hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet 3015, 3020, 3030 og 3380 all-in-one - Merknader for programvareinstallasjon (norsk)

Formålet med dette dokumentet
Dette dokumentet gir spesifikke installasjonsinstruksjoner og annen informasjon du bør kjenne til før du installerer og bruker HP LaserJet all-in-one-programvaren. Installasjonsinstruksjoner finnes for følgende operativsystemer:
 • Windows® 95, 98 og Millennium Edition (Me)
 • Windows NT® 4.0
 • Windows 2000
 • Windows XP
  merknad:
Windows 98 First Edition, Windows 95 og Windows NT 4.0 støttes ikke via installasjonsprogrammet. Skriverdrivere for disse gamle operativsystemene finnes på CD-ROMen, men de må installeres via Veiviser for skriver. Fra veiviseren for skriver navigerer du til følgende mappe for å få tilgang til disse driverne: X:\<språk>\drivere\<OS>\... (der "X" representerer bokstaven for CD-ROM-stasjonen, "<språk>" representerer det foretrukne språket og "<OS>" representerer det aktuelle operativsystemet).
Hvis du vil ha informasjon om Linux og Linux-skriverdrivere, se følgende webområde: http://www.hp.com/go/linux.
Hvis du vil ha informasjon om UNIX® og UNIX-skriverdrivere, se følgende webområde: http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software.
Følgende modeller av HP LaserJet all-in-one støttes:
 • HP LaserJet 3015 all-in-one
 • HP LaserJet 3020 all-in-one
 • HP LaserJet 3030 all-in-one
 • HP LaserJet 3380 all-in-one
Dette dokumentet inneholder spesifikk informasjon om installasjon, kompatibilitet og feilsøking. Hvis du vil ha mer informasjon om skriverfunksjoner og driverfunksjoner, se brukerhåndboken for enheten og den elektroniske hjelpen som følger med hver programvarekomponent.
Hvem trenger denne all-in-one programvaren?
Alle brukere trenger denne programvaren for å bruke skriverne i HP LaserJet all-in-one serien. Nettverksklienter trenger installasjons-CD-ROMen eller navnet på den riktige nettverkskatalogen for å installere programvaren på de enkelte arbeidsstasjonene.
Oversikt over all-in-one programvarekomponentene
Skriver-CD-ROMen har programvare for IBM-kompatible datamaskinsystemer. Hvis du vil ha mer informasjon om en bestemt driver eller programvarekomponent, se den tilhørende elektroniske hjelpen.
Programvarekomponenter for nettverksadministratorer
HP Web Jetadmin
Nettverksadministratorer kan bruke HP Web Jetadmin til å konfigurere og administrere HP-skrivere på tvers av en rekke operativsystemer.
  merknad:
HP Web Jetadmin finnes ikke lenger på programvare-CD-ROMen. Nettverksadministratorer kan laste ned HP Web Jetadmin-programvaren på følgende URL-adresse: http://www.hp.com/go/webjetadmin.
Programvarekomponenter for sluttbrukere
Drivere
En skriverdriver er et program som gir andre programmer tilgang til skriverfunksjonene. Vanligvis må du installere en skriverdriver for hver skriver. Denne programvare-CD-ROMen som fulgte med all-in-one-enheten, inneholder følgende Windows-skriverdrivere:
 • HP LaserJet 3015, 3020, 3030 og 3380 all-in-one PCL 6-skriverdriver for Windows 95, Windows 98, Windows Me og Windows NT 4.0 (alle med lignende grafiske brukergrensesnitt)
 • HP LaserJet PostScript®-skriverdrivere (PS) for Windows 95, Windows 98, Windows Me og Windows NT 4.0 (alle med lignende grafiske brukergrensesnitt)
 • HP LaserJet 3015, 3020, 3030 og 3380 all-in-one PCL 6- og PS-skriverdrivere for Windows 2000, Windows 98, Windows XP og Windows Server 2003 (alle med lignende grafiske brukergrensesnitt)
De nyeste skriverdriverne og all-in-one-programvaren for HP LaserJet-skriverne er tilgjengelige på følgende URL-adresser: http://www.hp.com/support/lj3015, http://www.hp.com/support/lj3030, http://www.hp.com/support/lj3020 eller http://www.hp.com/support/lj3380.
Det kan hende at flere skriverdrivere er tilgjengelige fra kilder på Internett. Se avsnittet Teknisk hjelp i dette dokumentet eller brukerhåndboken for skriveren hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tak i skriverdrivere og annen HP-programvare.
