hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Meer informatie over upgraden naar Windows 11

  Handleiding over upgraden naar Windows 11.

  Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - Gegevens op de harde schijf van de printer beveiligen

Informatie over het beveiligen van printergegevens op de harde schijf/schijven van de printer.

Inleiding

Er zijn verschillende manieren om de gegevens op de harde schijven van de printer te beschermen. Een van de beste oplossingen is om een printer met een gecodeerde schijf te kopen of, indien mogelijk, te upgraden naar een gecodeerde schijf.

De gegevens op een gecodeerde schijf zijn niet toegankelijk als de schijf uit de printer wordt verwijderd. Gegevens op de schijf moeten worden verwijderd voordat de printer wordt gedoneerd, gerecycled of overgedragen aan een andere eigenaar. Als u niet wilt dat beelden van een afdruk- of faxtaak op de harde schijf worden opgeslagen (tot deze door een andere taak worden overschreven), selecteert u een modus voor het veilig wissen van bestanden in het gedeelte Tijdelijke taakbestanden beheren van de pagina Opgeslagen gegevens beveiligen.

Opmerking:

Als er een taak uitgevoerd wordt op het zelfde moment dat het wissen van gegevens wordt gestart, zal eerst de taak afgerond worden voordat de gegevens gewist worden.

Opgeslagen gegevens beveiligen instellen

Informatie over het instellen van het beveiligen van opgeslagen gegevens via de EWS.

Drive Status (Schijfstatus)

Klik op het tabblad Security (Beveiliging) en selecteer vervolgens Protect Stored Data (Opgeslagen gegevens beveiligen) voor toegang tot de schijfstatus van de EWS.

Het gebied Drive Status (Schijfstatus) van de pagina Protect Stored Data (Opgeslagen gegevens beveiligen) bevat de volgende informatie over elke schijf die in de printer is geïnstalleerd:

 • Soort harde schijf

 • Inhoud van de harde schijf

 • Serienummer

 • Coderingsstatus

Als er meerdere schijven in de printer zijn geïnstalleerd, gebruikt u het gebied Drive Status (Schijfstatus) om te bepalen welke schijf de printer gebruikt door de bewerkingen Use Drive... (Schijf gebruiken...) en Erase Drive... (Schijf wissen...) op een opgegeven schijf uit te voeren.

eMMC/SSD-apparaten geven Status Disk Cannot be encrypted (Status schijf kan niet worden gecodeerd) weer voor de coderingsstatus. Deze status is normaal omdat deze apparaten geen zelfcoderende schijf hebben. Alle klantgegevens die naar eMMC/SSD-apparaten worden geschreven, zijn gecodeerd.

Job Data (Taakgegevens)

Gebruik de volgende stappen om een modus voor het wissen van gegevens te selecteren.

Beschikbare modi voor het wissen van gegevens voor apparaten met een harde schijf:

Taakgegevens voor printers met een harde schijf

Taakgegevens voor printers met een harde schijf
 • Non-Secure Fast Erase (No overwrite) (Niet-beveiligd snel wissen (zonder overschrijven))

 • Secure Fast Erase (Overwrite 1 time) (Beveiligd snel wissen (1 keer overschrijven)) - overschrijft de gegevens één keer en heeft weinig invloed op de prestaties van de printer

 • Secure Sanitize Erase (Overwrite 3 times) (Beveiligd grondig wissen (3 keer overschrijven)) - overschrijft de gegevens drie keer en kan de prestaties van de printer beïnvloeden

Gegevens die worden gewist bij het uitvoeren van een bewerking voor het wissen van gegevens:

 • Opgeslagen taken

 • Tijdelijke taakbestanden (gemaakt tijdens de taakverwerking)

 • Geïnstalleerde oplossingen die zijn opgeslagen als taakgegevens

 1. Voor apparaten met harde schijven selecteert u een modus voor het wissen van gegevens in het gebied Job Data (Taakgegevens) van de pagina Protect Stored Data (Opgeslagen gegevens beveiligen).

 2. Klik onderaan de pagina op de knop Apply (Toepassen).

  Opmerking:

  De printer wordt automatisch opnieuw gestart nadat de bewerking voor het wissen van de taakgegevens is voltooid. Het bedieningspaneel van de printer geeft tijdens de bewerking het opstartscherm weer. De duur van bewerkingen voor het wissen van taakgegevens kan variëren van minuten tot uren, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die moet worden gewist.

