hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Meer informatie over upgraden naar Windows 11

  Handleiding over upgraden naar Windows 11.

  Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - De functies voor probleemoplossing gebruiken (EWS)

Informatie over het gebruiken van de functies voor probleemoplossing van de geïntegreerde webserver (EWS).

Probleemoplossing starten

De pagina General Troubleshooting (Algemene probleemoplossing) in de geïntegreerde webserver kan worden gebruikt om het probleemoplossingsproces te starten en informatie te verzamelen voor HP Technical Support of uw helpdesk.

 1. Via de bovenste navigatietabbladen klikt u op Troubleshooting (Probleemoplossing).

 2. Klik in het linkernavigatiedeelvenster op General Troubleshooting (Algemene probleemoplossing).

  Pagina voor algemene probleemoplossing

  Pagina voor algemene probleemoplossing
 3. Gebruik de volgende opties:

  • Gebied Reports and Tests (Rapporten en tests): Selecteer meerdere soorten rapporten en tests en druk ze af. Sommige rapporten kunnen in de EWS worden weergegeven door op de knop View (Weergeven) te klikken.

  • Gebied Fax Tools (Faxhulpmiddelen): Configureer de instellingen voor probleemoplossing voor het faxen (alleen voor MFP's en producten met functies voor digitaal verzenden).

  • Gebied OXPd Troubleshooting (Probleemoplossing voor OXPd): Selecteer of u de optie Allow a Non-Secure Connection for Web Services (Een niet-beveiligde verbinding toestaan voor webservices) wilt inschakelen (alleen voor MFP's en producten met functies voor digitaal verzenden).

  • Gebied Auto Recovery (Automatisch herstel): Selecteer of u de optie Enable Auto Recovery (Automatisch herstel inschakelen) wilt inschakelen.

De Help-opties van de EWS configureren

Gebruik de pagina Online Help, die zich bevindt op het tabblad Troubleshooting (Probleemoplossing), om instellingen voor de online Help van de EWS te configureren.

Om te configureren waar Help-koppelingen voor gebeurtenissen worden weergegeven, selecteert of wist u de volgende opties (alleen voor beheerdersgebruikers):

 • Show QR code in control panel event details (QR-code weergeven in gebeurtenisdetails op het bedieningspaneel)

 • Show links in the EWS Event log (Koppelingen weergeven in het EWS-gebeurtenislogboek)

Om verbinding te maken met de juiste Help-pagina, verzendt het product informatie naar HP, inclusief het modelnummer, de firmwarerevisie en het FutureSmart-niveau. Wanneer u op een Help-koppeling klikt, wordt een kennisgeving weergegeven, waarmee de gebruiker kan doorgaan of annuleren.

Selecteer Do not show EWS help notice (Geen kennisgeving voor Help voor EWS weergeven) om deze kennisgeving uit te schakelen.

Pagina voor online Help

Pagina voor online Help

Diagnostische informatie ophalen

Gebruik de Diagnostics Page (Diagnostische pagina), die zich bevindt op het tabblad Troubleshooting (Probleemoplossing), om diagnostische gegevens op te halen van de printer die HP Technical Support helpen bij het oplossen van printerproblemen.

De diagnostische pagina weergeven of afdrukken:

 1. Klik in de EWS op het tabblad Troubleshooting (Probleemoplossing).

 2. Selecteer Diagnostics Page (Diagnostische pagina) op de pagina General Troubleshooting (Algemene probleemoplossing) onder het gedeelte voor rapporten en tests.

 3. Klik op Print (Afdrukken) of View (Weergeven).

De kleurkalibratie- en reinigingscycli configureren

Informatie over het configureren van de kleurkalibratie- en reinigingscycli via de EWS. Deze functies zijn beschikbaar op het tabblad Troubleshooting (Probleemoplossing).

Inleiding

Multifunctionele printers worden op diverse tijdstippen automatisch gekalibreerd en gereinigd om het hoogste niveau van afdrukkwaliteit te handhaven. Het doel van dit document is om een beter inzicht in deze processen te krijgen en mogelijke configuratiewijzigingen voor te stellen waarmee onderbrekingen voor de gebruiker worden geminimaliseerd.

Terwijl de printer bezig is met kalibreren en reinigen, onderbreekt de printer de normale afdrukbewerkingen gedurende de tijd die nodig is om de kalibratie of reiniging te voltooien. Voor de meeste kalibraties en reiniging onderbreekt de printer een afdruktaak niet maar wacht deze totdat de taak is voltooid (of in het geval van een taak met meerdere exemplaren: totdat een grens voor het aantal exemplaren is bereikt) voordat de kalibratie of reiniging begint. In het geval van zeer grote taken kan een kalibratie plaatsvinden voordat de taak is voltooid.

