hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Meer informatie over upgraden naar Windows 11

  Handleiding over upgraden naar Windows 11.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - Scannen naar USB-station instellen

Informatie over het instellen van de functie voor scannen naar een USB-station.

De printer heeft een functie om een document te scannen en dit op een USB-flashstation op te slaan. De functie is niet beschikbaar voordat deze is geconfigureerd via de geïntegreerde webserver van HP (EWS).

FutureSmart 3

Gebruik de volgende stappen voor FutureSmart 3.

Stap één: Opslaan op USB inschakelen

Gebruik de volgende stappen om opslaan op USB in te schakelen.

 1. Selecteer het tabblad Security (Beveiliging).

 2. Ga naar Hardware Ports (Hardwarepoorten) en zorg ervoor dat Enable Host USB plug and play (Plug and Play host-USB inschakelen) is ingeschakeld.

 3. Selecteer het tabblad Scan/Digital Send (Scannen/digitaal verzenden).

 4. Klik in het linkernavigatiedeelvenster op Save to USB Setup (Opslaan op USB instellen).

 5. Schakel het selectievakje Enable Save to USB (Opslaan op USB inschakelen) in.

 6. Klik op Apply (Toepassen) onderaan de pagina.

Stap twee: Een Quick Set voor opslaan op USB maken (optioneel)

Gebruik de volgende stappen om een Quick Set voor opslaan op USB te maken.

Opmerking:

Quick Sets zijn taken die snel kunnen worden gestart vanaf het beginscherm van de printer of in de toepassing Quick Sets.

 1. Gebruik de volgende stappen om naar het gebied Quick Sets Setup (Quick Sets instellen) van de EWS te navigeren:

  1. Via de bovenste navigatietabbladen klikt u op General (Algemeen).

  2. Klik in het linkernavigatiedeelvenster op Quick Sets Setup (Quick Sets instellen).

 2. Klik op Add (Toevoegen). De Quick Set-wizard wordt geopend.

  Opmerking:

  Klik op Cancel (Annuleren) van een willekeurige pagina van de Quick Set-wizard om de huidige wijzigingen te annuleren, de Quick Set-wizard te sluiten en terug te keren naar de pagina Quick Sets Setup (Quick Sets instellen).

 3. Selecteer Save to USB (Opslaan op USB) voor Quick Set Type (Soort Quick Set) en klik vervolgens op Next (Volgende).

 4. Voer in het (vereiste) veld Quick Set Title (Titel Quick Set) een titel voor de Quick Set in.

 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Button Location (Locatie knop) de locatie waar u de Quick Set moet verschijnen op de printer. Deze instelling bepaalt of de Quick Set wordt weergegeven op het Beginscherm of in het gebied Quick Sets op het bedieningspaneel van de printer.

 6. Voer in het (vereiste) veld Quick Set Description (Beschrijving Quick Set) een beschrijving in voor de Quick Set.

 7. Selecteer een Quick Set Start Option (Startoptie voor de Quick Set) om te bepalen wat er moet gebeuren nadat een Quick Set op het bedieningspaneel van de printer is geselecteerd en klik vervolgens op de knop Next (Volgende).

 8. Selecteer een standaardlocatie waar gescande bestanden worden opgeslagen op het USB-opslagapparaat dat in de USB-poort op het bedieningspaneel is geplaatst, en klik vervolgens op Next (Volgende). De standaard locatieopties zijn:

  • Save at root directory of the USB storage device (Opslaan in de hoofddirectory van het USB-opslagapparaat)

  • Create or place in this folder on the USB Storage Device (In deze map op het USB-opslagapparaat maken of plaatsen) - Het pad naar de map op het USB-opslagapparaat moet worden opgegeven bij gebruik van deze bestandslocatieoptie. Gebruik een backslash \ om de namen van mappen\submappen van elkaar te scheiden in het pad.