Printers met eMMC/SSD-opslagapparaten hebben geen modi voor het wissen van gegevens voor taakgegevens. Ze hebben echter wel opties met algoritmes voor het coderen van taken.

Taakgegevens voor printers met eMMC/SSD-opslag

Taakgegevens voor printers met eMMC/SSD-opslag

Algoritmes om taakgegevens te coderen voor apparaten met eMMC/SSD (geen harde schijf):

 • AES-128 (less secure, normal system performance) (AES-128 (minder veilig, normale systeemprestaties))

 • AES-256 (more secure, decreases system performance) (AES-256 (veiliger, verlaagt de systeemprestaties)

Als u het gegevenscoderingsalgoritme op een printer met eMMC/SSD-opslag wilt wijzigen, selecteert u het te gebruiken algoritme en klikt u vervolgens op de knop Apply (Toepassen) onderaan de pagina.

Als de instelling voor het coderingsalgoritme wordt gewijzigd, gaan alle opgeslagen taken verloren.

Wachtwoord voor gecodeerde schijven wijzigen

Informatie over het wijzigen van het wachtwoord voor gecodeerde harde schijven.

Opmerking:

Dit is een optionele configuratie-instelling. De coderingssleutels voor de printer worden willekeurig gegenereerd wanneer het product wordt gestart en worden veilig opgeslagen in een beveiligd geheugengebied.

Opmerking:

Deze configuratie-instelling is niet beschikbaar voor eMMC/SSD-printers. De coderingssleutel op een eMMC/SSD-printer wordt opnieuw gegenereerd telkens wanneer de printer opnieuw wordt gestart.

Als er een EIO-schijf in de printer is geïnstalleerd, worden de gegevens van deze schijf weergegeven in het gedeelte Drive Status (Schijfstatus) en is de knop Change Password... (Wachtwoord wijzigen...) beschikbaar in het gebied Change Password for Encrypted Drives (Wachtwoord voor gecodeerde schijven wijzigen).

Een nieuw willekeurig wachtwoord voor alle gecodeerde schijven genereren

Gebruik de volgende stappen om een nieuw wachtwoord voor gecodeerde schijven te genereren.

Let op!:

Alle klantgegevens die op dat moment zijn opgeslagen, gaan verloren tijdens het cryptografisch wissen.

 1. Selecteer Generate a new random password (Recommended) Een nieuw willekeurig wachtwoord genereren (aanbevolen).

 2. Klik op de knop Change Password... (Wachtwoord wijzigen...).

Handmatig een nieuw wachtwoord instellen voor alle gecodeerde schijven

Gebruik de volgende stappen om handmatig een nieuw wachtwoord voor gecodeerde schijven in te stellen.

Let op!:

Alle klantgegevens die op dat moment zijn opgeslagen, gaan verloren tijdens het cryptografisch wissen.

 1. Selecteer Manually set a new drive password (Handmatig nieuw wachtwoord voor schijf instellen).

 2. Voer in de velden Password: (Wachtwoord:) en Confirm Password: (Wachtwoord bevestigen:) een wachtwoord in.

 3. Klik op de knop Change Password... (Wachtwoord wijzigen...).

Tijdelijke taakbestanden beheren

Gebruik het gebied Managing Temporary Job Files (Tijdelijke taakbestanden beheren) om de modus voor het wissen van gegevens in te stellen wanneer tijdelijke taakbestanden moeten worden gewist tijdens een wisbewerking.

De volgende wismodi zijn beschikbaar voor het wissen van tijdelijke taakbestanden:

 • Non-Secure Fast Erase (No overwrite) (Niet-beveiligd snel wissen (zonder overschrijven)) - verwijdert de cryptografische sleutel

 • Secure Fast Erase (Overwrite 1 time) (Beveiligd snel wissen (1 keer overschrijven)) - overschrijft de gegevens één keer en heeft weinig invloed op de prestaties van de printer

  Opmerking:

  Deze modus voor het wissen van gegevens is niet beschikbaar voor eMMC/SSD-apparaten.

 • Secure Sanitize Erase (Overwrite 3 times) (Beveiligd grondig wissen (3 keer overschrijven)) - overschrijft de gegevens drie keer en kan de prestaties van de printer beïnvloeden

  Opmerking:

  Deze modus voor het wissen van gegevens is niet beschikbaar voor eMMC/SSD-apparaten.