Het eindresultaat van een kalibratie is een optimale afdrukstatus. Deze gewenste toestand is het resultaat van het nauwkeurig meten van de afdrukprestaties gedurende de hele levensduur van meerdere printers in verschillende omgevingsomstandigheden.

Een reinigingspagina afdrukken of een kleurkalibratie uitvoeren

Informatie over het afdrukken van een reinigingspagina of het uitvoeren van een kleurkalibratie via de EWS.

 1. Klik op het tabblad Troubleshooting (Probleemoplossing).

 2. Open het menu Calibration/Cleaning (Kalibratie/reiniging).

 3. Gebruik een of beide van de volgende opties:

  • Raak Print (Afdrukken) aan om een reinigingspagina af te drukken.

  • Klik op Start Color Calibration (Kleurkalibratie starten) om de kleurkalibratie uit te voeren.

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - Firmware bijwerken met een USB-flashstation of de geïntegreerde webserver (EWS)

Informatie over het bijwerken van de firmware met een USB-flashstation of de EWS.

Inleiding

HP levert firmware-updates voor printers, zoals HP ook servicepakketten voor besturingssystemen levert. Hiermee kunnen bekende problemen worden aangepakt en nieuwe functies worden toegevoegd gedurende de ondersteuningsduur van uw printer.

Om ervoor te zorgen dat de printer up-to-date is, raadt HP aan om de firmware voor HP Enterprise printers en HP Managed printers bij te werken. Raadpleeg Van toepassing zijnde printers.

Voordat u begint

Controleer vóór het upgraden van firmware of alle oplossingen die worden gebruikt in combinatie met de HP printer(s), de nieuwe firmwareversie ondersteunen en controleer de volgende vereisten:

Opmerking:

Door verbeterde beveiligingsfuncties en -instellingen in recente firmwarereleases en resets van het apparaat wordt de installatie van sommige oplossingen mogelijk geblokkeerd. Raadpleeg de whitepaper Overview of Secure by Default Settings for Solutions (Overzicht van veilige standaardinstellingen voor oplossingen) voor meer informatie.

 • Er is een netwerkverbinding of USB-flashstation en internettoegang nodig voor een firmware-update.

 • Deze printer kan niet worden bijgewerkt met de FTP-, LPR- of Port 9100-methode.

 • Als u een oplossing van derden hebt, neemt u contact op met de leverancier om ervoor te zorgen dat de nieuwste firmwareversie compatibel is met de oplossing.

  Opmerking:

  Als resets van het apparaat worden uitgevoerd als onderdeel van het updateproces, moeten deze oplossingen mogelijk opnieuw worden geïnstalleerd of geconfigureerd.

 • Als ook een oplossing moet worden bijgewerkt om de nieuwe firmware te ondersteunen, raadt HP aan om eerst de oplossing bij te werken voordat u de printer bijwerkt.

 • Een firmware-update kan 10 tot 30 minuten of langer duren, afhankelijk van de snelheid van de computer en het soort verbinding.

 • Externe downgrades van firmware worden niet ondersteund. Raadpleeg Info over firmware-downgrades voor meer informatie.

 • De stappen in dit document zijn alleen van toepassing op HP Enterprise printers en HP Managed printers. Raadpleeg Van toepassing zijnde printers.

 • U hebt mogelijk beheerdersrechten of een wachtwoord nodig om deze stappen uit te voeren.

De firmware bijwerken

Er zijn vier ondersteunde methoden om een firmware-update uit te voeren op deze printer, afhankelijk van of de printer zich in een gereedtoestand bevindt of een foutstatus heeft.

Als de printer een foutstatus heeft, gebruikt u Methode drie: USB-flashstation - Preboot-menu om de firmware bij te werken.

Methode één: geïntegreerde webserver (gereedstatus) (op afstand)

Informatie over het uitvoeren van een firmware-update via de geïntegreerde webserver (EWS).

Bekijk de video of volg deze stappen om de firmware op afstand bij te werken op één printer die is aangesloten op een netwerk:

Opmerking:

Deze stappen mogen alleen worden gebruikt als de printer kan opstarten naar een gereedstatus.

 1. Ga naar het document Nieuwste firmwareversies, bepaal welke nieuwste firmwareversie voor de printer beschikbaar is en vergelijk deze met de versie die op de printer is geïnstalleerd. Raadpleeg Een configuratiepagina afdrukken om de geïnstalleerde versie weer te geven.

