solution Contentsolution Content

HP printers - installeren van het in Windows ingebouwde stuurprogramma mislukt

Nadat u de printer op uw computer hebt aangesloten, installeert Windows het ingebouwde printerstuurprogramma niet automatisch.

Uw printer verwijderen (Windows)

Door de printer en de stuurprogramma's van de computer te verwijderen, kunt u foutstatussen of gedeeltelijke installatie verhelpen.

  1. Voor printers met USB-aansluiting, koppel de kabel los van de printer.

  2. Schakel de printer uit.

  3. Zoek in Windows naar Printers en scanners en open deze functie.

  4. Zoek en selecteer de naam van uw printer in de lijst.

  5. Klik op Verwijderen of Apparaat verwijderen > Ja.

De printer toevoegen om het ingebouwde stuurprogramma te installeren

Voeg uw printer handmatig toe aan Windows om het ingebouwde printerstuurprogramma te installeren.