hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Vi oppdaterer vår nettside.

  Hvis du opplever feil i løpet av denne perioden, ber vi deg prøve igjen senere. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Kontrollere jobbstatus og bruke jobbkøen

Hvis du vil sjekke statusen til enkeltstående jobber, bruker du Jobbstatus-funksjonen på enhetens kontrollpanel. Du kan også bruke denne funksjonen til å sette alle jobber på pause, fjerne jobber fra køen eller flytte jobber fremover slik at de behandles tidligere.
Åpne jobbkøen
 1. Bla til og velg Jobbstatus på startskjermbildet. Jobbkøen åpnes.
 2. Kategorien Aktiv viser jobber som er under behandling. Fra nedtrekksmenyen velger du en jobbkategori og deretter navnet på jobben.
    merknad:
  Systemadministratoren kan konfigurere enheten slik at du ikke kan avbryte, flytte fremover eller se detaljene for jobber som ikke er dine.
  • Velg Alle på pause for å stoppe alle aktive jobber midlertidig.
  • Velg Avbryt jobb for å avbryte den valgte jobben og fjerne den fra jobbkøen.
  • Velg Detaljer for å se detaljene for den valgte jobben.
  • Velg Forfrem for å flytte den valgte jobben fremover i jobbkøen slik at den kan fullføres så tidlig som mulig. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se .
 3. Kategorien Jobblogg viser alle fullførte jobber. Fra nedtrekksmenyen velger du en jobbkategori og deretter navnet på jobben. Velg Detaljer for å se detaljene for den valgte jobben.
Behandle flere jobbtyper
I noen tilfeller kan enheten behandle flere jobber samtidig. Det er imidlertid ikke alle jobbhandlinger som kan utføres mens andre jobber pågår. I tabellen nedenfor finner du en oversikt over hvilke jobbhandlinger som kan eller ikke kan utføres samtidig.
Gjeldende jobbhandling
Kan enheten begynne en ny kopijobb?
Kan enheten begynne å sende digitalt til e-post eller en nettverksmappe?
Kan enheten begynne å sende en analog faks?
Kan enheten begynne å skrive ut en jobb sendt fra en datamaskin?
Kan enheten motta en analog faks?
Skanner en kopi
Nei
Skanneren er i bruk.
Nei
Skanneren er i bruk.
Nei
Skanneren er i bruk.
Ja
Enheten plasserer utskriftsjobben i utskriftskøen.
Ja
Enheten plasserer faksen i utskriftskøen.
Skriver ut en kopi
Ja
Enheten skanner den nye kopijobben og plasserer den i utskriftskøen etter den gjeldende kopijobben.
Ja
Enheten skanner og sender den nye jobben for digital sending.
Ja
Enheten skanner og sender faksen.
Ja
Enheten plasserer utskriftsjobben i utskriftskøen etter den gjeldende kopijobben.
Ja
Enheten plasserer faksen i utskriftskøen etter den gjeldende kopijobben.
Skanner for å forberede digital sending
Nei
Skanneren er i bruk.
Nei
Skanneren er i bruk.
Nei
Skanneren er i bruk.
Ja
Enheten skriver ut jobben så snart kontrollpanelet går tilbake til startskjermbildet etter den gjeldende jobben.
Ja
Enheten skriver ut faksen så snart kontrollpanelet går tilbake til startskjermbildet etter den gjeldende jobben.
Sender digitalt
Ja
Enheten skanner og skriver ut den nye kopijobben.
Ja
Enheten skanner den nye jobben og plasserer den i sendekøen etter den gjeldende jobben for digital sending.
Ja
Enheten skanner faksen og plasserer den i sendekøen etter den gjeldende jobben for digital sending.
Ja
Enheten skriver ut jobben så snart kontrollpanelet går tilbake til startskjermbildet etter den gjeldende jobben.
Ja
Enheten skriver ut faksen så snart kontrollpanelet går tilbake til startskjermbildet etter den gjeldende jobben.
Skanner en analog faks
Nei
Skanneren er i bruk.
Nei
Skanneren er i bruk.
Nei
Skanneren er i bruk.
Ja
Enheten skriver ut jobben så snart kontrollpanelet går tilbake til startskjermbildet etter den gjeldende jobben.
Ja
Enheten skriver ut faksen så snart kontrollpanelet går tilbake til startskjermbildet etter den gjeldende jobben.
Sender en analog faks
Ja
Enheten skanner og skriver ut den nye kopijobben.
Ja
Enheten skanner den nye jobben og plasserer den i sendekøen etter den gjeldende faksjobben.