 2. Gebruik de koppelingen in het document Laatste firmwareversies om rechtstreeks naar de downloadpagina voor de printer te gaan, de firmware te downloaden en vervolgens alle bestanden uit te pakken.

  Opmerking:

  Het firmwarebestand voor HP FutureSmart heeft de indeling "xxxxxxx.bdl" waarbij "xxxxxxxx" staat voor de bestandsnaam van de firmware en ".bdl" de bestandsextensie is.

 3. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en zich in een gereedstatus bevindt.

 4. Open de geïntegreerde webserver (EWS).

  1. Open een internetbrowser.

  2. Typ de hostnaam of het IP-adres van de printer in het veld voor het URL-adres.

   Als u het IP-adres van de printer wilt verkrijgen, klikt u op het informatiepictogram op het bedieningspaneel of drukt u een configuratiepagina af. Raadpleeg Een configuratiepagina afdrukken voor instructies.

  3. Druk op Enter.

 5. Selecteer het tabblad General (Algemeen).

 6. Selecteer in het linkernavigatiedeelvenster Firmware Upgrade (Firmware-upgrade).

 7. Selecteer Choose File (Bestand kiezen).

  Opmerking:

  Als het waarschuwingsbericht Administrator password must be set (Beheerderswachtwoord moet worden ingesteld) wordt weergegeven, selecteert u het tabblad Security (Beveiliging), vervolgens de optie General Security (Algemene beveiliging) in het linkerpaneel en reset u vervolgens het wachtwoord in het gedeelte Set the Local Administrator password (Het lokale beheerderswachtwoord instellen).

 8. Blader naar de locatie waar de firmwarebestanden zijn uitgepakt en selecteer het .bdl-bestand.

  Als er meer dan één .bdl-bestand op het opslagapparaat staat, zorgt u ervoor dat u het juiste bestand voor de printer en de firmwareversie selecteert.

 9. Selecteer Install (Installeren) en wacht totdat de update is voltooid.

  Opmerking:

  Sluit het browservenster niet en onderbreek de communicatie niet totdat op de EWS de bevestigingspagina wordt weergegeven. Een update kan 30 minuten of langer in beslag nemen.

 10. Selecteer Restart Now (Nu opnieuw starten) op de EWS-bevestigingspagina of wacht totdat de printer automatisch opnieuw wordt opgestart (afhankelijk van de firmwareversie). Als de printer niet automatisch opnieuw opstart, schakelt u de printer uit en weer in.

  De printer wordt automatisch opnieuw opgestart, tenzij de firmware wordt gedowngraded. Selecteer de optie Rollback (Terugdraaien) bij het downgraden van de software.

 11. Nadat de printer weer online is, controleert u de Configuration Page (Configuratiepagina) in de EWS of drukt u een configuratiepagina af en controleert u of de nieuwe firmware is geïnstalleerd.

Als bij het bijwerken van de firmware via de EWS het bijwerkingsproces vastloopt of u een foutmelding ontvangt voor een onjuist/beschadigd bestand, functioneert de printer nog steeds maar is het bijwerken van de firmware niet voltooid. Gebruik de methode USB flash drive - Maintenance menu (USB-flashstation - Onderhoudsmenu) om opnieuw te proberen de firmware bij te werken.

Methode twee: USB-flashstation - Onderhoudsmenu (gereedstatus) (lokaal)

Informatie over het uitvoeren van een firmware-update vanaf het menu Maintenance (Onderhoud) op het bedieningspaneel.

Bekijk de video of volg deze stappen om de firmware rechtstreeks bij te werken op het bedieningspaneel van één printer met behulp van een draagbaar USB-flashstation:

Opmerking:

Deze stappen mogen alleen worden gebruikt als de printer kan opstarten naar een gereedstatus.

 1. Ga naar het document Nieuwste firmwareversies, bepaal welke nieuwste firmwareversie voor de printer beschikbaar is en vergelijk deze met de versie die op de printer is geïnstalleerd. Raadpleeg Een configuratiepagina afdrukken om de geïnstalleerde versie weer te geven.

 2. Gebruik de koppelingen in het document Laatste firmwareversies om rechtstreeks naar de downloadpagina voor de printer te gaan, de firmware te downloaden en vervolgens alle bestanden uit te pakken.

  Opmerking:

  Het firmwarebestand voor HP FutureSmart heeft de indeling "xxxxxxx.bdl" waarbij "xxxxxxxx" staat voor de bestandsnaam van de firmware en ".bdl" de bestandsextensie is.