Opgeslagen taken beheren

Gebruik het gebied Manage Stored Jobs (Opgeslagen taken beheren) voor het beheren van de instellingen voor opgeslagen taken op de printer en voor snelkopieertaken; opgeslagen taken die vanaf een printerdriver worden verzonden.

De volgende instellingen kunnen worden geconfigureerd:

 • Allow new jobs to be saved in Job Storage (Taakopslag op dit apparaat toestaan) - schakel dit selectievakje in om taakopslag op de printer in te schakelen. De taken worden vanuit een printerdriver verzonden of gemaakt met de app voor scannen naar taakopslag op het bedieningspaneel van de printer (indien beschikbaar).

  Schakel een of meer van de volgende selectievakjes in om het gebruik van pincodes voor opgeslagen taken te configureren:

  • Require all PINs to be four digits (Alle pincodes moeten uit vier cijfers bestaan)

  • Require all Scan to Job Storage jobs to be PIN-protected (Alle taken voor scannen naar taakopslag moeten met een pincode zijn beveiligd)

  • Require all print driver stored jobs to be PIN-protected or encrypted (Alle opgeslagen taken van de printerdriver moeten met een pincode zijn beveiligd of gecodeerd zijn)

  • Cancel all print driver jobs without PIN protection (Alle taken van de printerdriver zonder beveiliging met een pincode annuleren)

  • Add PIN protection to existing stored jobs (Beveiliging met een pincode toevoegen aan bestaande opgeslagen taken) - de opgegeven pincode wordt toegewezen aan alle huidige taken die nog geen pincode hebben.

 • Retain Temporary Jobs After Reboot (Tijdelijke taken behouden na opnieuw opstarten) - geef op of tijdelijke taken worden behouden nadat de printer opnieuw is gestart. De volgende instellingen zijn beschikbaar:

  • Do not retain (Niet behouden)

  • Personal jobs only (Alleen persoonlijke taken)

  • All temporary jobs (Alle tijdelijke taken)

 • Temporary Stored Job Retention (Behoud van tijdelijk opgeslagen taken) - geef op hoelang snelkopieertaken op de printer worden opgeslagen. De volgende instellingen zijn beschikbaar:

  • Off (Uit)

   (default) (standaard)

  • 30 minutes (30 minuten)

  • 1 hour (1 uur)

  • 4 hours (4 uur)

  • 1 day (1 dag)

  • 1 week (1 week)

  • 4 weeks (4 weken)

  • 3 days (3 dagen)

 • Temporary Job Storage Limit (Opslaglimiet tijdelijke taken) - geef op hoeveel snelkopieertaken op de printer kunnen worden opgeslagen.

 • Job Sort Order (Sorteervolgorde taken) - geef op hoe opgeslagen taken worden gesorteerd: op Job Name (Taaknaam) (standaard) of Date (Datum).

  De sorteervolgorde van taken heeft ook invloed op de taken in de afdrukwachtrij op het apparaat.

 • Default Folder Name (Standaardmapnaam) - geef de standaardmap op waarin taken worden opgeslagen.

 • Standard Stored Job Retention (Behoud standaard opgeslagen taken) - geef op hoelang standaardtaken op de printer worden opgeslagen. De volgende instellingen zijn beschikbaar:

  • Off (Uit)

   (default) (standaard)

  • 30 minutes (30 minuten)

  • 1 hour (1 uur)

  • 4 hours (4 uur)

  • 1 day (1 dag)

  • 1 week (1 week)

  • 4 weeks (4 weken)

  • 3 days (3 dagen)

 • Behavior when users are authenticated (Gedrag wanneer gebruikers worden geverifieerd) - definieer wat gebruikers zien als ze de app voor ophalen uit het apparaatgeheugen (FutureSmart 3) of afdrukken vanuit taakopslag (FutureSmart 4) openen vanaf het bedieningspaneel van de printer. De volgende instellingen zijn beschikbaar:

  • Default (Standaard) - wanneer gebruikers de app openen via het bedieningspaneel van de printer, zien ze alle mappen in de app.

  • Assist users to their jobs (Gebruikers helpen bij hun taken) - geverifieerde gebruikers die de app openen, zien alleen hun taken.

Controleer de geselecteerde instellingen en klik vervolgens op de knop Apply (Toepassen) om wijzigingen op de pagina Protect Stored Data (Opgeslagen gegevens beveiligen) op te slaan.


hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...