 9. Selecteer een optie uit de vervolgkeuzelijst Condition on Which to Notify: (Voorwaarde voor melding:) en klik vervolgens op Next (Volgende).

  Deze instelling bepaalt of en hoe gebruikers op de hoogte worden gesteld als een Quick Set-taak voor opslaan op USB is voltooid of mislukt. De opties voor de instelling Condition on Which to Notify: (Voorwaarde voor melding:) zijn:

  • Do not notify (Geen melding)

  • Notify when job completes (Melden als taak is voltooid)

  • Notify only if job fails (Alleen mislukte taken melden)

 10. Kies de Scan Settings (Scaninstellingen) voor de Quick Set en klik op Next (Volgende).

  Opmerking:

  Raadpleeg Standaardscaninstellingen voor het instellen van opslaan op USB voor meer informatie over de beschikbare scaninstellingen.

 11. Kies de File Settings (Bestandsinstellingen) voor de Quick Set en klik vervolgens op Next (Volgende).

  Opmerking:

  Raadpleeg Standaardbestandsinstellingen voor het instellen van opslaan op USB voor meer informatie over de beschikbare bestandsinstellingen.

 12. Controleer het instellingenoverzicht en klik vervolgens op Finish (Voltooien) om de Quick Set op te slaan of klik op Previous (Vorige) om de instellingen te bewerken.

Standaardscaninstellingen voor het instellen van opslaan op USB

In de volgende tabel worden de standaardinstellingen vermeld.

Scaninstellingen voor opslaan naar USB instellen:

Optie

Omschrijving

Default File Type (Standaardbestandstype)

Selecteer het standaardbestandstype dat u wilt gebruiken voor het gescande document:

 • PDF

 • JPEG

 • TIFF

 • MTIFF

 • XPS

 • PDF/A

 • Text (OCR)

 • Unicode-tekst (OCR)

 • RTF (OCR)

 • Doorzoekbare PDF (OCR)

 • Doorzoekbare PDF/A (OCR)

 • HTML (OCR)

 • CSV (OCR)

Default Color Preferences (Standaardkleurvoorkeuren)

Selecteer de standaardkleurinstelling voor het gescande document:

 • Color (Kleur)

 • Black (Zwart)

 • Black/Gray (Zwart/grijs)

 • Automatically detect (Automatisch detecteren)

Default Output Quality (Standaarduitvoerkwaliteit)

Selecteer de standaarduitvoerkwaliteit voor het gescande document:

 • Low (small file) (Laag (klein bestand))

 • Medium (Gemiddeld)

 • High (large file) (Hoog (groot bestand))

Default Resolution (Standaardresolutie)

Selecteer de standaardscanresolutie voor het gescande document:

 • 75 dpi

 • 150 dpi

 • 200 dpi

 • 300 dpi

 • 400 dpi

 • 600 dpi

Standaardbestandsinstellingen voor het instellen van opslaan op USB

Controleer de standaardbestandsinstellingen voor het instellen van opslaan op USB.

Bestandsinstellingen voor het instellen van opslaan op USB:

Functie

Omschrijving

File Name Prefix (Voorvoegsel voor bestandsnaam)

Stel het standaardvoorvoegsel voor bestandsnamen in dat wordt gebruikt voor bestanden die in een netwerkmap worden opgeslagen.

Default File Name (Standaardbestandsnaam)

Standaardbestandsnaam voor het bestand dat moet worden opgeslagen.

Schakel het selectievakje User editable (Door gebruiker aan te passen) in om ervoor te zorgen dat deze instelling op het bedieningspaneel van het product kan worden bewerkt.

File Name Suffix (Achtervoegsel voor bestandsnaam)

Stel het standaardachtervoegsel voor bestandsnamen in dat wordt gebruikt voor bestanden die in een netwerkmap worden opgeslagen.

Standaardachtervoegsel voor identieke bestandsnaam: [bestandsnaam] _YYYYMMDDT

File Number Format (Indeling bestandsnummer)

Selecteer een bestandsnaamindeling voor wanneer een taak in meerdere bestanden wordt gesplitst.

