solution Contentsolution Content
Automatische vertaling van deze pagina verstrekt door een Microsoft-vertaler

MyHPSupport – Handleiding voor bedrijven

MyHPSupport is een hulpprogramma waarmee zakelijke gebruikers verzoeken tot ondersteuning kunnen indienen en volgen.

Juridische kennisgevingen

Garantie

De enige garanties voor producten en services van HP worden expliciet uiteengezet in de garantieverklaringen die bij de desbetreffende producten en services worden verstrekt. Niets in deze verklaringen dient te worden opgevat als aanvullende garantie. HP kan niet aansprakelijk worden gehouden voor technische of redactionele fouten of omissies in de verklaringen.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Legenda voor beperkte rechten

Vertrouwelijke computersoftware. Voor het bezit, gebruik of kopiëren hiervan is een geldige licentie van HP vereist. Conform FAR 12.211 en 12.212 worden commerciële computersoftware, computersoftware documentatie en technische gegevens voor commerciële artikelen onder een standaard commerciële licentie van de leverancier aan de Amerikaanse overheid in licentie gegeven.

Auteursrechtverklaring

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P.

Registreren voor een MyHPSupport-bedrijfsaccount

Vraag uw bedrijfsbeheerder voor een e-mailuitnodiging voor het nieuwe portal of ga naar HP Klantenondersteuning en registreer voor een nieuw MyHPSupport-bedrijfsaccount.

 1. Ga naar HP Klantenondersteuning, en klik vervolgens op Zakelijke ondersteuning in de tweede navigatie.

 2. Klik op Account registreren.

 3. In de pagina Registratie selecteert u Zakelijke gebruiker en vult u de vereiste velden in.

 4. Klik op Registreren.

  Op Registreren klikken

De uitnodiging van het portal gebruiken – HPID

Stappen om het registratieproces te voltooien.

 1. Controleer in uw e-mail of er een uitnodigingse-mail van hpno-reply@hp.com is ontvangen. Als u geen e-mail hebt ontvangen, controleer dan eerst uw spamfolder of neem contact op met uw bedrijfsbeheerder.

 2. Klik op de link Registratie voltooien in de e-mail om de webpagina te openen met de uitnodigingscode.

 3. De eerste keer dat gebruikers een HPID-account moeten maken door op Geen account? te klikken. Registreren.

  Op de koppeling Aanmelden klikken om een nieuwe HPID te maken
 4. Vul het formulier Account maken in en klik vervolgens op Account maken.

  Een nieuw HP account maken
 5. Keer terug naar uw e-mailaccount om de HP bevestigingse-mail met uw verificatiecode te openen.

 6. Kopieer de verificatiecode in het e-mailbericht, plak de code in het formulier E-mailadres verifiëren en klik vervolgens op Controleren om naar de MyHPSupport portal te gaan.

  De verificatiecode invoeren om het instellen van de account te voltooien
 7. Bewaar de pagina mycrm.support.hp.com voor later gebruik.

Instellingen voor casebeheerprofiel

Volg deze stappen om uw profiel aan te maken.

 1. Klik op Profiel en instellingen of Profiel bewerken.

  Klik op profiel en instellingen of Profiel bewerken
 2. Vul alle vereiste velden in het gedeelte Mijn profiel.

  Opmerking:

  Deze informatie is speciaal bedoeld voor het maken van ondersteuningscases en deze velden zijn vooraf ingevuld in het formulier. Informatie die hier wordt opgegeven, is niet van toepassing op uw HP aanmeldaccount.

  Alle vereiste velden vullen
 3. Een persoonlijk identificatienummer (PIN) kan worden toegekend om klanten met een ondersteuningscontract te selecteren voor speciale verwerking van ondersteuningscases. Klik in het pinveld op het vervolgkeuzemenu om uw pincode te selecteren. Als er geen pincode aanwezig in het vervolgkeuzemenu is en u denkt dat dit een fout is, neem dan contact op met uw HP accountmanager.

  Opmerking:

  Selecteer de juiste pincode voor uw cases. Een onjuiste pin kan leiden tot vertraging bij het versturen van uw case naar de juiste ondersteuningsmedewerker.

 4. Vul de adresvelden in. Als uw bedrijf meer dan één locatie heeft, voert u de primaire locatie in.

  Opmerking:

  De optie Opt in of Opt out is alleen van toepassing op updates voor e-mailmeldingen. De standaardinstelling is Opt in. Wanneer Opt in geselecteerd is, ontvangt u e-mailberichten over de status en de sluiting.

  De adresvelden invullen
 5. Nadat u alle vereiste velden hebt voltooid, klikt u op Profiel bekijken om de informatie te bekijken.

