solution Contentsolution Content

HP LaserJet-, HP-laser-, Samsung-laserprinters - Beperkte garantieverklaring voor HP-printcartridges, afbeeldingsdrums en belichtingseenheden (AMS/EMEA)

Beperkte garantieverklaring van AMS en EMEA voor HP-printcartridges, afbeeldingsdrums en belichtingseenheden voor gebruik met HP LaserJet-printers, HP-laserprinters en Samsung-laserprinters.

Beperkte garantieverklaring voor HP Premium-beveiliging

Deze HP beperkte garantie is van toepassing op originele Hp-printcartridges, afbeeldingsdrums, en belichtingseenheden, en geldt alleen voor producten van het merk HP, verkocht of gehuurd door a) HP Inc., haar dochterondernemingen, filialen, geautoriseerde wederverkopers, geautoriseerde distributeurs of distributeurs van landen; en b) met deze Beperkte garantie van HP.

Wat HP doet

HP zal het product vervolgens naar eigen keuze vervangen, indien het product is beschadigd, of het aankoopbedrag vergoeden.

Wat deze garantie dekt

Elke originele HP-printcartridge, afbeeldingsdrum en belichtingseenheid voor gebruik met HP LaserJet-printers, HP-laserprinters of Samsung-laserprinters is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten wanneer deze worden gebruikt in de daarvoor bestemde HP-printer, Samsung-printer of een printer van een geautoriseerde OEM (original equipment manufacturer). Raadpleeg de producthandleiding van de printer voor informatie over de juiste selectie van printcartridges en afbeeldingsdrums.

Wat de garantie niet dekt

Deze beperkte garantie dekt geen cartridges die het einde van hun geschatte levensduur hebben bereikt of die opnieuw zijn gevuld, gereviseerd, geleegd, misbruikt, ontbreken of op welke manier dan ook zijn gemanipuleerd, problemen hebben die het gevolg zijn van verkeerd gebruik, onjuiste opslag, of als gevolg van gebruik buiten de gepubliceerde omgevingsspecificaties voor de printer of cartridge.

Het gebruik van een niet-HP of opnieuw gevulde cartridge heeft geen invloed op de HP beperkte garantie aan de eindgebruiker of op een HP-ondersteuningscontract met de eindgebruiker voor de printer. Als problemen met of schade aan de printer of printkop echter toe te wijzen zijn aan het gebruik van een niet-HP of bijgevulde cartridge, brengt HP de standaard arbeids- en materiaalkosten in rekening voor de reparatie van de printer voor de betreffende problemen of schade, of voor de kosten om de printkop te vervangen. Voor HP-inktcartridges en -benodigdheden en HP LaserJet-, HP-laser- en Samsung-laserbenodigdheden is deze HP beperkte garantie niet van toepassing op producten die, naast andere uitsluitingen die in deze HP beperkte garantie worden beschreven, opnieuw zijn gevuld, aangepast, gereviseerd, of die op welke manier dan ook zijn gemanipuleerd.

Hoe lang duurt de dekking

Er is geen vervaldatum voor het gebruik van HP-tonercartridges.

Opmerking:

Voor benodigdheden van het merk Samsung die vóór 1 oktober 2019 zijn aangeschaft, is de garantieperiode beperkt tot zes maanden vanaf de aankoop en is mogelijk een aankoopbewijs vereist.

De productiedatum op sommige dozen van de tonercartridge is bedoeld voor interne processen van HP en is mogelijk vereist om te voldoen aan de regelgeving in bepaalde landen. De productiedatum is geen vervaldatum of 'te gebruiken vóór'-datum.

HP-cartridges retourneren

In het geval dat de cartridge defect blijkt, moet de klant de cartridge in de verpakking hiervan (of vergelijkbaar) verpakken en naam, adres, telefoonnummer, plaats van aankoop en een korte beschrijving van het probleem opgeven, en indien mogelijk een status van benodigdheden toevoegen en een afdrukvoorbeeld waarin het defect wordt beschreven printen. Als er een HP-casusnummer is, moet dit ook worden vermeld. De papiersoort en cartridge moeten worden geretourneerd naar de plaats van aankoop, waarvandaan een vervanging kan worden opgestuurd.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING, IS DE BOVENGENOEMDE BEPERKTE GARANTIE EXCLUSIEF EN BESTAAT ER GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE, NOCH SCHRIFTELIJK NOCH MONDELING, EN HP WIJST IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE HAND.
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING, KUNNEN HP OF ZIJN LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF WINSTDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS) OF ANDERE SCHADE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS.
DE BEPERKTE-GARANTIEBEPALINGEN IN DEZE VERKLARING VORMEN BEHALVE VOOR ZOVER BEPERKT TOT WAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN GEEN UITSLUITING, BEPERKING OF AANPASSING VAN DE WETTELIJKE RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERKOOP VAN DIT PRODUCT AAN U, MAAR ZIJN EEN AANVULLING DAAROP.