Default File Type (Standaardbestandstype)

Selecteer de bestandsindeling voor het opgeslagen bestand.

Schakel het selectievakje User editable (Door gebruiker aan te passen) in om ervoor te zorgen dat deze instelling op het bedieningspaneel van de printer kan worden bewerkt.

File Name Preview (Voorbeeld bestandsnaam)

Voer een bestandsnaam in en klik vervolgens op de knop Update Preview (Voorbeeld bijwerken).

Default Color Preference (Standaardkleurvoorkeur)

Selecteer of het bestand in zwart-wit of in kleur is.

Default Output Quality (Standaarduitvoerkwaliteit)

Selecteer de kwaliteit voor het bestand. Afbeeldingen met een hogere kwaliteit hebben een grotere bestandsgrootte dan afbeeldingen met een lagere kwaliteit en het duurt langer om deze te verzenden.

Default Resolution (Standaardresolutie)

Stel de resolutie voor het bestand in. Afbeeldingen met een hogere resolutie bestaan uit meer dpi (dots per inch) en geven om die reden meer details weer. Afbeeldingen met een lagere resolutie bestaan uit minder dpi en geven dus minder details weer. De bestandsgrootte is echter kleiner.

Compression (Compressie)

Geef op of het gescande document met normale of hoge compressie als PDF- of XPS-bestand moet worden opgeslagen. Als u de compressie instelt op High (Hoog), is het gescande bestand kleiner maar duurt het scanproces mogelijk langer dan bij normale compressie.

Black TIFF Compression (Compressie zwart-wit-TIFF)

Selecteer het compressiealgoritme zwart-wit-TIFF dat wordt gebruikt voor de compressie van het gegenereerde TIFF-bestand.

Color/Grayscale TIFF Compression (Compressie TIFF in kleur/grijstinten)

Selecteer het compressiealgoritme TIFF in kleur/grijstinten dat wordt gebruikt voor de compressie van het gegenereerde TIFF-bestand.

PDF encryption (PDF-codering)

Als het bestandstype PDF is, wordt met deze optie het PDF-uitvoerbestand gecodeerd. Als onderdeel van de codering moet een wachtwoord worden opgegeven. Hetzelfde wachtwoord moet worden ingevoerd om het bestand te openen. Als er nog geen wachtwoord is opgegeven wanneer op Start wordt gedrukt, wordt de gebruiker gevraagd om voorafgaand aan het scannen van de taak een wachtwoord op te geven.

Disable OCR file types (OCR-bestandstypen uitschakelen)

Selecteer deze instelling om te voorkomen dat OCR-bestandsindelingen op het bedieningspaneel van de printer beschikbaar zijn.

Enable Blank Page Suppression (Lege pagina's overslaan)

Als de optie Enable Blank Page Suppression (Lege pagina's overslaan) is ingeschakeld, worden lege pagina's genegeerd.

FutureSmart 4

Gebruik de volgende stappen voor FutureSmart 4.

Stap één: Scannen naar USB-station inschakelen

Gebruik de volgende stappen om scannen naar een USB-station in te schakelen.

 1. Selecteer het tabblad Security (Beveiliging).

 2. Ga naar Hardware Ports (Hardwarepoorten) en zorg ervoor dat Enable Host USB plug and play (Plug and Play host-USB inschakelen) is ingeschakeld.

 3. Selecteer het tabblad Scan/Digital Send (Scannen/digitaal verzenden).

 4. Schakel het selectievakje Enable Scan to USB Drive (Scannen naar USB-station inschakelen) in.

 5. Klik op Apply (Toepassen) onderaan de pagina.

Opmerking:

De meeste apparaten worden geleverd met al geïnstalleerde harde schijven (HDD's). In sommige gevallen kunt u extra opslagapparaten toevoegen via USB. Controleer of de functie voor scannen naar USB moet zijn uitgevouwen voor USB en harde schijf

Stap twee: De snelkoppeling Quick Sets configureren (optioneel)

Quick Sets zijn taken die snel kunnen worden gestart vanaf het beginscherm van de printer of in de toepassing Quick Sets.

