hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - Het faxarchief instellen en configureren

Informatie over het configureren van instellingen voor het archiveren en doorsturen van faxen.

Inleiding

Gebruik de pagina Archivering en doorsturen van faxen om de instellingen voor het archiveren en doorsturen van faxen op het bedieningspaneel van de printer te configureren.

Gebruik de instellingen voor Faxarchivering om een kopie van alle inkomende en uitgaande faxberichten naar een e-mailadres, netwerkmap of FTP-server te verzenden.

Gebruik de instellingen Een fax doorsturen om een kopie van alle inkomende en uitgaande faxberichten naar een ander faxnummer te verzenden.

Voordat u begint

De faxfunctie moet worden geconfigureerd op de printer om faxen te kunnen archiveren en doorsturen.

Sluit de faxkabel aan op de faxaansluiting op de printer en op de telefoonaansluiting in de muur.

Beheerders hebben de volgende informatie nodig voordat ze met het configuratieproces kunnen beginnen:

 • Beheertoegang tot de printer

 • DNS-achtervoegsel (bijv. bedrijfsnaam.com)

 • SMTP-server (bijvoorbeeld smtp.mycompany.com)

  Opmerking:

  Als u de SMTP-servernaam, het SMTP-poortnummer of de verificatiegegevens niet kent, neemt u contact op met de e-mail-/internetprovider of systeembeheerder voor informatie. SMTP-servernamen en poortnamen zijn doorgaans te vinden op internet. Zoek bijvoorbeeld op 'gmail smtp servernaam' of 'yahoo smtp servernaam'.

 • Vereisten voor SMTP-serververificatie voor uitgaande e-mailberichten, inclusief de gebruikersnaam en het wachtwoord voor verificatie, indien van toepassing.

Faxarchief instellen

Gebruik de instellingen voor Fax Archive (Faxarchief) om een kopie van alle inkomende en uitgaande faxberichten naar een e-mailadres, een netwerkmap of een FTP-server te verzenden.

 1. Selecteer het tabblad Fax (Faxen).

 2. Klik in het linkernavigatiedeelvenster op Fax Archive and Forwarding (Archivering en doorsturen van faxen).

 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Fax Archiving (Faxarchivering) een van de volgende opties:

  • Do not archive (print only) (Niet archiveren (alleen afdrukken))

  • Archive and print (Archiveren en afdrukken)

  • Archive only (Alleen archiveren)

 4. Selecteer het Type of Fax Job to Archive (Soort faxtaak voor archivering).

  • All faxes (Alle faxen)

  • Sent faxes (Verzonden faxen)

  • Received faxes (Ontvangen faxen)

 5. Selecteer een optie voor On Archive Failure (Bij mislukken van archiveren).

  • Do nothing (Niets doen)

  • Print received faxes (Ontvangen faxberichten afdrukken)

  • Store received faxes (Ontvangen faxberichten opslaan)

 6. Schakel het selectievakje in om de Print archive failure notice (Melding bij mislukken van archiveren afdrukken) in te schakelen.

 7. Volg deze stappen om de Archive Destination (Archiefbestemming) in te stellen op een netwerkmap of een FTP-server:

  • Selecteer de optie FTP server (FTP-server) en voer in het gebied FTP server (FTP-server) de instellingen in.

  • Selecteer de optie Network folder (Netwerkmap) en voer in het gebied Folder Settings (Mapinstellingen) de instellingen in.

 8. Als u de Archive Destination (Archiefbestemming) wilt instellen op een adres voor E-mail (E-mailen), typt u een e-mailadres in de velden To (Aan)/From (Van) en selecteert u een uitgaande SMTP-server in het gebied Outgoing E-mail Servers (SMTP) (Servers voor uitgaande e-mail (SMTP)) of klikt u op Add... (Toevoegen...) om de wizard Outgoing E-mail Servers (SMTP) (Servers voor uitgaande e-mail (SMTP)) te starten en volgt u vervolgens deze stappen:

  1. Typ het adres van een SMTP-server en klik vervolgens op Next (Volgende).

  2. Selecteer Search network for outgoing e-mail server (Op het netwerk zoeken naar een server voor uitgaande e-mail) en klik vervolgens op Next (Volgende).