 3. Nadat u alle bestanden hebt uitgepakt, zoekt u het .bdl-bestand.

 4. Kopieer het .bdl-bestand naar een draagbaar USB-flashstation.

  Opmerking:

  USB-flashstations met een andere indeling dan Fat32 of die een partitie hebben die cd-geformatteerd is, worden mogelijk niet herkend door de printer. U kunt dan een ander USB-flashstation proberen.

 5. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en zich in een gereedstatus bevindt.

 6. Gebruik de volgende stappen om op het bedieningspaneel van de printer naar de USB-firmware-upgrade te navigeren:

  • FutureSmart 3: Scrol op het beginscherm van het bedieningspaneel van de printer naar het menu Device Maintenance (Apparaatonderhoud) en selecteer het.

  • FutureSmart 4: Selecteer het menu Support Tools (Ondersteuningshulpmiddelen) op het beginscherm van het bedieningspaneel van de printer.

 7. Open het menu Maintenance (Onderhoud).

 8. Open het menu USB Firmware Upgrade (USB-firmware-upgrade).

 9. Plaats het USB-flashstation met het .bdl-bestand in de USB-poort aan de voorkant van het bedieningspaneel.

  Opmerking:

  Als het bericht No USB Thumbdrive Files Found (Geen USB-stickbestanden gevonden) op het bedieningspaneel wordt weergegeven, controleert u of het .bdl-bestand in de hoofdmap is opgeslagen en niet in een onderliggende map. Probeer een ander USB-flashstation als het bericht nog steeds wordt weergegeven.

 10. Selecteer het .bdl-bestand en selecteer OK of Upgrade (Upgraden).

  Opmerking:

  Als er meer dan één .bdl-bestand op het opslagapparaat staat, zorgt u ervoor dat u het juiste bestand voor de printer en de firmwareversie selecteert.

 11. Selecteer OK of Install (Installeren) (afhankelijk van de firmwareversie).

 12. Selecteer Upgrade (Upgraden), Reinstall (Opnieuw installeren) of Downgrade (Downgraden), afhankelijk van de taak die u uitvoert.

 13. Wacht totdat het uploaden is voltooid. Wanneer het uploaden is voltooid, wordt de printer automatisch opnieuw opgestart en wordt het bijwerkingsproces gestart.

  Opmerking:

  Onderbreek het bijwerkingsproces van de firmware niet. Een update kan 30 minuten of langer in beslag nemen.

 14. Wacht totdat het bijwerken is voltooid en druk een configuratiepagina af wanneer de printer terugkeert naar een gereedstatus.

 15. Controleer op de configuratiepagina of de nieuwe firmwareversie is geïnstalleerd.

Methode drie: USB-flashstation - Preboot-menu (foutstatus) (lokaal)

Informatie over het uitvoeren van een firmware-update via het menu Preboot op het bedieningspaneel.

Volg deze stappen om de firmware rechtstreeks bij te werken op het bedieningspaneel van één printer wanneer de printer zich in een foutstatus bevindt.

Opmerking:

Gebruik deze stappen alleen als de printer niet opstart naar een gereedstatus, tenzij anders wordt aanbevolen.

 1. Ga naar het document Nieuwste firmwareversies, bepaal welke nieuwste firmwareversie voor de printer beschikbaar is en vergelijk deze met de versie die op de printer is geïnstalleerd. Raadpleeg Een configuratiepagina afdrukken om de geïnstalleerde versie weer te geven.

 2. Gebruik de koppelingen in het document Laatste firmwareversies om rechtstreeks naar de downloadpagina voor de printer te gaan, de firmware te downloaden en vervolgens alle bestanden uit te pakken.

  Opmerking:

  Het firmwarebestand voor HP FutureSmart heeft de indeling "xxxxxxx.bdl" waarbij "xxxxxxxx" staat voor de bestandsnaam van de firmware en ".bdl" de bestandsextensie is.

 3. Nadat u alle bestanden hebt uitgepakt, zoekt u het .bdl-bestand.

 4. Kopieer het .bdl-bestand naar een draagbaar USB-flashstation.

  Opmerking:

  USB-flashstations met een andere indeling dan Fat32 of die een partitie hebben die cd-geformatteerd is, worden mogelijk niet herkend door de printer. U kunt dan een ander USB-flashstation proberen.

 5. Schakel de printer uit en vervolgens weer in. Als de fout zich blijft voordoen, gaat u door naar de volgende stap.

 6. Schakel de printer uit.

 7. Open op het bedieningspaneel het Preboot-menu.

  • Schakel de printer in en druk zodra het HP logo op het bedieningspaneel wordt weergegeven en alle drie LED's Gereed, Gegevens en Aandacht doorlopend oplichten op .

   OF

  • Schakel de printer in. Als 1/8 wordt weergegeven onder het logo, drukt u op het HP logo in het midden van het scherm.

