hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Virkemåte for enhet-menyen

merknad:
Denne menyen er også tilgjengelig gjennom den innebygde webserveren. I den innebygde webserveren velger du kategorien Innstillinger, og deretter velger du Konfigurer enhet på menyen på venstre siden av skjermen.
merknad:
Verdier med en stjerne (*) er standard fabrikkinnstillinger. Noen menyelementer har ikke en standardinnstilling.
Virkemåte for enhet-menyen
Menyelement
Undermenyelement
Undermenyelement
Verdier
Beskrivelse
Språk
Velg et språk fra listen.
Bruk denne funksjonen til å velge et annet språk for kontrollpanelmeldinger. Hvis du velger et nytt språk, kan det hende at tastaturoppsettet også endres.
Språket endres ikke før kontrollpanelet går tilbake til startskjermbildet.
Tastaturoppsett
Velg et tastaturoppsett fra listen.
Du kan tilpasse oppsettet på det virtuelle tastaturet som kommer opp når du skal redigere kontrollpanelinformasjon.
Lyd for tastetrykk
*
Av
Bruk denne funksjonen til å angi om det skal avgis en lyd når du trykker på skjermen eller på knappene på kontrollpanelet.
Tidsavbrudd ved inaktivitet
Skriv inn en verdi mellom 10 og 300 sekunder. Standardinnstillingen er 60 sekunder.
Bruk denne funksjonen til å angi hvor lang tid som skal gå fra det sist var aktivitet på kontrollpanelet, til enheten tilbakestilles til standardinnstillingene. Når denne tiden er gått, logges brukere som var logget på enheten, automatisk av.
Virkemåte ved feil/advarsel
Fjernbare advarsler
Jobb*
Bruk denne funksjonen til å angi hvor lenge en fjernbar advarsel skal vises på kontrollpanelet.
Hendelser med fortsettelse
Auto-fortsett (10 sekunder)
Trykk på OK for å fortsette*
Bruk dette alternativet til å konfigurere virkemåten for enheten når det oppstår visse typer feil i enheten.
Ny utskrift
Auto*
Av
Bruk denne funksjonen til å konfigurere hvordan enheten skal håndtere sider som forsvinner når papir kjører seg fast.
Virkemåte for skuff
Bruk angitt skuff
Kun angitt*
Først
Bruk denne funksjonen til å kontrollere hvordan enheten håndterer jobber som har spesifisert en bestemt innskuff.
Hvis du velger Kun angitt, velger enheten aldri en annen skuff når brukeren har angitt at en bestemt skuff skal brukes, selv om den skuffen er tom.
Hvis du velger Først, henter enheten papir fra en annen skuff hvis den angitte skuffen er tom.
Smalbanepapir
Vis advarsler for smalbane*
Skjul advarsler for smalbane
Bruk denne funksjonen til å vise eller skjule popup-advarsler som vises når en bruker konfigurerer en skuff for smalbanepapir.
Hvis en skuff konfigureres for smalbanepapir, men inneholder en annen papirtype, kan det føre til redusert pålitelighet og utskriftskvalitet.
Spørsmål om manuell mating
Alltid*
Hvis ikke lagt i
Denne funksjonen gjelder for utskriftsjobber. Angi om det skal vises en melding når jobbens type eller størrelse ikke passer med den angitte skuffen, og enheten henter papir fra flerfunksjonsskuffen i stedet.
Velg Alltid for å vise meldingen hver gang skuffen ikke passer med innstillingen. Velg Hvis ikke lagt i for å vise meldingen bare når skuffen er tom.
PS-overføring av media
Aktivert*
Deaktivert
Bruk denne funksjonen til å velge enten PS- (PostScript) eller HP-papirhåndterings­modellen.
Bruk en annen skuff
Aktivert*
Deaktivert
Bruk denne funksjonen til å aktivere eller deaktivere meldingen på kontrollpanelet om å velge en annen skuff når den angitte skuffen er tom.
Spørsmål om størrelse/type
Display*
Ikke vis
Bruk denne funksjonen til å kontrollere om det skal vises en melding om konfigurasjon av skuffer hver gang en skuff åpnes eller lukkes.
Tosidige tomme sider
Auto*
Ja
Bruk denne funksjonen til å kontrollere hvordan enheten håndterer tosidige utskriftsjobber.
Generell utskriftsmetode
Standard papirstørrelse
Velg fra listen over papirstørrelser.