HP Verktøykasse
All-in-one-programvaren omfatter programvarekomponenten HP Verktøykasse. HP Verktøykasse gir skriver- og jobbstatusinformasjon, for eksempel jobber som venter på å skrives ut, toner- og papirnivåer og informasjon om ny bestilling av forbruksvarer og rekvisita. Bruk HP Verktøykasse til å kontrollere og endre produktinnstillinger, få tilgang til faks- og skanneprogramvarefunksjonalitet, få produktvarslingsfunksjonalitet og åpne feilsøking og Hvordan...?-hjelp. HP Verktøykasse kan konfigureres til å vises når skriveren trenger tilsyn.
Adobe Acrobat Reader
Bruk Acrobat Reader 4.05 eller nyere versjon til å vise de elektroniske håndbøkene. Hvis all-in-one-installasjonsprogrammet ikke finner en PDF-leser i systemet, blir du bedt om å installere Acrobat Reader fra programvare-CD-ROMen.
Skriverdokumentasjon
Brukerhåndboken finnes på følgende steder:
 • på CD-ROMen for all-in-one-programvaren
 • i Hewlett Packard LaserJet all-in-one-programgruppen (for Windows-operativsystemer)
 • i HP Verktøykasse (klikk på kategorien Dokumentasjon)
  merknad:
Noen dokumenter er ikke tilgjengelige på alle språk på CD-ROMen. Besøk følgende URL-adresser for mer dokumentasjon og informasjon: http://www.hp.com/support/lj3015, http://www.hp.com/support/lj3020, http://www.hp.com/support/lj3030 eller http://www.hp.com/support/lj3380.
  merknad:
I sitt arbeid mot målet om å gi alle tilgang til teknologi, leverer HP brukerhåndbøkene for dette produktet i formatet for HTML-hjelp (.chm). Formatet for HTML-hjelp er kompatibelt med de fleste skjermleserprogrammene.
Avinstallasjon
Bruk avinstallasjonsverktøyet til å fjerne alle Windows HP all-in-one-komponentene. Se avsnittet Avinstallasjonsprogram i dette dokumentet for mer informasjon.
De nyeste skriverdriverne
De nyeste skriverdriverne og programvaren for skriverne i HP LaserJet all-in-one-serien er tilgjengelige på følgende URL-adresser: http://www.hp.com/support/lj3015, http://www.hp.com/support/lj3020, http://www.hp.com/support/lj3030 eller http://www.hp.com/support/lj3380.
Siste nytt
Kjente problemer og løsninger
Faks
 • Hvis du kjører veiviseren for faksoppsett i HP Verktøykasse, blir du bedt om å fylle ut feltene Fra, Telefonnummer og Faksnummer på forsiden.
 • Når programvaren er installert, må en med administratorrettigheter starte og sende en faks før andre fakser kan sendes.
Skanne
 • Noen programmer har problemer med å håndtere skanninger utført ved høye oppløsninger (1,200 dpi eller høyere). Hvis du skanner til et program og det oppstår en feil, kan du forsøke å skanne med en lavere dpi-verdi.
 • Hvis du vil skanne til utskriftsmateriale i A4-størrelse i HP LaserJet Scan-programvaren, angir du dimensjonene i dialogboksen Skannestørrelse.
 • Når programvaren er installert, må en med administratorrettigheter fullføre en skanning før andre skanninger kan utføres.
Generelt
 • Installasjon av flere HP LaserJet 3015, 3020, 3030 eller 3380 all-in-one-enheter på samme datamaskin støttes ikke.
 • Det kan oppstå forskjellige avvik når du installerer en HP LaserJet 3015, 3020, 3030 eller 3380 all-in-one-enhet på samme datamaskin som programvaren til HP Scanjet, HP Photosmart eller HP Officejet, avhengig av installasjonsrekkefølgen.
 • Windows XP 64-biters skriverdrivere er bare tilgjengelige fra Internett på http://www.hp.com/go/support. Disse driverne er ikke WHQL-godkjente.
 • Hvis du støter på problemer når du bruker skriverdriveren som installeres som standard (PCL6), kan du prøve å bruke PCL5e-driveren. Noen programmer er skrevet spesielt i PCL5e og fungerer dårlig med andre skriverdrivere.