 8. Scrol naar Administrator (Beheerder) en selecteer dit.

  Opmerking:

  Als het menu Administrator (Beheerder) is vergrendeld, logt u in met aanmeldgegevens van de beheerder.

 9. Scrol naar Download (Downloaden) en selecteer dit.

 10. Plaats het USB-flashstation met het .bdl-bestand in de USB-poort aan de voorkant van het bedieningspaneel (verwijder indien nodig het zegel).

  Opmerking:

  Als het bericht No USB Thumbdrive Files Found (Geen USB-stickbestanden gevonden) op het bedieningspaneel wordt weergegeven, controleert u of het .bdl-bestand in de hoofdmap is opgeslagen en niet in een onderliggende map. Probeer een ander USB-flashstation als het bericht nog steeds wordt weergegeven.

 11. Scrol naar USB Thumbdrive (USB-stick).

 12. Scrol naar het .bdl-bestand en selecteer het.

  Opmerking:

  Als er meer dan één .bdl-bestand op het opslagapparaat staat, zorgt u ervoor dat u het juiste bestand voor de printer en de firmwareversie selecteert.

 13. Selecteer OK en wacht totdat de update is voltooid.

 14. Wanneer op het bedieningspaneel Complete (Voltooid) wordt weergegeven, selecteert u de pijl-terug totdat Continue (Doorgaan) wordt weergegeven.

 15. Selecteer Continue (Doorgaan). De printer wordt automatisch opnieuw opgestart en er wordt met het bijwerkingsproces begonnen.

  Opmerking:

  Onderbreek het bijwerkingsproces van de firmware niet. Een update kan 30 minuten of langer in beslag nemen.

 16. Wacht totdat het bijwerken is voltooid en druk een configuratiepagina af wanneer de printer terugkeert naar een gereedstatus.

 17. Controleer op de configuratiepagina of de nieuwe firmwareversie is geïnstalleerd.

Als u deze methode gebruikt en het bericht Disk Full (Schijf vol) wordt weergegeven, neemt u contact op met het HP support center in uw land/regio om het probleem op te lossen.

Methode vier: Web Jetadmin (gereedstatus) (meerdere printers tegelijk)

Volg deze stappen om de firmware op afstand bij te werken voor één printer of meerdere printers tegelijk met HP Web Jetadmin 10.4 SR2 of nieuwer.

De duur van deze stappen is afhankelijk van de bestandsgrootte van de printerfirmware en de servercapaciteit. Zelfs als HP Web Jetadmin op een high-end server is geïnstalleerd, raadt HP u aan om andere HP Web Jetadmin-taken tot een minimum te beperken terwijl firmware-upgrades worden uitgevoerd, omdat dit een resource-intensieve bewerking is.

Opmerking:

Deze stappen moeten alleen worden gebruikt als de printer kan opstarten naar Ready (Gereed).

 1. Zorg ervoor dat u beheerdersrechten of een wachtwoord hebt.

 2. Verbind de clientcomputer met internet en met het netwerk.

  Opmerking:

  Alleen de clientcomputer heeft webtoegang via een browser nodig.

 3. Start Web Jetadmin.

 4. Klik op Device Management (Apparaatbeheer).

 5. Klik op Firmware en klik vervolgens op Repository (Opslag).

 6. Download de nieuwe firmwarebestanden.

  Opmerking:

  Als de client-pc geen internettoegang heeft, kunnen de firmwarebestanden ook van HP.com naar een lokale pc worden gedownload en vervolgens naar de clientcomputer worden overgebracht. Nadat de bestanden naar de clientcomputer zijn overgebracht, raadpleegt u Firmwarebestanden handmatig importeren in WJA .

  1. Klik rechtsboven in het scherm op Get images (Installatiekopieën ophalen).

  2. Klik op OK als u wordt gevraagd om naar HP.com te gaan. De wizard Firmware-installatiekopieën ophalen wordt geopend.

  3. Gebruik het gedeelte voor het snel zoeken van apparaten linksonder in het scherm om op IP-adres naar printers te zoeken. Hiermee wordt de printer in de lijst met apparaten gemarkeerd. U kunt de apparaatlijst ook sorteren door bovenaan op een kolomnaam (bijvoorbeeld Models (Modellen)) te klikken.

  4. Druk op Ctrl en klik om elke printer te selecteren totdat u alle printers hebt geselecteerd. Klik vervolgens op Volgende.

   Opmerking:

   Zorg ervoor dat u in deze stap specifieke printers selecteert. Anders worden alle bestanden voor firmware-installatiekopieën voor alle HP printers opgehaald. Dit duurt lang en neemt veel serverruimte in beslag.