  3. Selecteer de server en klik vervolgens op Next (Volgende).

   Opmerking:

   Als er al een SMTP-server is gemaakt voor een andere productfunctie, wordt de optie Use a server already in use by another function (Een server gebruiken die al door een andere functie wordt gebruikt) weergegeven. Selecteer deze optie en configureer vervolgens dat deze moet worden gebruikt voor de e-mailfunctie.

  4. Stel in het dialoogvenster Set the basic information necessary to connect to the server (De noodzakelijke basisinformatie voor verbinding met de server instellen) de te gebruiken opties in en klik op Next (Volgende).

   Opmerking:

   Raadpleeg online bronnen om te controleren of deze serverinstellingen actueel zijn als u uw product configureert.

   • Voer een getal in Split e-mails if larger than (MB) (E-mails groter dan (MB) splitsen) in om het verzenden of ontvangen van e-mails te voorkomen die groter zijn dan 5 megabyte (MB)

   • In de meeste gevallen hoeft het standaardpoortnummer niet te worden gewijzigd.

   • Schakel het selectievakje Enable SMTP SSL Protocol (SMTP SSL-protocol inschakelen) in als u Google™ Gmail gebruikt voor de e-mailservice. Voor Gmail is het SMTP-adres standaard smtp.gmail.com, is het poortnummer 465 en moet SSL zijn ingeschakeld.

  5. Selecteer in het dialoogvenster Server Authentication Requirements (Verificatievereisten voor server) de optie die de verificatievereisten van de server beschrijft, en klik vervolgens op Next (Volgende).

   Opmerking:

   Als u de aanmeldgegevens van een aangemelde gebruiker gebruikt, stelt u op het bedieningspaneel van het product in dat de gebruiker zich voor e-mail moet aanmelden. Weiger toegang voor gastapparaten tot e-mail door het selectievakje voor e-mail in de kolom Device Guest (Gast apparaat) in het gebied Sign in and Permission Policies (Beleid voor aanmelden en machtigingen) in het dialoogvenster Access Control (Toegangsbeheer) op het tabblad Security (Beveiliging) uit te schakelen. Het pictogram in het selectievakje verandert van een vinkje naar een slot.

   • Server does not require authentication (Server vraagt niet om verificatie)

   • Server requires authentication (Server vraagt om verificatie)

    • Use credentials of user to connect after Sign In at the control panel (Aanmeldgegevens van gebruiker gebruiken om verbinding te maken na aanmelding op het bedieningspaneel), OF

    • Always use these credentials (Altijd deze aanmeldgegevens gebruiken) en de User name (Gebruikersnaam) en het Password (Wachtwoord) invoeren.

  6. Selecteer in het dialoogvenster Server Usage (Servergebruik) de productfuncties die via deze SMTP-server e-mail verzenden, en klik vervolgens op Next (Volgende).

   Opmerking:

   Als de server vraagt om verificatie, is een gebruikersnaam en wachtwoord voor het verzenden van automatische waarschuwingen en rapporten vanaf het product vereist.

  7. Voer in het dialoogvenster Summary and Test (Overzicht en test) een geldig e-mailadres in het veld Send a test e-mail to (Een teste-mail verzenden naar) in en klik vervolgens op Test (Testen).

  8. Controleer of alle instellingen juist zijn en klik vervolgens op Finish (Voltooien) om de configuratie van de server voor uitgaande e-mail te voltooien.

 9. Controleer de geselecteerde instellingen en klik vervolgens op Apply (Toepassen) om de instellingen te voltooien.

Fax doorsturen instellen

Gebruik de instellingen Fax Forwarding (Fax doorsturen) om een kopie van alle inkomende en uitgaande faxberichten naar een ander faxnummer te verzenden.

 1. Schakel het selectievakje Enable Fax Forwarding (Fax doorsturen inschakelen) in.

 2. Selecteer het Type of Fax Job to Forward (Soort faxtaak voor doorsturen).

 3. Voer in het veld Fax Forwarding Number (Doorsturen naar faxnummer) een faxnummer in.

 4. Controleer de geselecteerde instellingen en klik vervolgens op Apply (Toepassen) om de instellingen te voltooien.


hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...