hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Klokkeslett/tidsskjema-menyen

Bruk denne menyen til å angi alternativer for å stille klokken, for å konfigurere et tidsskjema for dvale og for å sette opp et tidsskjema for når fakser skal skrives ut.
merknad:
Verdier med en stjerne (*) er standard fabrikkinnstillinger. Noen menyelementer har ikke en standardinnstilling.
Klokkeslett/tidsskjema-menyen
Menyelement
Undermenyelement
Undermenyelement
Verdier
Beskrivelse
Dato/tid
Datoformat
DD/MMM/YYYY
MMM/DD/YYYY*
ÅÅÅÅ.MMM.DD
Bruk denne funksjonen til å stille inn dato og klokkeslett og angi hvilket dato- og klokkeslettformat som skal brukes på tidsangivelser på utgående fakser.
Dato
Måned
Dag
År
Skriv inn verdiene.
Tidsformat
12 timer (AM/PM)*
24 timer
Tid
Time
Minutt
AM
PM
Skriv inn verdiene.
Tidssone
Velg fra listen over tidssoner.
Bruk denne funksjonen til å angi tidssonen for der du er, og til å velge om enheten automatisk skal justere for sommertid.
Autojuster for sommertid
Aktivert
Deaktivert
Dvaleforsinkelse
15 minutter*
20 minutter
30 minutter
45 minutter
1 time (60 minutter)
90 minutter
2 timer
4 timer
Bruk denne funksjonen til å velge hvor lenge enheten skal være inaktiv før den går inn i dvalemodus.
Tidsskjema for dvale
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Gå i dvale <dag> klokken
Gå i dvale <Day> klokken
Deaktiver*
Aktiver
Time
Minutt
AM/PM
Bruk denne funksjonen til å angi et oppvåkningstidspunkt og en dvaletid for hver ukedag. Enheten går inn i og ut av dvalemodus i henhold til denne tidsplanen. Når du bruker et tidsskjema for dvalemodus, sparer du strøm, og enheten klargjøres for bruk, slik at du slipper å vente mens den varmes opp.
Standard fabrikkinnstillinger for oppvåkningstidspunkt er 7 timer, 30 minutter og AM, noe som betyr at enheten våkner opp kl. 7.30 denne dagen.
Standard fabrikkinnstillinger for dvaletid er 6 timer, 00 minutter og PM, noe som betyr at enheten går inn i dvalemodus kl. 18.00 denne dagen.
merknad:
Hvis du sender en jobb eller bruker enheten mens den er i en planlagt dvaleperiode, går den tilbake til dvalemodus 15 minutter etter at jobben er fullført.
Tidsskjema for faksutskrift
Lagre alltid fakser
Skriv alltid ut fakser*
Bruk tidsskjema for faksutskrift
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Start lagring av fakser
Start utskrift av fakser
Time
Minutt
AM/PM
Hvis du har betenkeligheter i forbindelse med sikkerheten for private fakser, kan du bruke denne funksjonen til å lagre fakser i stedet for at de skrives ut automatisk.
Velg innstillingene Time, Minutt og AM/PM for hver dag og hvert alternativ.
Standard fabrikkinnstillinger for å begynne å lagre fakser er 7 timer, 30 minutter og PM, noe som betyr at enheten begynner å lagre fakser kl. 19.30 denne dagen.
Standard fabrikkinnstillinger for å begynne å skrive ut fakser er 7 timer, 00 minutter og AM, noe som betyr at enheten begynner å skrive ut fakser kl. 07.00 denne dagen.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...