  5. Blader naar de locatie op de clientcomputer waar u de firmware tijdelijk wilt downloaden en klik op Next (Volgende).

  6. Controleer of de firmwareversie juist is en klik op Get images (Installatiekopieën ophalen) om automatisch de nieuwste firmwareversies op internet te zoeken.

  7. Wacht totdat de firmware-installatiekopieën voor de geselecteerde printers van internet zijn gedownload.

  8. Schakel het selectievakje Import firmware images (Firmware-installatiekopieën importeren) in de wizard Firmware-installatiekopieën ophalen in en klik op Done (Gereed).

   De wizard Firmware-installatiekopieën importeren wordt geopend.

 7. Importeer de nieuwe firmwarebestanden in WJA.

  Opmerking:

  Raadpleeg Firmwarebestanden handmatig importeren in WJA als de client-pc geen internettoegang heeft.

  1. Selecteer de installatiekopieën die u wilt importeren (aangegeven met de waarde No (Nee) in de kolom Repository (Opslag)) en klik op Next (Volgende).

  2. Bevestig de geselecteerde installatiekopieën en klik op Import (Importeren).

  3. Wacht totdat de firmware in de Web Jetadmin-opslag is geïmporteerd.

  4. Nadat het importeren is voltooid, klikt u op Done (Gereed) om de wizard Firmware-installatiekopieën importeren te sluiten.

  5. Als u wilt controleren wat de huidige firmwareversie is ten opzichte van de beschikbare nieuwere versies, klikt u op All Devices (Alle apparaten) en raadpleegt u de kolom Printer Firmware - Severity (Printerfirmware - ernst). Een rode "X" geeft aan dat de firmware moet worden bijgewerkt.

 8. Werk de firmware van Web Jetadmin bij voor meerdere printers tegelijkertijd.

  Opmerking:

  U kunt ook een firmware-update plannen voor een later tijdstip of automatische firmware-updates instellen. Raadpleeg Automatische firmware-updates voor WJA instellen (optioneel) voor instructies.

  1. Klik in de opslag op Upgrade Firmware (Firmware bijwerken). De wizard Firmware bijwerken wordt geopend.

  2. Selecteer de optie Device Firmware (Firmware van het apparaat) en klik op Next (Volgende).

   Opmerking:

   Als u de update voor een later tijdstip wilt plannen, schakelt u het selectievakje Schedule firmware upgrade (Firmware-upgrade plannen) in.

  3. Klik op de kop Device Model (Apparaatmodel) om de printerlijst alfabetisch te sorteren en gebruik vervolgens de pijlknop om de printer(s) die u wilt bijwerken aan het rechterdeelvenster toe te voegen. Wanneer alle printers zijn geselecteerd, klikt u op Next (Volgende).

  4. Selecteer de firmwareversie in de vervolgkeuzelijst New Version (Nieuwe versie) en klik op Next (Volgende).

  5. Klik op Upgrade (Upgraden).

 9. Wacht totdat het bijwerken is voltooid en totdat de printer(s) opnieuw opstart(en).

  Opmerking:

  Let op dat u de printer NIET onderbreekt of uitschakelt tijdens het bijwerkingsproces. De printer zal automatisch opnieuw opstarten wanneer het bijwerken is voltooid. Als het bijwerkingsproces van de firmware mislukt of wordt onderbroken door bijvoorbeeld een stroomuitval, kan het volledig worden hersteld door de firmware opnieuw bij te werken. Web JetAdmin geeft een melding weer die informatie bevat over de fout en een koppeling om het proces opnieuw te proberen.

 10. Wanneer de printer terugkeert naar een status Ready (Gereed), controleert u of de nieuwe firmwareversie is geïnstalleerd.

  1. Klik op All Devices (Alle apparaten).

  2. In de kolom Printer Firmware - Severity (Printerfirmware - ernst) geeft een groen vinkje aan dat de firmware up-to-date is.

   Opmerking:

   Als u geen installatiekopieën hebt opgehaald en geïmporteerd of bent vergeten het selectievakje Import firmware images (Firmware-installatiekopieën importeren) in te schakelen, is dit mogelijk niet de nieuwste versie die beschikbaar is. Klik op de knop Import (Importeren) om bestanden te importeren die al op de clientcomputer aanwezig zijn.

   Opmerking:

   Met het vermelde aantal items in de opslagkolom Printer Firmware - Available (Printerfirmware - beschikbaar) wordt alleen aangegeven of er al dan niet firmware is gedownload voor die printer. Mogelijk moet deze nog wel in de opslag worden geïmporteerd.

