hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Meer informatie over upgraden naar Windows 11

  Handleiding over upgraden naar Windows 11.

  Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - De printer configureren voor het automatisch verzenden van meldingen voor cartridge- of papiergebeurtenissen

Informatie over het configureren van de printer voor het automatisch verzenden van meldingen voor cartridge- of papiergebeurtenissen.

Inleiding

Configureer de printer zo dat u bij verschillende gebeurtenissen automatisch wordt gewaarschuwd, bijvoorbeeld wanneer benodigdheden bijna moeten worden vervangen of bij een papierstoring. De waarschuwing kan als e-mail of sms-bericht naar uw mobiele telefoon worden verzonden of op een website worden gepost.

Opmerking:

Wanneer het bericht Low (Bijna op) of Very Low (Vrijwel leeg) op het bedieningspaneel of op de pagina voor de status van benodigdheden wordt weergegeven, kunt u doorgaan met afdrukken en scannen totdat het einde van de levensduur van de cartridge is bereikt. De cartridge hoeft niet te worden vervangen zolang de afdrukkwaliteit niet onacceptabel is of zolang deze niet opgebruikt is.

Voordat u begint

Beheerders hebben de volgende informatie nodig voordat ze met het configuratieproces kunnen beginnen.

 • Beheertoegang tot de printer

 • DNS-achtervoegsel (bijv. bedrijfsnaam.com)

 • SMTP-server (bijvoorbeeld smtp.mycompany.com)

  Opmerking:

  Als u de SMTP-servernaam, het SMTP-poortnummer of de verificatiegegevens niet kent, neemt u contact op met de e-mail-/internetprovider of systeembeheerder voor informatie. SMTP-servernamen en poortnamen zijn doorgaans te vinden op internet. Zoek bijvoorbeeld op 'gmail smtp servernaam' of 'yahoo smtp servernaam'.

 • Vereisten voor SMTP-serververificatie voor uitgaande e-mailberichten, inclusief de gebruikersnaam en het wachtwoord voor verificatie, indien van toepassing.

Opmerking:

Raadpleeg de documentatie van uw e-mailserviceprovider voor informatie over de limieten voor digitaal verzenden voor uw e-mailaccount. Sommige providers vergrendelen mogelijk tijdelijk uw account als u uw verzendlimiet overschrijdt.

Stap één: Servers voor uitgaande e-mail (SMTP) instellen

Informatie over het instellen van de servers voor uitgaande e-mail voor meldingen.

De wizard Servers voor uitgaande e-mail (SMTP) starten

Gebruik de onderstaande procedure om de wizard te starten.

 1. Via de bovenste navigatietabbladen klikt u op General (Algemeen).

 2. Klik in het linkernavigatiedeelvenster op Alerts (Waarschuwingen).

 3. Klik op de knop Add (Toevoegen) in het gebied Outgoing E-mail Servers (SMTP) (Servers voor uitgaande e-mail (SMTP)).

  Locatie van toevoegknop

  Locatie van toevoegknop
 4. Selecteer op de pagina Outgoing E-mail Servers (SMTP) (Servers voor uitgaande e-mail (SMTP)) een van de volgende opties en voltooi de configuratie met de volgende procedures:

  Options op de pagina voor servers voor uitgaande e-mail (SMTP)

  Opties voor een server voor uitgaande e-mail

Optie één: Een server gebruiken die al door een andere functie wordt gebruikt

Gebruik deze optie als de SMTP al door een andere toepassing is geconfigureerd en niet de optie Automatische e-mail bevat.

 1. Selecteer Een server gebruiken die al door een andere functie wordt gebruikt en klik vervolgens op Volgende.

 2. Controleer de gegevens en klik vervolgens op Voltooien.

Optie twee: I know my SMTP server address or host name (Ik weet het adres of de hostnaam van de SMTP-server)

Gebruik de volgende stappen als u het adres of de hostnaam van de SMTP-server weet.

 1. Selecteer I know my SMTP server address or host name (Ik weet het adres of de hostnaam van de SMTP-server), voer het adres van de SMTP-server in en klik vervolgens op Volgende.

