solution Contentsolution Content
Automatische vertaling van deze pagina verstrekt door een Microsoft-vertaler

Individuele gebruikershandleiding voor MyHPSupport

MyHPSupport is een hulpprogramma waarmee zakelijke gebruikers verzoeken tot ondersteuning kunnen indienen en volgen.

Juridische kennisgevingen

Garantie

De enige garanties voor producten en services van HP worden expliciet uiteengezet in de garantieverklaringen die bij de desbetreffende producten en services worden verstrekt. Niets in deze verklaringen dient te worden opgevat als aanvullende garantie. HP kan niet aansprakelijk worden gehouden voor technische of redactionele fouten of omissies in de verklaringen.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Legenda voor beperkte rechten

Vertrouwelijke computersoftware. Voor het bezit, gebruik of kopiëren hiervan is een geldige licentie van HP vereist. Conform FAR 12.211 en 12.212 worden commerciële computersoftware, computersoftware documentatie en technische gegevens voor commerciële artikelen onder een standaard commerciële licentie van de leverancier aan de Amerikaanse overheid in licentie gegeven.

Auteursrechtverklaring

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P.

Registreren voor een individueel MyHPSupport-account

Stappen om te registreren voor een individueel MyHPSupport-account.

 1. Klik in het tweede navigatiescherm op Zakelijke ondersteuning en selecteer vervolgens Een account registreren.

  Selecteer Account registreren

  Er verschijnt een formulier met de Zakelijke gebruiker automatisch geselecteerd. Als u een afzonderlijk account wilt maken, selecteert u de optie Enkele gebruiker.

 2. Vul het formulier voor nieuwe gebruikers in en klik op Registreren.

  Op Registreren klikken

  Het bericht 'Geregistreerd' wordt weergegeven.

De uitnodiging van het portal gebruiken – HPID

Stappen om het registratieproces te voltooien.

 1. Controleer in uw e-mail of er een uitnodigingse-mail van hpno-reply@hp.com is ontvangen. Als u geen e-mail hebt ontvangen, controleer dan eerst uw spamfolder of neem contact op met uw bedrijfsbeheerder.

 2. Klik op de link Registratie voltooien in de e-mail om de webpagina te openen met de uitnodigingscode.

 3. De eerste keer dat gebruikers een HPID-account moeten maken door op Geen account? te klikken. Registreren.

  Op de koppeling Aanmelden klikken om een nieuwe HPID te maken
 4. Vul het formulier Account maken in en klik vervolgens op Account maken.

  Een nieuw HP account maken
 5. Keer terug naar uw e-mailaccount om de HP bevestigingse-mail met uw verificatiecode te openen.

 6. Kopieer de verificatiecode in het e-mailbericht, plak de code in het formulier E-mailadres verifiëren en klik vervolgens op Controleren om naar de MyHPSupport portal te gaan.

  De verificatiecode invoeren om het instellen van de account te voltooien
 7. Bewaar de pagina mycrm.support.hp.com voor later gebruik.

Instellingen voor casebeheerprofiel

Stappen om uw profiel te maken.

 1. Vul alle vereiste velden in het gedeelte Mijn profiel.

  Opmerking:

  Deze informatie is speciaal bedoeld voor het maken van ondersteuningscases en deze velden zijn vooraf ingevuld in het formulier. Informatie die hier wordt opgegeven, is niet van toepassing op uw HP aanmeldaccount.

  Alle vereiste velden vullen
 2. Vul de adresvelden in. Als uw bedrijf meer dan één locatie heeft, geef dan de hoofdlocatie op.

  Opmerking:

  De optie Opt-in of Opt-out is alleen van toepassing op updateberichten over cases. Uw keuze voor het ontvangen van e-mailmeldingen, heeft geen invloed op de opt-outopties bij het aanmelden bij HP.

  De adresvelden invullen
 3. Nadat u alle vereiste velden hebt ingevuld, klikt u op Opslaan.

 4. Als u deze informatie in de toekomst wilt bewerken, klikt u op Profiel bewerken bovenaan op de pagina.

  Op profiel bewerken klikken

Opgeslagen adressen

De sectie opgeslagen adressen is niet verplicht. Als u ervoor kiest om de sectie opgeslagen adressen in te vullen, wordt het adres vooraf ingevuld wanneer u een nieuwe case voor onderdelen activeert (indien anders dan het adres waar de apparatuur zich bevindt).

Het gedeelte opgeslagen adressen invullen

Een nieuwe case maken

Een nieuwe ondersteuningsaanvraag maken in MyHPSupport.

 1. Klik op Zakelijke ondersteuning en selecteer vervolgens Een nieuwe case maken.

  Klik op Een nieuwe case maken
 2. Maak op een van de volgende manieren een nieuwe case:

  • Geef een productserienummer op.

  • Geef een ondersteuningsovereenkomst-ID op.

  • Zoek op productnaam (dit veld is bedoeld voor producten zonder serienummer, zoals Remote Graphics Software en HP Instant Ink).

