hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Konfigurere varslingsserveren

Hvis du vil bruke funksjonene Varsler eller AutoSend, må du konfigurere SMTP-innstillingene for varslingsserveren.
merknad:
E-postserveren for funksjonen for digital sending til e-post og e-postserveren for varslingsfunksjonene konfigureres i ulike kategorier i den innebygde webserveren. Konfigurer e-postserveren for digital sending i kategorien for digital sending. Konfigurer varslingsserveren i kategorien Innstillinger. Du kan imidlertid bruke den samme e-postserveren eller det samme SMTP-vertsnavnet for begge funksjonene, så lenge serveren ikke krever godkjenning.
Området i den innebygde webserveren for konfigurasjon av varslingsserveren er delt i to deler. Du må konfigurere funksjonene i området for Utgående e-post, men det er valgfritt å konfigurere funksjonene i området for Innkommende e-post.
Nødvendig konfigurasjon
 1. Åpne den innebygde webserveren.
 2. Velg kategorien Innstillinger.
 3. Velg Varslingsserver på menyen på venstre side av skjermen.
 4. Kontroller at det er merket av for Aktiver utgående e-post i området for Utgående e-post.
 5. Ved siden av SMTP-server skriver du inn nettverksadressen for varslingsserveren. Bruk en server som ikke krever godkjenning ved sending av e-post.
 6. Ved siden av Domenenavn skriver du inn navnet på domenet til serveren. Kontroller at du bruker det nøyaktige navnet.
 7. Klikk på Bruk.
Valgfri konfigurasjon
 1. I området for Innkommende e-post skriver du inn navnet på enhetens e-postkonto ved siden av E-postadresse for enhet. Denne adressen er Pop3-brukernavnet for enheten kombinert med domenenavnet.
 2. Du trenger ikke velge boksen ved siden av Aktiver innkommende e-post for å kunne bruke funksjonene Varsler og AutoSend. Aktiver innkommende e-post, og oppgi informasjon for innstillingene i dette området hvis du vil tillate at eksterne forespørsler og kommandoer sendes til enheten.
 3. Ved siden av POP3-server skriver du inn nettverksadressen for den innkommende POP3-e-postserveren.
 4. Ved siden av POP3-brukernavn for enhet skriver du inn navnet på en eksisterende bruker for enheten. HP anbefaler at du konfigurerer en e-postkonto for varsler og bruker den. Ikke bruk din egen e-postadresse i dette feltet, da alle de personlige e-postmeldingene vil bli omdirigert.
 5. Ved siden av Passord skriver du inn passordet for POP3-brukernavnet for enheten.
 6. Klikk på Bruk.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...