 6. Klik na het bevestigen van de informatie op Opslaan.

  Opmerking:

  Een grijze of niet actieve knop Opslaan geeft aan dat niet alle vereiste velden zijn voltooid.

Om deze informatie in de toekomst te bewerken, klikt u op Profiel en instellingen of Profiel bewerken.

Opgeslagen contacten

Het gedeelte Mijn opgeslagen contacten stelt u in staat een unieke lijst met contacten te maken en op te slaan. U kunt tevens alle contactpersonen van het bedrijf bekijken.

Gedeelte opgeslagen contacten
 1. Klik op een naam die u wilt toevoegen aan Mijn opgeslagen contacten in het veld Bedrijfscontacten en klik op Toevoegen aan de lijst.

 2. Om een opgeslagen contact te bewerken of verwijderen, selecteert u de naam en klikt u op Contact bewerken of Opgeslagen contact verwijderen.

 3. Om een nieuw contact toe te voegen, vult u alle velden in bij Een nieuw contact toevoegen en klikt u op Contact toevoegen.

  Nieuwe contacten kunnen tevens worden toegevoegd vanuit het formulier voor het aanmaken van een case.

Een nieuwe case maken

Een nieuwe ondersteuningsaanvraag maken in MyHPSupport.

 1. Klik op Mijn zakelijke ondersteuning, selecteer Een nieuwe case maken in het vervolgkeuzemenu en meld u aan bij uw account.

  Als u al bent aangemeld bij uw account, kunt u klikken op Een nieuwe case maken op de startpagina.

  Klik op Een nieuwe case maken
 2. Maak op een van de volgende manieren een nieuwe case:

  • Geef een productserienummer op.

  • Geef een ondersteuningsovereenkomst-ID op.

  • Zoek op productnaam (dit veld is bedoeld voor producten zonder serienummer, zoals Remote Graphics Software en HP Instant Ink).

   Een nieuwe case indienen
 3. Klik op Case maken.

 4. Vul alle velden bij Case maken in.

  Opmerking:

  Als u vragen over een veld hebt, klikt u op de blauwe cirkel met een wit vraagteken.

  Vul alle velden bij Case maken in
 5. Om de medewerker die aan uw case wordt toegewezen beter te helpen, kunt u het beste een gedetailleerd overzicht geven van het probleem en welke probleemoplossingen u al hebt geprobeerd, en alle relevante bestanden uploaden als u die hebt.

  Opmerking:

  U kunt maximaal drie bestanden uploaden met een maximum van 2 MB per bestand en een totaal van 6 MB. Aanvaardbare bestandsindelingen zijn jpg, png, doc, docx, pdf, zip, gif, bmp, txt (logbestanden) en xml.

 6. De contactgegevensvelden zijn van tevoren ingevuld met de gegevens uit uw profielpagina. Om de contactgegevens te wijzigen, selecteert u Nieuw contact maken in het vervolgkeuzemenu en vult u de juiste contactgegevens in. Informatie over de afzender maakt tevens deel uit van de case.

  Klikken op Een nieuw contact maken
 7. Klik op het tabblad Alternatieve contactgegevens om secondaire contactgegevens toe te voegen.

  Klikken op het tabblad Alternatieve contactgegevens
 8. Zorg ervoor dat de contactgegevens juist zijn. Om de van tevoren ingevulde informatie in Fysiek adres apparatuur te wijzigen, selecteert u de gewenste site in het vervolgkeuzemenu of overschrijft u de adresvelden met het juiste adres en de bedrijfsnaam.

  Zorg ervoor dat de contactgegevens juist zijn
 9. Een persoonlijk identificatienummer (PIN) kan worden toegekend om klanten met een ondersteuningscontract te selecteren voor speciale verwerking van ondersteuningscases. Klik in het pinveld op het vervolgkeuzemenu om uw pincode te selecteren.

 10. Bevestig het adres voor levering van de onderdelen en verstuur vervolgens de case.

  • Als het adres voor levering hetzelfde is als fysiek adres van apparaat, klikt u op Case indienen.

  • Als onderdelen naar een ander adres moeten worden verzonden, klikt u op Geef een nieuw adres op waar onderdelen moeten worden bezorgd, vult u het nieuwe adres in en klikt u vervolgens op Case indienen.

   Het invullen van het verzendadres van het onderdeel

  Er wordt een bevestigingspagina weergegeven, waarop de case-ID en andere details van de case staan vermeld.

  Case verzonden

Een bestaande case zoeken en de details ervan bekijken

Stappen om een bestaande case te zoeken en de details ervan te bekijken.

 1. Klik op Mijn zakelijke ondersteuning, selecteer Een bestaande case vinden en meld u aan op uw account.

  Als u al bent aangemeld bij uw account, kunt u Een bestaande case zoeken op de startpagina.