 • Hvis du bare vil installere skriver- og skannerdrivere, velger du installasjonsalternativet Minimum.
 • Hvis du vil bruke programmet Legg til eller fjern programvare i HP LaserJet all-in-one-programgruppen, trenger du CD-ROMen.
 • Hvis du legger til en skriver i Windows 9x eller Me når du bruker en parallelltilkobling, og etter å ha utført en installasjon av typen Vanlig, settes skriveren i "frakoblet" modus i Skrivere-mappen. Du kan løse dette problemet ved å starte datamaskinen på nytt og sette all-in-one-enheten til "tilkoblet" modus i Skrivere-mappen.
 • Hvis du endrer Papirtype i Utskriftsinnstillinger i Egenskaper for PCL6-driveren fra standarden Uspesifisert, fører dette til at en side skrives ut med en PCL XL-feil. La enten verdien i Papirtype være Uspesifisert, eller installer PCL5e- eller PS-driveren for å skrive ut uten feil.
HP Jetdirect
 • HP Jetdirect-utskriftsserveren må stilles inn for ECP/1284.4-modusen for at den skal fungere ordentlig med HP Verktøykasse.
 • Bare skriverfunksjonaliteten er tilgjengelig når du bruker IPX/SPX-protokollen.
 • Når du bruker HP Jetdirect-skriverserver for flere porter, må HP LaserJet all-in-one-enheten kobles til via Port 1.
 • Det anbefales at du tilordner en statisk IP-adresse til en HP Jetdirect-skriverserver før du installerer programvaren. Hvis IP-adressen endres etter at du har installert programvaren, mister du skanne- og faksfunksjonalitet på datamaskinen.
HP Verktøykasse
 • TCP/IP-protokollen må være installert på datamaskinen for å kjøre HP Verktøykasse.
 • Den optimale nettleseren som støttes, er Microsoft (R) Internet Explorer (IE) versjon 5.5 eller 6.0 og nyere.
 • Filformatene som HP Verktøykasse støtter i kateogrien Skann til i Skanneinnstillinger, er .bmp, .gif, .jpg, .pdf og .tiff (vanlig og komprimert). De andre filformatene på listen støttes ikke, og de vil gi en feilmelding som ber deg om å installere programvaren på nytt for den filtypen du har bedt om. Du øker imidlertid ikke antall filformater som støttes, ved å installere programvaren på nytt.
 • Hvis du bruker Build 21 av Symantec Desktop Firewall med Windows XP, kan dette føre til en generell beskyttelsefeil på datamaskinen. Du kan løse dette problemet ved å oppdatere til minst Build 25.
 • Når du eksporterer telefonlistefiler fra Microsoft Outlook, Outlook Express og Lotus Notes, må alle feltene eksporteres til en CSV-fil (Comma Separated Value) og deretter importeres i HP Verktøykasse.
 • Når du skal endre enhetsspråket ved hjelp av HP Verktøykasse, lukker du HP Verktøykasse og åpner den på nytt når enheten er i klartilstand.
 • Dialogbokser kan vises bak nettleservinduet når du bruker Lagre innstillinger, Skann til eller andre funksjoner i HP Verktøykasse. Du kan enten minimere nettleseren for å finne den åpne dialogboksen, eller du kan se etter et blinkende ikon på oppgavelinjen.
 • Ved å kjøre HP Verktøykasse, forhindres datamaskinen fra å gå over i vente- eller dvalemodus.
 • Hvis du bruker programvare for brannmurbeskyttelse, forhindres HP Verktøykasse fra å fungere med mindre de forskjellige komponentene i HP Verktøykasse ikke blokkeres ved varsel fra brannmurprogramvaren.
 • Å angi sikkerheten for lnternett-sonen til over middels eller deaktivere Aktiv skripting i Sikkerhetsinnstillinger for Internett i nettleseren kan forhindre at HP Verktøykasse fungerer eller føre til at den åpner tomme sider.
Se riktig nedlastingsside for HP LaserJet all-in-one-programvare på http://www.hp.com/support/lj3015, http://www.hp.com/support/lj3020, http://www.hp.com/support/lj3030 eller http://www.hp.com/support/lj3380 for en oppdatert liste over kjente problemer for programvaren til HP LaserJet all-in-one-serien. Bruk koblingen "Release Notes" (versjonsmerknader) eller "Readme File" (Viktig-fil) som finnes på drivernedlastingssiden for operativsystemet og driverversjonen som skal brukes.