Firmwarebestanden handmatig importeren in WJA

Volg deze stappen om handmatig firmwarebestanden in WJA te importeren:

Opmerking:

De volgende stappen worden doorgaans gebruikt om firmwarebestanden in WJA te importeren wanneer de client-pc geen internettoegang heeft (bijvoorbeeld).

 1. Start Web Jetadmin.

 2. Klik op Device Management (Apparaatbeheer).

 3. Klik op Firmware en klik vervolgens op Repository (Opslag).

 4. Klik op Import (Importeren).

 5. Blader naar de locatie waar u de firmware hebt opgeslagen, selecteer de installatiekopieën die u wilt toevoegen aan de opslag, en klik vervolgens op Next (Volgende).

  Opmerking:

  Het firmwarebestand voor HP FutureSmart heeft de indeling "xxxxxxx.bdl" waarbij "xxxxxxxx" staat voor de bestandsnaam van de firmware en ".bdl" de bestandsextensie is.

 6. Selecteer de installatiekopieën die u wilt importeren (aangegeven met de waarde No (Nee) in de kolom Repository (Opslag)) en klik op Next (Volgende).

 7. Bevestig de geselecteerde installatiekopieën en klik op Import (Importeren).

 8. Nadat het importeren is voltooid, klikt u op Done (Gereed).

 9. Wacht totdat de firmware in de Web Jetadmin-opslag is geïmporteerd en klik op Done (Gereed).

Automatische firmware-updates voor WJA instellen (optioneel)

Volg deze stappen om automatische firmware-updates vanuit WJA in te stellen:

Als u automatische firmware-updates wilt instellen, stelt u een tag in voor de gekwalificeerde versie of de nieuwste firmwareversie en wijst u vervolgens een beleid toe aan een groep printers waarvoor u de firmware automatisch wilt bijwerken.

 1. Selecteer Edit properties (Eigenschappen bewerken) en typ een Description (Beschrijving), zoals FutureSmart FW versie 3.

  Opmerking:

  Als u niet de nieuwste firmwareversie wilt gebruiken en alleen een bekende versie wilt gebruiken die met de apparatuur is getest, schakelt u het selectievakje Qualify image (Installatiekopie kwalificeren) in en klikt u op OK.

 2. Klik op All Devices (Alle apparaten).

 3. Gebruik Ctrl + klikken om een groep printers te selecteren. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Add devices to new group (Apparaten toevoegen aan nieuwe groep).

 4. Typ een groepsnaam en klik op Next (Volgende).

 5. Klik met de rechtermuisknop op de groepsnaam en selecteer Edit group policies (Groepsbeleid bewerken).

 6. Klik op Add (Toevoegen).

 7. Selecteer de beleidsoptie Upgrade Printer firmware (Printerfirmware upgraden), selecteer de triggeroptie Devices added to group (Apparaten toegevoegd aan groep), selecteer de beleidsactie Update to latest version (Bijwerken naar nieuwste versie) of Update to qualified version (Bijwerken naar gekwalificeerde versie) en klik vervolgens op Close (Sluiten).

 8. Klik op Next (Volgende) en vervolgens op Save Policies (Beleid opslaan).

Info over firmware-downgrades

Als u vanaf een externe locatie de firmware probeert te downgraden naar een versie die ouder is dan FutureSmart versie 4, mislukt de downgrade. Het foutbericht 99.02.32 verschijnt op het bedieningspaneel en in het gebeurtenislogboek wordt 33.05.09 geregistreerd.

Dit komt door een nieuwe beveiligingsfunctie die vereist dat iemand aanwezig is bij de printer om de firmware-downgrade uit te voeren. Deze functie voorkomt dat HP SureStart-printers op afstand worden gedowngraded. Voor meer informatie over deze functie gaat u naar Geïntegreerde beveiligingsfuncties.

HP raadt aan de nieuwste firmware te gebruiken maar als het absoluut nodig is van HP FutureSmart 4 naar HP FutureSmart 3 te downgraden, moet u het menu Preboot gebruiken en fouten vermijden.

Opmerking:

Bij het downgraden van de printerfirmware gaan alle oplossingen, opgeslagen taken en huidige instellingen verloren. Het apparaat wordt opnieuw ingesteld op de fabrieksinstellingen.

Van toepassing zijnde printers

Deze informatie over firmware-updates is van toepassing op de volgende printermodellen:

 • HP LaserJet Enterprise

 • HP LaserJet Managed

 • HP Officejet Enterprise

 • HP PageWide Enterprise

 • HP PageWide Managed

Voor een oudere HP LaserJet printer voor kleine bedrijven gebruikt u de WJA-methode of gaat u naar HP LaserJet - De firmware bijwerken.