Bruk denne funksjonen til å konfigurere standard papirstørrelse for utskriftsjobber.
Overstyr A4/Letter
Nei
Ja*
Bruk denne funksjonen til å skrive ut på Letter-papir når en A4-jobb er sendt, men det ikke er lagt A4-papir i enheten (eller for å skrive ut på A4-papir når en Letter-jobb er sendt, men det ikke er lagt Letter-papir i enheten). Dette alternativet vil også overstyre A3 med Ledger-papir og Ledger med A3-papir.
Overstyr Kant til kant
Aktivert
Deaktivert*
Med denne funksjonen kan enheten skrive ut tekst eller bilder så tett inntil kanten av papiret som mulig.
Courier-skrift
Vanlig*
Mørk
Bruk denne funksjonen til å velge hvilken versjon av Courier-skriften du ønsker å bruke.
Bred A4
Aktivert
Deaktivert*
Bruk denne funksjonen til å endre utskriftsområdet for A4-papir. Hvis du aktiverer dette alternativet kan du skrive ut åtti tegn med en tegnbredde på 10 på én linje på et A4-papir.
Skriv ut PS-feil
Aktivert
Deaktivert*
Bruk denne funksjonen til å velge om det skal skrives ut en PS-feilside (PostScript) når det oppstår en PS-feil i enheten.
Skriv ut PDF-feil
Aktivert
Deaktivert*
Bruk denne funksjonen til å velge om det skal skrives ut en PDF-feilside når det oppstår en PDF-feil.
Skriverspråk
Auto*
PCL
PDF
PS
Bruk denne funksjonen til å konfigurere standard utskriftsspråk eller språkvalg for enheten. Normalt skal du ikke behøve å endre språket på enheten. Hvis du endrer innstillingen til et bestemt enhetsspråk, veksler ikke enheten automatisk fra et språk til et annet med mindre det sendes spesifikke programvare­kommandoer til den.
PCL
Skjemalengde
Skriv inn en verdi mellom 5 og 128 linjer. Standardinnstillingen er 60 linjer.
PCL er et sett med skriverkommandoer som Hewlett-Packard utviklet for å gi tilgang til ulike skriverfunksjoner.
Papirretning
Stående*
Liggende
Skriftkilde
Velg en kilde fra listen.
Bruk denne funksjonen til å velge skriftkilden for den brukerdefinerte nedlastbare standardskriften.
Skriftnummer
Angi skriftnummeret. Du kan velge en verdi mellom 0 og 999. Standardinnstillingen er 0.
Bruk denne funksjonen til å angi skriftnummeret for den brukerdefinerte nedlastbare standardskriften ved hjelp av kilden som er angitt i menyelementet Skriftkilde . Enheten tildeler et nummer til hver skrift og viser det i PCL-skriftlisten (tilgjengelig fra Informasjon-menyen).
Tegnavstand
Skriv inn en verdi mellom 0,44 og 99,99. Standardinnstillingen er 10,00.
Hvis Skriftkilde og Skriftnummer angir en konturskrift, bruker du denne funksjonen til å velge en standardbredde (for en skrift med fast tegnbredde).
Punktstørrelse
Skriv inn en verdi mellom 4,00 og 999,75. Standardinnstillingen er 12,00.
Hvis Skriftkilde og Skriftnummer angir en konturskrift, bruker du denne funksjonen til å velge en standard punktstørrelse (for en skrift med proporsjonal tegnbredde).
Symbolsett
PC-8
Roman-8
Roman-9
ISO L6
PC-775
Bruk denne funksjonen til å velge en av flere tilgjengelige symbolsett fra kontrollpanelet. Et symbolsett er en unik gruppering av alle tegnene i en skrift.
Tilføy CR til LF
Nei*
Ja
Bruk denne funksjonen til å konfigurere om det skal legges til en vognretur for hvert linjeskift som registreres i PCL-jobber som er kompatible med eldre enheter (ren tekst, ingen jobbkontroll).
Utelat tomme sider
Nei*
Ja
Dette alternativet er for brukere som genererer egne PCL-dokumenter, som kan innholde ekstra skjemamatinger, som igjen kan føre til at tomme sider skrives ut. Når Ja er valgt, ignoreres papirmating hvis siden er tom.
Tilordning av mediekilde
Standard*
Klassisk
Bruk denne funksjonen til å velge og beholde innskuffer etter nummer når du ikke bruker enhetsdriveren, eller når programvaren ikke har noe alternativ for skuffevalg.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...