange enheter som kan kobles til telefonlinjen. For mange REN-numre på telefonlinjen kan føre til at enhetene ikke ringer som svar på et innkommende anrop. I de fleste, men ikke i alle, områder bør summen av REN-numre ikke overskride fem (5,0). Hvis du vil være sikker på hvor mange enheter som kan være koblet til linjen, som bestemt av det totale antallet REN-numre, kan du kontakte telefonselskapet for å fastslå det maksimale REN-antallet for ringeområdet.
Dette utstyret bruker følgende USOC-kontakter: RJ11C.
En FCC-kompatibel telefonledning og et modulært støpsel følger med utstyret. Utstyret er utviklet for å kobles til telefonnettverket eller ledningsnettet i lokalene ved hjelp av en kompatibel modulær kontakt, som oppfyller kravene i del 68. Utstyret kan ikke brukes med mynttelefoner. Ved tilkobling til linjetjenester gjelder statlige tariffer.
Hvis dette utstyret skader telefonnettverket, vil telefonselskapet varsle deg på forhånd om at det kan bli nødvendig med et midlertidig avbrudd i tjenesten. Hvis det ikke er praktisk mulig å varsle på forhånd, vil telefonselskapet varsle kunden så raskt som mulig. Du vil også få opplysninger om retten til å sende klage til FCC hvis du mener at det er nødvendig.
Telefonselskapet kan foreta endringer i fasiliteter, utstyr, drift eller prosedyrer som kan påvirke bruken av utstyret. Hvis dette skjer, vil telefonselskapet varsle på forhånd, slik at du kan gjøre de nødvendige endringene for å opprettholde uavbrutt drift.
Hvis du opplever problemer med dette utstyret, kan du se numrene i denne håndboken for informasjon om reparasjoner og/eller garanti. Hvis problemene skader telefonnettverket, kan telefonselskapet be deg om å fjerne utstyret fra nettverket til problemet er løst.
Kundene kan selv gjøre følgende reparasjoner: Erstatte originalutstyr som fulgte med enheten. Dette inkluderer blekkpatronene, støttene for skuffene, strømledningen og telefonledningen. Det anbefales at kunden monterer et overspenningsvern for vekselstrøm i vekselstrømstikkontakten som enheten er koblet til. Dette gjøres for å unngå skade på utstyret som følge av lokale lynnedslag eller annen elektrisk overspenning.
Krav fra Industry Canada CS-03
Melding: Industry Canada-etiketten identifiserer sertifisert utstyr. Denne sertifiseringen betyr at utstyret tilfredsstiller visse beskyttende, driftsmessige og sikkerhetsmessige krav for telekommunikasjonsnettverk slik det er foreskrevet i de aktuelle Terminal Equipment Technical Requirement-dokumentene. Avdelingen garanterer ikke at utstyret vil fungere til brukerens tilfredsstillelse. Før utstyret installeres, må brukere forsikre seg om at det er tillatt å koble utstyret til tjenester i det lokale telekommunikasjonsselskapet. Utstyret må også installeres med en akseptabel tilkoblingsmetode. Kunden må være oppmerksom på at samsvar med betingelsene ovenfor kanskje ikke hindrer forringing av tjenester i visse situasjoner. Reparasjon av sertifisert utstyr skal koordineres av en representant som er utpekt av leverandøren. Alle reparasjoner eller endringer som utføres av brukeren, eller hvis utstyret fungerer feil, kan gi telekommunikasjonsselskapet anledning til å be brukeren om å koble fra utstyret. Av hensyn til egen sikkerhet må brukeren forsikre seg om at elektriske jordingsforbindelser, telefonlinjer og interne metallvannrørsystemer, hvis de finnes, er koblet sammen. Denne forholdsregelen kan være spesielt viktig i landlige områder.
  forsiktig:
Brukeren må ikke forsøke å lage slike forbindelser selv, men kontakte autorisert elektriker. REN-nummeret til denne enheten er 0,7.
Melding: REN-nummeret som tildeles hver terminalenhet, gir en indikasjon på maksimalt antall terminaler som kan kobles til et telefongrensesnitt. Termineringen på et grensesnitt kan bestå av en hvilken som helst kombinasjon av enheter, kun i henhold til kravet om at summen av REN-numre for alle enheter ikke overskrider fem (5,0). Standardkoden for tilkoblingsarrangement (telefonkontakttype) for utstyret med direkte tilkoblinger til telefonnettverket er CA11A.
Erklæring om telekommunikasjon for New Zealand
General conditions
The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.
Some parameters required for compliance with Telecom's Telepermit requirements are dependent on the equipment (PC) associated with this modem. The associated equipment shall be set to operate within the following limits for compliance with Telecom's Specification:
For automatically initiated calls to the same number
(a) There shall be no more than 10 call attempts to the same number within any 30 minute period for a single manual call initiation, and The equipment shall go on-hook for a period of not less than 30 seconds between the end of one attempt and the beginning of the next attempt.
For automatically initiated calls to the different numbers
The equipment shall go on-hook for a period of not less than 5 seconds between the end of one attempt and the beginning of the next attempt.
Auto-answering incoming calls
Incoming calls shall be answered between 3 and 30 seconds of receipt of ringing.
For correct operation of the ringers in each device, the total of the RN's of all devices connected to a single line at any time should not exceed 5. The RN (Ringer Number) can be found printed on the Telepermit Label.
Erklæring om telekommunikasjon for Australia
In Australia, the fax modem must be connected to the Telecommunication Network through a line cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...