 1. Klik in het gebied Scannen naar USB-station van het linkernavigatievenster op Quick Sets.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer een bestaande Quick Set onder Quick Sets-toepassing in de tabel.

   -OF-

  • Klik op Toevoegen om de Quick Set-wizard te starten.

 3. Als u Toevoegen hebt geselecteerd, wordt de pagina Quick Sets instellen geopend. Vul de volgende gegevens in en klik vervolgens op Volgende.

  • Quick Set-naam: Voer een titel in voor de nieuwe Quick Set.

  • Beschrijving Snelinstelling: Voer een beschrijving in voor de Quick Set.

  • Snellinstelling startoptie: Als u wilt instellen hoe de Quick Set wordt gestart, klikt u op Toepassing invoeren, daarna drukt de gebruiker op Start of Direct starten indien geselecteerd vanuit het beginscherm.

 4. Selecteer een standaardlocatie waar gescande bestanden worden opgeslagen op het USB-opslagapparaat dat in de USB-poort op het bedieningspaneel is geplaatst, en klik vervolgens op Volgende. De standaard locatieopties zijn:

  • Opslaan in de hoofddirectory van het USB-opslagapparaat

  • In deze map op het USB-opslagapparaat maken of plaatsen - Het pad naar de map op het USB-opslagapparaat moet worden opgegeven als gebruik wordt gemaakt van deze bestandslocatie. Gebruik een backslash \ om de namen van mappen\submappen van elkaar te scheiden in het pad.

 5. Selecteer een optie uit de vervolgkeuzelijst Voorwaarde voor melding:, en klik op Volgende.

  Deze instelling bepaalt of en hoe gebruikers op de hoogte worden gesteld als een Quick Set-taak voor Scannen naar USB is voltooid of mislukt. De opties voor de instelling Voorwaarde voor melding: zijn:

  • Geen melding

  • Bericht bij voltooide taak

  • Alleen bericht bij mislukte taak

 6. Kies de Scaninstellingen voor de Quick Set en klik op volgende.

  Opmerking:

  Zie voor meer informatie over de beschikbare scaninstellingen 'Standaardscaninstellingen voor Opslaan naar USB-station instellen.'

 7. Kies de Instellingen voor de Quick Set en klik vervolgens op volgende.

  Opmerking:

  Zie voor meer informatie over de beschikbare bestandsinstellingen 'Standaardbestandsinstellingen voor Opslaan naar USB-station instellen.'

 8. Controleer het instellingenoverzicht en klik vervolgens op Voltooien om de Quick Set op te slaan of klik op Vorige om de instellingen te bewerken.

Standaardscaninstellingen voor Opslaan naar USB-station instellen

Standaardinstellingen voor Opslaan naar USB-station instellen.

Scaninstellingen voor Opslaan naar USB-station instellen

Functie

Omschrijving

Formaat origineel

Selecteer het paginaformaat van het originele document.

Zijden origineel

Selecteer of het originele document enkel- of dubbelzijdig is.

Tekst/afbeelding optimaliseren

Selecteer deze optie om de uitvoer van een bepaald soort inhoud te optimaliseren.

Afdrukstand inhoud

Selecteer de manier waarop de inhoud van het originele document op de pagina is geplaatst: Staand of Liggend.

Achtergrond opruimen

Selecteer een waarde om vage beelden of een lichte achtergrondkleur uit de achtergrond te verwijderen.

Donkerte

Selecteer een waarde om de donkerheid van het bestand aan te passen.

Contrast

Selecteer een waarde om het contrast van het bestand aan te passen.

Scherpte

Selecteer een waarde om de scherpte van het bestand aan te passen.