Ja
Enheten skanner faksen og plasserer den i sendekøen etter den gjeldende faksjobben.
Ja
Enheten skriver ut jobben så snart kontrollpanelet går tilbake til startskjermbildet etter den gjeldende jobben.
Ja
Enheten skriver ut faksen så snart kontrollpanelet går tilbake til startskjermbildet etter den gjeldende jobben.
Skriver ut
Ja
Enheten skanner den nye kopijobben og plasserer den i utskriftskøen etter den gjeldende utskriftsjobben.
Ja
Enheten skanner og sender den nye jobben for digital sending.
Ja
Enheten skanner og sender faksen.
Ja
Enheten plasserer den nye utskriftsjobben i utskriftskøen etter den gjeldende utskriftsjobben.
Ja
Enheten plasserer faksen i utskriftskøen etter den gjeldende utskriftsjobben.
Mottar en analog faks
Ja
Enheten skanner kopijobben og plasserer den i utskriftskøen før faksen.
Ja
Enheten skanner og sender jobben så snart datalinjen er tilgjengelig.
Ja
Enheten skanner og sender faksen så snart telefonlinjen er tilgjengelig.
Ja
Enheten skriver ut jobben umiddelbart.
Nei
Telefonlinjen er i bruk.
Skriver ut en mottatt analog faks
Ja
Enheten plasserer kopien i utskriftskøen etter faksen.
Ja
Enheten skanner og sender den nye jobben for digital sending.
Ja
Enheten skanner og sender faksen.
Ja
Enheten plasserer den nye utskriftsjobben i utskriftskøen etter faksen.
Ja
Enheten plasserer faksen i utskriftskøen etter den gjeldende faksen.
Flytte jobber fremover og avbryte jobber i køen
Når enheten behandler flere jobber, prioriterer den som oftest jobbene i den rekkefølgen de mottas. Det er imidlertid noen jobber som automatisk prioriteres før andre jobber. Du kan også flytte en jobb fremover i køen slik at den behandles så tidlig som mulig, eller du kan avbryte en jobb som pågår, slik at en ny jobb behandles umiddelbart.
Jobbprioriteringer
Enheten prioriterer jobber i følgende rekkefølge, med jobben som har høyest prioritet, først:
 1. Alle jobber som du har flyttet fremover på én av følgende måter:
  • Du har brukt alternativet Forfrem i Jobbstatus-funksjonen på enhetens kontrollpanel.
  • Du har trykt på Avbrudd-knappen på enhetens kontrollpanel.
  Når du flytter en jobb fremover ved å bruke en av disse metodene, blir den gjeldende jobben avbrutt umiddelbart. Se .
 2. Jobber som ble startet på enheten:
  • kopijobber
  • jobblagringsjobber
  • utskrift av interne sider
  Når du starter en av disse jobbene, blir den gjeldende jobben avbrutt umiddelbart. Se .
 3. Jobber som er sendt fra en datamaskin, og innkommende fakser. Disse jobbene avbryter ikke gjeldende jobber. Hvis noen er i ferd med å bruke enhetens kontrollpanel, settes disse jobbene på vent til personen er ferdig.
Jobbavbrytelse
Enheten kan avbryte en jobb som er i ferd med å skrives ut, innenfor disse grensene:
 • Etter en hel side, men midt i en jobb med flere sider. Hvis den gjeldende jobben skrives ut på begge sider, avbrytes den etter at begge sidene er skrevet ut.
    merknad:
  Hvis den gjeldende jobben skal stiftes, avbryter den nye jobben den gjeldende jobben etter et komplett sett med sider.
 • Etter et komplett sett med sider for jobber med flere kopier.
Hvilken type avbrytelse som oppstår, avhenger av jobbtypen som flyttes fremover eller startes.
 • Hvis du starter en kopijobb, avbrytes den gjeldende jobben etter en hel side, med mindre jobben skal stiftes.
 • Hvis du skriver ut en intern side eller en lagret jobb, avbrytes den gjeldende jobben etter et komplett sett med sider.
 • Hvis du skriver ut en jobb fra en datamaskin eller en innkommende faks, avbrytes ikke den gjeldende jobben med mindre du flytter den nye jobben fremover på én av følgende måter:
  • Du bruker alternativet Forfrem i Jobbstatus-funksjonen på enhetens kontrollpanel.
  • Du trykker på Avbrudd-knappen på enhetens kontrollpanel.
  Hvis du flytter en ny jobb fremover, avbrytes den gjeldende jobben etter et komplett sett med sider.
 • Hvis du trykker på Avbrudd-knappen på enhetens kontrollpanel, avbrytes den gjeldende jobben etter et komplett sett med sider.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...