Løst problemer
Se riktig nedlastingsside for HP LaserJet all-in-one-programvare på http://www.hp.com/support/lj3015, http://www.hp.com/support/lj3020, http://www.hp.com/support/lj3030 eller http://www.hp.com/support/lj3380 for en oppdatert liste over problemer som er rettet opp for programvaren til HP LaserJet all-in-one-serien. Bruk koblingen for "Release Notes" (versjonsmerknader) eller "Readme File" (Viktig-fil) som finnes på drivernedlastingssiden for operativsystemet og driverversjonen som skal brukes.
Installasjonsinstruksjoner
Når du er i et Windows-miljø, gjenkjenner oppsetts- og installasjonsprogramvaren på CD-ROMen versjonen til operativsystemet du kjører. Programvaren installeres på det språket du velger. Hvis du for eksempel kjører en engelsk versjon av Windows og har angitt språkinnstillingen til spansk, installeres den spanske versjonen av all-in-one-programvaren for den riktige Windows-versjonen.
Installasjonsalternativer
Følgende metoder er tilgjengelige for installasjon av skriverdrivere og programvarekomponenter for skriveren.
 • Vanlig. Denne installasjonsmetoden installerer de mest brukte HP all-in-one-komponentene.
 • Egendefinert. Denne metoden gir deg muligheten til å legge til eller slette HP all-in-one-komponenter.
Her er en liste over tilgjengelige komponenter:
 • HP LaserJet 3015/3020/3030/3380 PCL 6-skriverdriver. Denne komponenten er den beste for utskrift. PCL 6-skriverdriveren gir den beste ytelsen totalt, og den skriver ut nøyaktig slik det vises.
 • HP LaserJet 3015/3020/3030/3380 PS-skriverdriver. Denne komponenten gjør det mulig for PS-skriverdriveren å skrive ut og få tilgang til PostScript nivå 2-funksjonene på skriveren.
 • HP Verktøykasse og Faksstyring. Bruk HP Verktøykasse til å overvåke statusen for produktet, kontrollere og endre produktinnstillinger, få tilgang til funksjonalitet for faks- og skanneprogramvare, få produktvarslingsfunksjonalitet og åpne feilsøking og Hvordan...?-hjelpinnhold.
 • Skjermskrifter. Denne komponenten matcher TrueType-skrifter for å sikre at teksten vises nøyaktig slik den vil bli skrevet ut.
Installere programvare på Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 og XP
  merknad:
Det kreves administratorrettigheter for å installere all-in-one-programvaren på et Windows NT 4.0-, Windows 2000- eller Windows XP-operativsystem.
Installasjon av HP all-in-one-programvare fra CD-ROMen, Internett-nedlasting eller disk
 1. Lukk alle programmer.
 2. Sett inn CD-ROMen.
  1. Når hovedmenyen vises, klikker du på Installer HP Laserjet-programvare.
  2. Følg instruksjonene på skjermen.
 3. Hvis installasjonsprogrammet for HP all-in-one ikke har startet etter 30 sekunder, fullfører du trinn 4 til 8.
 4. Velg Kjør fra Start-menyen på oppgavelinjen.
 5. Bla til rotkatalogen for CD-ROM-stasjonen.
 6. Velg filen HPSETUP.EXE. Klikk på Åpne, og klikk deretter på OK.
 7. Når hovedmenyen vises, klikker du på Installer HP Laserjet-programvare.
 8. Følg instruksjonene på skjermen.
  merknad:
Hvis du laster ned all-in-one-programvaren elektronisk og bruker Web-filer, må du først kjøre EXE-filen(e). Hvis HPSETUP.EXE ikke kjører automatisk, blar du til mappen der filen ble dekomprimert, og finner HPSETUP.EXE, dobbeltklikker på filen og følger instruksjonene på skjermen.
Installasjon av bare skriverdriver (Legg til skriver)
  merknad:
Dette er det eneste installasjonsalternativet som er tilgjengelig for Windows 95, 98 First Edition og NT 4.0.
 1. Lukk alle programmer.
 2. Klikk på Start, og klikk deretter på Skrivere. For Windows 95, 98, Me eller NT 4.0, klikker du på Start, velger Innstillinger og deretter Skrivere.