Afbeeldingsvoorbeeld

Selecteer of een voorbeeldweergave van de taak vereist of optioneel is of om deze functie uit te schakelen.

bijsnijdopties

Selecteer of een taak bijgesneden mag worden en de manier waarop dit moet gebeuren.

Randen wissen

Selecteer deze instelling om de breedte van de te wissen randmarges in millimeters of inches voor de voor- en achterzijde van een taak op te geven.

Standaardbestandsinstellingen voor Opslaan op USB instellen

Bekijk de opties voor Opslaan op USB instellen.

Bestandsinstellingen voor Opslaan op USB instellen

Optienaam

Omschrijving

Voorvoegsel voor bestandsnaam

Stel het standaardvoorvoegsel voor bestandsnamen in dat wordt gebruikt voor bestanden die in een netwerkmap worden opgeslagen.

Bestandsnaam

Standaardbestandsnaam voor het bestand dat moet worden opgeslagen.

Schakel het selectievakje Door gebruiker aan te passen in om ervoor te zorgen dat deze instelling op het bedieningspaneel van de printer kan worden bewerkt.

Achtervoegsel voor bestandsnaam

Stel het standaardachtervoegsel voor bestandsnamen in dat wordt gebruikt voor bestanden die in een netwerkmap worden opgeslagen.

Standaardachtervoegsel voor identieke bestandsnaam: [bestandsnaam] _YYYYMMDDT

Voorbeeld bestandsnaam

Voer een bestandsnaam in en klik vervolgens op de knop Voorbeeld bijwerken.

Bestandsnummerindeling

Selecteer een bestandsnaamindeling voor wanneer een taak in meerdere bestanden wordt gesplitst.

Nummering toevoegen wanneer een taak slechts één bestand bevat (bijv. _1–1)

Selecteer deze instelling om nummering toe te voegen aan een bestandsnaam als de taak slechts één bestand bevat in plaats van meerdere bestanden.

Bestandstype

Selecteer de bestandsindeling voor het opgeslagen bestand.

Schakel het selectievakje Door gebruiker aan te passen in om ervoor te zorgen dat deze instelling op het bedieningspaneel van de printer kan worden bewerkt.

Hoge compressie (kleiner bestand)

Selecteer deze instelling om het gescande bestand te comprimeren zodat de bestandsgrootte afneemt. Het scanproces voor een bestand met hoge compressie kan echter langer duren dan voor een bestand met normale compressie.

PDF-codering

Als het bestandstype PDF is, wordt met deze optie het PDF-uitvoerbestand gecodeerd. Als onderdeel van de codering moet een wachtwoord worden opgegeven. Hetzelfde wachtwoord moet worden ingevoerd om het bestand te openen. Als er eerder nog geen wachtwoord is opgegeven krijgt u voordat het scannen begint de vraag om een wachtwoord op te geven.

Oplossing

Stel de resolutie van het bestand in. Afbeeldingen met een hogere resolutie bestaan uit meer dpi (dots per inch) en geven om die reden meer details weer. Afbeeldingen met een lagere resolutie bestaan uit minder dpi en geven dus minder details weer. De bestandsgrootte is echter kleiner.

Kwaliteit en bestandsformaat

Selecteer de kwaliteit van het bestand. Afbeeldingen met een hogere kwaliteit hebben een grotere bestandsgrootte dan afbeeldingen met een lagere kwaliteit en het duurt langer om deze te verzenden.

Kleur/zwart

Geef op of kopieën in kleur, zwart en grijstinten of alleen zwart-wit moeten worden afgedrukt.

Lege pagina's onderdrukken

Als de optie Lege pagina' s onderdrukken is ingeschakeld, worden lege pagina's genegeerd.

Meerdere bestanden maken

Selecteer deze instelling om pagina's naar afzonderlijke bestanden te scannen, op basis van een vooraf bepaald maximum aantal pagina's per bestand.


hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...