 2. Voer de Server Name (Servernaam) en het Port Number (Poortnummer) in en klik vervolgens op Next (Volgende).

  Opmerking:

  In de meeste gevallen hoeft het standaardpoortnummer niet te worden gewijzigd.

  Opmerking:

  Als u een gehoste SMTP-service zoals Gmail gebruikt, controleert u het SMTP-adres, het poortnummer en de SSL-instellingen op de website van de serviceprovider of andere bronnen. Voor Gmail is het SMTP-adres standaard smtp.gmail.com, is het poortnummer 465 en moet SSL zijn ingeschakeld. Raadpleeg online bronnen om te controleren of deze serverinstellingen actueel zijn als u uw product configureert

 3. Op de pagina Server Authentication Requirements (Verificatievereisten voor server) selecteert u een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst:

  • Selecteer Use credentials of user to connect after Sign In at the control panel (Aanmeldgegevens van gebruiker gebruiken om verbinding te maken na aanmelding op het bedieningspaneel) en klik vervolgens op Next (Volgende) (alleen voor MFP-apparaten en netwerkscanners/-printers).

   -OF-

  • Selecteer Always use these credentials (Altijd deze aanmeldgegevens gebruiken) en voer de Username (Gebruikersnaam) en het Password (Wachtwoord) in. Klik op Next (Volgende).

 4. Op de pagina Server Usage (Servergebruik) selecteert u welke van de volgende functies e-mail mogen verzenden via de server:

  • E‑mail (E-mailen): Gescande documenten en taakstatusmeldingen verzenden

  • Fax (Faxen): Faxen verzenden als de faxverzendmethode is ingesteld op internetfax

  • Automated E-mails (Automatische e-mails): Apparaatwaarschuwingen voor beheerders en gearchiveerde faxberichten zijn voorbeelden van automatische e-mails die door dit apparaat worden verzonden

  • AutoSend (Automatisch verzenden): Apparaatinformatie naar HP of andere ontvangers verzenden

 5. Controleer de instellingen op de pagina Summary and Test (Overzicht en test). Voer een e-mailadres in het veld Send a test e-mail to (Teste-mail verzenden naar) en klik op Test (Testen) om de configuratie te testen. Klik op Finish (Voltooien) wanneer u gereed bent.

Optie drie: Op het netwerk zoeken naar een server voor uitgaande e-mail

Gebruik deze optie om te zoeken naar uitgaande SMTP-servers.

Opmerking:

Deze optie vindt alleen uitgaande SMTP-servers binnen uw firewall.

 1. Selecteer Search network for outgoing e-mail server (Op het netwerk zoeken naar een server voor uitgaande e-mail) en klik vervolgens op Next (Volgende).

 2. Selecteer de desbetreffende server in de lijst Finding SMTP servers (SMTP-servers zoeken) en klik vervolgens op Next (Volgende).

 3. Stel de noodzakelijke basisinformatie voor verbinding met de server in en klik vervolgens op Next (Volgende).

 4. Op de pagina Server Authentication Requirements (Verificatievereisten voor server) selecteert u een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst:

  • Selecteer Use credentials of user to connect after Sign In at the control panel (Aanmeldgegevens van gebruiker gebruiken om verbinding te maken na aanmelding op het bedieningspaneel) en klik vervolgens op Next (Volgende) (alleen voor MFP-apparaten en netwerkscanners/-printers).

   -OF-

  • Selecteer Always use these credentials (Altijd deze aanmeldgegevens gebruiken) en voer de Username (Gebruikersnaam) en het Password (Wachtwoord) in. Klik op Next (Volgende).

 5. Op de pagina Server Usage (Servergebruik) selecteert u welke van de volgende functies e-mail mogen verzenden via de server:

  • E‑mail (E-mailen): Gescande documenten en taakstatusmeldingen verzenden

  • Fax (Faxen): Faxen verzenden als de faxverzendmethode is ingesteld op internetfax

  • Automated E-mails (Automatische e-mails): Apparaatwaarschuwingen voor beheerders en gearchiveerde faxberichten zijn voorbeelden van automatische e-mails die door dit apparaat worden verzonden

  • AutoSend (Automatisch verzenden): Apparaatinformatie naar HP of andere ontvangers verzenden

 6. Controleer de instellingen op de pagina Summary and Test (Overzicht en test). Voer een e-mailadres in het veld Send a test e-mail to (Teste-mail verzenden naar) en klik op Test (Testen) om de configuratie te testen. Klik op Finish (Voltooien) wanneer u gereed bent.