Gebruik voor een HP LaserJet Pro printer de WJA-methode of ga naar HP LaserJet Pro - De firmware bijwerken.

Een configuratiepagina afdrukken

Om de momenteel geïnstalleerde firmwareversie die op de printer staat te bepalen, drukt u een configuratiepagina af via een van de volgende methoden.

Opmerking:

Als de printer een foutstatus heeft, gebruikt u Methode drie: USB-flashstation - Preboot-menu om de firmware bij te werken.

Methode één: Bedieningspaneel van de printer

Volg de stappen hierna om een configuratiepagina af te drukken via het bedieningspaneel van printer.

Opmerking:

De stappen zijn afhankelijk van het bedieningspaneel.

Bedieningspanelen

Firmwareversie

Bedieningspanelen

FutureSmart 3

FutureSmart 3-bedieningspanelen

FutureSmart 4

FutureSmart 4-bedieningspanelen
FutureSmart 3

Gebruik de volgende stappen om de firmwareversie en -datum te zoeken (FutureSmart 3).

 1. Scrol op het beginscherm van het bedieningspaneel van de printer naar de knop Administration (Beheer) en selecteer deze knop.

 2. Open de volgende menu's:

  1. Reports (Rapporten)

  2. Configuration/Status Pages (Configuratie-/statuspagina's)

 3. Selecteer de optie Configuration Page (Configuratiepagina).

 4. Selecteer Print (Afdrukken) om de configuratiepagina af te drukken.

 5. Kijk op de configuratiepagina in het gedeelte Device Information (Apparaatgegevens) voor de firmwarerevisie en de datumcode van de firmware zoals in het volgende voorbeeld:

  • Firmware Revision: (Firmwarerevisie:) 2131029_189663 (geïnstalleerde versie)

  • Firmware Datecode: (Datumcode firmware:) 20110811 (versiedatum)

FutureSmart 4

Gebruik de volgende stappen om de firmwareversie en -datum te zoeken (FutureSmart 4).

 1. Scrol op het beginscherm van het bedieningspaneel van de printer naar de knop Reports (Rapporten) en selecteer deze.

 2. Selecteer Configuration/Status Pages (Configuratie-/statuspagina's).

 3. Selecteer Configuration Page (Configuratiepagina).

 4. Selecteer Print (Afdrukken) om de configuratiepagina af te drukken.

 5. Kijk op de configuratiepagina in het gedeelte Device Information (Apparaatgegevens) voor de firmwarerevisie en de datumcode van de firmware zoals in het volgende voorbeeld:

  • Firmware Revision: (Firmwarerevisie:) 2131029_189663 (geïnstalleerde versie)

  • Firmware Datecode: (Datumcode firmware:) 20110811 (versiedatum)

Methode twee: geïntegreerde webserver (Embedded Web Server, EWS)

Volg de stappen hierna om een configuratiepagina af te drukken via de geïntegreerde webserver (EWS).

 1. Selecteer op de EWS-startpagina het tabblad Informatie.

 2. Selecteer Afdrukbare rapporten en pagina's in het linkernavigatievenster.

  Opmerking:

  Als het menu Afdrukbare rapporten en pagina's is vergrendeld, meldt u zich aan met beheerdersreferenties.

 3. Selecteer Configuratiepagina en selecteer Afdrukken.

 4. Bepaal op de configuratiepagina in het gedeelte Apparaatgegevens de revisie en datumcode van de firmware, zoals in het volgende voorbeeld:

  • Firmwarerevisie: 2131029_189663 (geïnstalleerde versie)

  • Datumcode firmware: 20110811 (versiedatum)

Printerinstellingen resetten

Gebruik de pagina Reset Factory Settings (Fabrieksinstellingen resetten) op het tabblad General (Algemeen) om alle printerinstellingen te resetten naar de oorspronkelijke standaardinstellingen.

Met de optie Reset Firmware (Firmware resetten) worden alle partities, instellingen, geïnstalleerde oplossingen, taakgegevens en logboeken op het schijfstation gewist. De firmware wordt niet gewist. Zo kunt u het schijfstation opnieuw formatteren zonder dat u een firmware-upgradebestand hoeft te downloaden om het product terug te brengen naar een opstartbare status.

Opmerking:

De optie Reset Firmware (Firmware resetten) is niet beschikbaar voor alle printermodellen.

Het beheerderswachtwoord moet zijn ingesteld om de optie Reset Firmware (Firmware resetten) op ondersteunde modellen weer te geven.


hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...