hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Legge i skuffer

Etikettene på hver skuff angir den riktige måten å legge i papir på. Hver gang du legger papir i en skuff, ber enheten deg om å konfigurere skuffen for papirstørrelse og -type. Du bør alltid stille inn for papirstørrelse og -type for at enheten skal yte best mulig.

Legge i skuff 1 (skuff for manuell mating)

Legg papir med standard eller egendefinert størrelse i denne skuffen. Den kan ta opptil 80 ark på 75 g/⁠m2 (20 pund bond). Denne skuffen bruker du også til tyngre papir, for eksempel kartong, HP Edgeline glanset papir eller brosjyrepapir.
 1. Skyv skuffstøtten opp, trekk den ut, og trekk deretter ut forlengelsen.
 2. Flytt skinnen utover.
 3. Legg i papiret. Legg alltid i papiret med kortsiden først.
  • Legg i brevhodepapir eller forhåndstrykt papir med forsiden opp og den øverste kanten først inn.
  • Legg i hullark med hullsiden mot fronten av enheten.
  • Legg i etiketter med forsiden ned.
  • Når du legger i HP Edgeline glanset papir, lufter du papirbunken for å skille arkene før du legger dem i skuffen. Dette bidrar til å hindre at arkene klistres sammen.
 4. Juster skinnen slik at den ligger inntil papiret.
 5. Konfigurer skuffen for papirstørrelse og -type.
  1. På startskjermbildet velger du Rekvisitastatus.
  2. Velg kategorien Skuffer.
  3. Hvis størrelsen eller typen papir som er angitt for skuffen, ikke er korrekt, velger du først navnet på skuffen og deretter Endre.
  4. Velg den riktige papirstørrelsen og -typen, og velg deretter OK.
   -eller-
   Hvis du legger i en egendefinert papirstørrelse, velger du Egen­­definert. Skriv inn målene på papiret, og velg deretter OK for å gå tilbake til skjermbildet Endre skuff.
  5. Velg OK for å lagre innstillingen.

Legge i skuff 2, 3 og 4

Skuff 2, 3 og 4 tar mange standard papirstørrelser og -typer. Hver skuff kan ta opptil 500 ark på 75 g/⁠m2 (20 pund bond).
 1. Åpne skuff 2, 3 eller 4.
 2. Legg i papiret, hele pakker om gangen. Legg alltid langsiden langs fronten av skuffen.
  • Legg i brevhodepapir eller forhåndstrykt papir med den trykte siden ned og den øverste kanten mot høyre.
  • Legg i hullark med hullsiden langs fronten av skuffen.
 3. Juster begge skinnene slik at de klikker på plass på stedet som er merket for papirstørrelsen.
 4. Skyv skuffen inn i enheten.
 5. Konfigurer skuffen for papirtype ved å svare på popup-meldingen som vises på berøringsskjermen når du lukker skuffen. Du kan også følge disse trinnene:
  1. På startskjermbildet velger du Rekvisitastatus.
  2. Velg kategorien Skuffer.
  3. Hvis typen papir som er angitt for skuffen, ikke er korrekt, velger du først navnet på skuffen og deretter Endre.
  4. Velg den riktige papirtypen, og velg deretter OK.

Legge i skuff 5

Denne skuffen er forhåndskonfigurert til å ta opptil 4 000 ark (8 pakker) med Letter- eller A4-papir. Du kan ikke endre denne størrelsesinnstillingen.
 1. Åpne øvre deksel for skuff 5, og legg i papiret. Legg i hele pakker om gangen. Skuffen senkes automatisk etter hvert som du legger i mer papir.
 2. Konfigurer skuffen for papirtype ved å svare på popup-meldingen som vises på berøringsskjermen når du lukker skuffen. Du kan også følge disse trinnene:
  1. På startskjermbildet velger du Rekvisitastatus.
  2. Velg kategorien Skuffer.
  3. Hvis typen papir som er angitt for skuffen, ikke er korrekt, velger du først navnet på skuffen og deretter Endre.
  4. Velg den riktige papirtypen, og velg deretter OK.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...