  Selecteer Een bestaande case zoeken
 2. Voer de case-ID in en klik op Doorgaan, of klik op het tabblad Per site/product, voer het serienummer van het product in en klik op Cases zoeken.

  Alleen cases ingediend door de accounteigenaar worden weergegeven.

  Opmerking:

  Als u op productserienummer zoekt, worden alle cases voor dat product weergegeven in de lijst met zoekresultaten.

  De case-ID invoeren en op Start klikken

  U kunt ook klikken op het tabblad Per site/product, het productserienummer invoeren, de case-ID, of alle cases bekijken voor de geselecteerde site.

  Op het tabblad per site/product klikken
 3. Klik op het case-ID.

  De details van de case worden weergegeven.

  Op het case-ID klikken
 4. Klik voor meer details over de case op Alles uitvouwen en vervolgens op Casegeschiedenis, Onderdelen en reparatie, Casedetails of Contactgegevens en locatiegegevens apparatuur.

Handelingen voor een case

Stap om actie te ondernemen op een case.

Om acties te ondernemen op een case, klik op het vervolgkeuzemenu Deze case bijwerken, selecteer een actie en klik op Ga.

Een case bijwerken

Lijsten met cases weergeven, sorteren en rapporten draaien

Stappen om cases te bekijken, te sorteren en rapporten draaien.

De volgende case-informatie is voor u beschikbaar zodra u zich bij uw account aanmeldt:

 • Recente cases: bekijk alle cases aangemaakt voor dit account

 • Recente chats: bekijk alle chats aangemaakt voor dit account

 • Per bedrijf: bekijk alle cases aangemaakt voor alle sites die verband houden met het bedrijf

 • Cases per site/product: cases bekijken en zoeken per productserienummer

 • Recente servicebestellingen: bekijk alle servicebestellingen die zijn uitgevoerd voor dit account

 • Recente onderdelenbestellingen: bekijk alle onderdelenbestellingen die zijn uitgevoerd voor dit account

 • Door mij ingediend: afbeelding van alle cases ingediend door de huidige gebruiker

 • Mijn favoriete cases: afbeelding van alle cases is gemarkeerd als favorieten door de huidige gebruiker

Opmerking:

Het selectievakje Alleen door mij gemaakte cases weergeven kan worden gebruikt voor alle weergaven en beperkt de weergave tot cases die zijn gemaakt door de gebruiker.

Een bestaande case zoeken
 1. Als u cases wilt sorteren (oplopend of aflopend), klikt u op de koptekst voor elke kolom.

  De cases sorteren
 2. Klik op Exporteren naar Excel om een rapport te maken van Mijn weergave.

  Klikken op Exporteren naar Excel

  Het rapport wordt gedownload en het bestand wordt onder in de internetbrowser weergegeven.

  Het rapport downloaden
 3. Klik op het bestand om het spreadsheet te openen en sla het bestand vervolgens op de gewenste locatie op.

Contracten en garanties

Stappen voor het bekijken en bewerken van contracten en garanties.

 1. Klik op Contracten en garanties.

  Klik op Contracten en garanties

  Het scherm Mijn contracten en garanties wordt weergegeven.

 2. In het scherm Mijn contracten en garanties kunt u Serviceovereenkomsten (contracten), Uitgebreide garantie (CarePacks) en Fabrieksgarantie (basisgarantie) bekijken.

  Contracten en garanties bekijken
 3. Om een garantie te verwijderen klikt u met de rechtermuisknop in de bijbehorende rij en selecteert u Verwijderen in het vervolgkeuzemenu.

  Verwijderen selecteren
Opmerking:

Verwijder geen bedrijfscontracten of garanties, tenzij u hier specifieke instructies voor hebt ontvangen van de juiste persoon in uw bedrijf. Door bedrijfscontracten en garanties te verwijderen, verwijdert u deze voor het gehele bedrijf.

Rechten bedrijfsbeheerders

Bedrijfsaccounts worden oorspronkelijk ingesteld door HP Inc. Om een rol als beheerder aan te vragen neemt u contact op met HP. Raadpleeg de Help-pagina voor meer informatie.

Klik op Profiel en instellingen.

Klikken op Profiel en instellingen

Elk bedrijfsaccount moet ten minste één bedrijfsbeheerder hebben met de volgende capaciteiten:

 • Siteadressen bekijken en wijzigen

 • Nieuwe gebruikers toevoegen

 • Nieuwe of bestaande gebruikers beheerdersrechten geven

 • Gebruikers activeren of deactiveren

 • Grotere hoeveelheden ondersteuningscases, contracten en garanties