   Een nieuwe case indienen
 3. Klik op Case maken.

 4. Vul alle velden bij Case maken in.

  Opmerking:

  Als u vragen over een veld hebt, klikt u op het blauwe vraagteken.

  Vul alle velden bij Case maken in
 5. Om de medewerker die aan uw case wordt toegewezen beter te helpen, kunt u het beste een gedetailleerd overzicht geven van het probleem en welke probleemoplossingen u al hebt geprobeerd, en alle relevante bestanden uploaden als u die hebt.

  Opmerking:

  U kunt maximaal drie bestanden uploaden met een maximum van 2 MB per bestand en een totaal van 6 MB. Aanvaardbare bestandsindelingen zijn jpg, png, doc, docx, pdf, zip, gif, bmp, txt (logbestanden) en xml.

  Bijlagen uploaden
 6. Controleer of de vooraf ingevulde velden bij Contactgegevens van indiener correct zijn.

  Zorg ervoor dat de contactgegevens juist zijn
 7. Klik op het tabblad Alternatieve contactgegevens om secondaire contactgegevens toe te voegen.

  Klikken op het tabblad Alternatieve contactgegevens
 8. Controleer of de vooraf ingevulde gegevens bij Fysiek adres van apparaat correct zijn en breng eventueel wijzigingen aan.

  Controleren of het fysieke adres van de apparatuur juist is
 9. Bevestig het adres voor levering van de onderdelen en verstuur vervolgens de case.

  • Als het adres voor levering hetzelfde is als fysiek adres van apparaat, klikt u op Case indienen.

  • Als onderdelen naar een ander adres moeten worden verzonden, klikt u op Geef een nieuw adres op waar onderdelen moeten worden bezorgd, vult u het nieuwe adres in en klikt u vervolgens op Case indienen.

   Het invullen van het verzendadres van het onderdeel

  Er wordt een bevestigingspagina weergegeven, waarop de case-ID en andere details van de case staan vermeld.

  Case verzonden

Een bestaande case zoeken en de details ervan bekijken

Stappen om een bestaande case te zoeken en de details ervan te bekijken.

 1. Klik op Mijn zakelijke ondersteuning en selecteer Een bestaande case vinden.

 2. Typ de case-ID en klik vervolgens op Ga of klik op het tabblad Cases per product, typ het productserienummer en klik op Cases zoeken.

  Alleen cases ingediend door de accounteigenaar worden weergegeven.

  Opmerking:

  Als u op productserienummer zoekt, worden alle cases voor dat product weergegeven in de lijst met zoekresultaten.

  De case-ID invoeren en op Start klikken
 3. Klik op het case-ID.

  Op het case-ID klikken

  De details van de case worden weergegeven.

  Samenvatting van casegegevens
 4. Klik voor meer casedetails op Casegeschiedenis, Onderdelen en service, Casedetails of Contactgegevens en locatie-informatie van apparatuur.

Handelingen voor een case

Stappen om actie te ondernemen op een case.

Om acties te ondernemen op een case, klik op het vervolgkeuzemenu Deze case bijwerken, selecteer een actie en klik op Ga.

Een case bijwerken

Lijsten met cases weergeven, sorteren en rapporten draaien

Stappen om cases te bekijken, te sorteren en rapporten draaien.

De volgende case-informatie is voor u beschikbaar zodra u zich bij uw account aanmeldt:

 • Recente cases: bekijk alle cases aangemaakt voor dit account

 • Recente chats: bekijk alle chats aangemaakt voor dit account

 • Recente servicebestellingen: bekijk alle servicebestellingen die zijn uitgevoerd voor dit account

 • Recente onderdelenbestellingen: bekijk alle onderdelenbestellingen die zijn uitgevoerd voor dit account

 • Cases per product: cases bekijken en zoeken op serienummer van een product (details in sectie 6)

Een bestaande case zoeken
 1. Als u cases wilt sorteren (oplopend of aflopend), klikt u op de koptekst voor elke kolom.

  De cases sorteren
 2. Als u een rapport wilt maken, klikt u op Export to Excel (Exporteren naar Excel).

  Klikken op Exporteren naar Excel

  Het rapport wordt gedownload.

  Het rapport downloaden
 3. Klik op het bestand om het spreadsheet te openen en sla het bestand vervolgens op de gewenste locatie op.

  Het bestand downloaden en opslaan

Contracten en garanties

Stappen voor het bekijken en bewerken van contracten en garanties.

 1. Meld u aan bij uw account.

  Het scherm Mijn contracten en garanties wordt weergegeven.

 2. Klik op Contracten en garanties.

  Klik op Contracten en garanties

  Het scherm Mijn contracten en garanties wordt weergegeven.

 3. In het scherm Mijn contracten en garanties kunt u Serviceovereenkomsten (contracten), Uitgebreide garantie (CarePacks) en Fabrieksgarantie (basisgarantie) bekijken.

  Contracten en garanties bekijken