 3. Klikk på Legg til (en) skriver.
 4. Svar på spørsmålene i veiviseren for skriver til du kommer til skjermbildet som viser listen over skriverprodusenter.
 5. Klikk på Har diskett.
 6. Bla til skriverdriverplasseringen ved hjelp av ett av følgende alternativer:
  • CD-ROMen i esken: Bla til den riktige \<språk>\DRIVERE\<OS>\<pdl>-katalogen for operativsystemet og språket.
  • Internett-nedlasting: Bla til mappen der Web-filene ble lastet ned og dekomprimert.
 7. Velg den riktige INF-filen.
 8. Klikk på Åpne, og klikk deretter på OK.
 9. Velg den riktige skriveren.
 10. Følg resten av instruksjonene på skjermen for å fullføre skriverinstallasjonen. Skriverdriveren er nå kopiert til harddisken og lagt til på listen over installerte skrivere.
  merknad:
Skriv ut en konfigurasjonsside hvis skriverkomponentene ikke fungerer ordentlig etter installasjon av bare skriverdriver (se den elektroniske brukerhåndboken for informasjon om utskrift av en konfigurasjonsside). Kontroller at alle nødvendige skriverdriverfunksjoner er valgt i konfigurasjonsdelen av skriverdriveren, slik at disse samsvarer med skriverkomponentene du ønsker fra konfigurasjonssiden.
Portvalg
Når installasjonsprosessen er fullført, må du kanskje tilordne skriveren til en port på nettverket hvis du ikke tilordnet en port under installasjonen. Bruk følgende fremgangsmåte for å tilordne skriveren til en port på nettverket:
 1. Klikk på Start, Innstillinger og Skrivere.
 2. Velg skriveren du nettopp installerte.
 3. Klikk på Fil på verktøylinjen.
 4. Klikk på Egenskaper.
 5. I Windows 95, 98 eller Me klikker du på kategorien Detaljer for å endre portinformasjonen. I Windows NT 4.0, 2000 eller XP velger du kategorien Porter.
Avinstallasjonsprogram
Når du har installert HP LaserJet all-in-one-programvaren, kan du bruke Avinstaller-ikonet i HP LaserJet 3015/3020/3030/3380-programgruppen til å velge og fjerne alle eller noen av HP all-in-one-komponentene.
Starte avinstallasjonsprogrammet
 1. I HP LaserJet 3015/3020/3030/3380-programgruppen klikker du på Avinstaller-ikonet.
 2. Følg instruksjonene på skjermen. All-in-one-programvaren leder deg gjennom fjerningen av programvarekomponentene.
  merknad:
Ved installasjoner av bare drivere (Legg til skriver / Ny driver), sletter du skriverikonet fra Skrivere-mappen (Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP eller Server 2003).
Teknisk støtte
Noen av de følgende tjenestene er bare tilgjengelige for USA. Tjenester tilsvarende de som finnes på listen, er tilgjengelige for andre land/regioner. Se brukerhåndboken som installeres med enhetsprogramvaren, se støttearket i esken, eller ring din lokale, autoriserte HP-forhandler.
Kundestøtte
Se brukerhåndboken som installeres med enhetsprogramvaren, se støttearket i esken, eller ring din lokale, autoriserte HP-forhandler.
HP-Programvare og brukerstøttetkemester - tilleggsinformasjon
Se brukerhåndboken som installeres med enhetsprogramvaren, for flere måter å få tak i programvare og brukerstøtteinformasjon på, for eksempel distribusjonssentre for skriverdrivere, andre elektroniske tjenester, fakstjenester og annen elektronisk brukerstøtte.
Juridiske merknader
Merknader om varemerker
Adobe, Acrobat og PostScript er registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated.
Linux er et registrert varemerke i USA for Linus Torvalds.
Microsoft, MS-DOS, Windows og Windows NT er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation.
UNIX er et registrert varemerke for The Open Group.
Garanti og opphavsrett
Garanti
Se brukerhåndboken som installeres med enhetsprogramvaren, for fullstendig informasjon om garanti og brukerstøtte.
Lisens
Se brukerhåndboken som installeres med enhetsprogramvaren, for fullstendig informasjon om lisensvilkår for HP-programvare.
Opphavsrett
2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Reproduksjon, tilpasninger eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt, bortsett fra det som tillates av lover om opphavsrett.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.
De eneste garantier som gis for HPs produkter og tjenester, er de som fremgår uttrykkelig av garantierklæringer som følger med produktene og tjenestene. Ikke noe som fremgår av dette dokumentet, skal tolkes som en tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...