Stap twee: De waarschuwingsabonnementen instellen

Een waarschuwingsabonnement is een groep van een of meer ontvangers die op de hoogte worden gesteld van printergebeurtenissen. Configureer meerdere abonnementen, bijvoorbeeld met verschillende ontvangers of voor verschillende printergebeurtenissen.

 1. Klik in het gebied Alert Subscriptions (Waarschuwingsabonnementen) op New Subscription (Nieuw abonnement) om de configuratiepagina voor waarschuwingen te openen. Volg de stappen op deze pagina in de aangegeven volgorde.

 2. In het gebied Step 1: Type the subscription name (Stap 1: Typ een naam voor het abonnement) typt u een naam voor het abonnement in het veld Alert Subscription Name (Naam waarschuwingsabonnement).

 3. In het gebied Step 2: Recipients for this alert subscription (Stap 2: Ontvangers van dit waarschuwingsabonnement) voert u de ontvangers in het veld Alert Recipients (Ontvangers van waarschuwingen) in.

  Opmerking:

  Gebruik e-mailadressen, mobiele telefoonnummers, web-URL's of een combinatie daarvan. Ontvangers moeten worden gescheiden door een komma of puntkomma.

 4. In het gebied Step 3: Select Alerts (Stap 3: Waarschuwingen selecteren) selecteert u welke waarschuwingen deze ontvangers moeten krijgen en stelt u waarschuwingen in voor meerdere gebeurtenissen onder hetzelfde abonnement. Klik op Show All Alerts (Alle waarschuwingen weergeven) voor een volledige lijst van waarschuwingen voor de printer.

 5. Om de berichten voor deze gebeurtenissen op het bedieningspaneel van de printer te onderdrukken, selecteert u in het gebied Step 4: Select Control Panel Messages to Suppress (Stap 4: Berichten selecteren die u op het bedieningspaneel wilt onderdrukken) de desbetreffende opties in de lijst met beschikbare berichten. Op die manier is er geen actie van gebruikers op de printer vereist wanneer de gebeurtenis zich voordoet.

  Opmerking:

  Deze functie wordt niet door netwerkscanners/-printers ondersteund.

 6. In het gebied Step 5: Select e-mail attachments (optional) (Stap 5: E-mailbijlagen selecteren (optioneel)) selecteert u de bijlagen die u wilt toevoegen aan elke e-mailwaarschuwing van het abonnement.

 7. Klik op OK wanneer u klaar bent met het configureren van het abonnement.

Stap drie: Het e-mailadres van het product instellen

Stel het e-mailadres voor "From" (Van) in voor e-mailwaarschuwingen die door deze printer worden verzonden.

Selecteer Use default address (Standaardadres gebruiken) of selecteer Specify address (Adres opgeven) om een specifiek e-mailadres toe te voegen in het veld dat verschijnt.

Stap vier: De installatie voltooien

Controleer de instellingen op de pagina Waarschuwingen en klik vervolgens op Toepassen om de installatie te voltooien.

Benodigdheden bestellen

Gebruik de volgende informatie om benodigdheden te bestellen.

Benodigdheden bestellen

Bestelmethode

Contactgegevens

Benodigdheden en papier bestellen

www.hp.com/go/suresupply

Bestellen via aanbieders van service of ondersteuning

Neem contact op met een door HP erkende aanbieder van service of ondersteuning.

Bestellen via de geïntegreerde webserver van HP (EWS)

Typ het IP-adres of de hostnaam van de printer in het adres- of URL-veld van een ondersteunde webbrowser op de computer om toegang te krijgen tot de webserver. De EWS bevat een koppeling naar de HP SureSupply website. Hier vindt u mogelijkheden voor het aanschaffen van originele HP benodigdheden.


hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...