hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Feilsøking-menyen

merknad:
Denne menyen er også tilgjengelig gjennom den innebygde webserveren. I den innebygde webserveren velger du kategorien Innstillinger, og deretter velger du Konfigurer enhet på menyen på venstre siden av skjermen.
merknad:
Verdier med en stjerne (*) er standard fabrikkinnstillinger. Noen menyelementer har ikke en standardinnstilling.
Feilsøking-menyen
Menyelement
Undermenyelement
Verdier
Beskrivelse
Hendelseslogg
Bruk denne funksjonen til å skrive ut en liste over de 1000 siste hendelsene i hendelsesloggen.
Fastkjøringslogg
Skriv ut*
Avbryt
Bruk denne funksjonen til å skrive ut en intern side som viser historikken for de siste fastkjøringene, hvor ofte det har oppstått fastkjøring, og stedet for fastkjøringen.
Kontrollpanel
LED-indikatorer
Bruk denne funksjonen til å kontrollere at komponentene på kontrollpanelet fungerer som de skal.
Display
Knapper
Berøringsskjerm
Faks T.30-sporing
T.30-rapport
Skriv ut*
Avbryt
Bruk denne funksjonen til å skrive ut eller konfigurere rapporten Faks T.30-sporing. T.30 er en standard som spesifiserer kvitteringsutveksling (handshaking), protokoller og feilkorrigering mellom faksmaskiner.
Når rapport skal skrives ut
Aldri automatisk utskrift
Skriv ut etter faksjobb
Skriv ut etter fakssendejobber
Skriv ut etter faksmottaksjobber
Skriv ut etter faksfeil
Skriv bare ut etter sendefeil
Skriv bare ut etter mottaksfeil
Signaltap for faksoverføring
En verdi mellom 0 og 30 desibel.
Bruk denne funksjonen til å angi tapsnivåer for å kompensere for tap av telefonlinjesignaler. Du bør ikke endre denne innstillingen med mindre en HP-servicerepresentant har bedt deg om å gjøre det, fordi det kan føre til at faksmaskinen slutter å fungere.
Faks V.34
Normal*
Av
Bruk denne funksjonen til å deaktivere V.34-modulering hvis det oppstår flere faksfeil eller hvis telefonlinjetilstanden tilsier det.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...