solution Contentsolution Content

HP Ink Tank 310, 410 printers - De foutmelding 'Incompatibel' of 'Inktcartridge ontbreekt'

Nadat u de printkoppen hebt geïnstalleerd en de printer niet werd voorbereid wordt de foutmelding Incompatibel or Inktcartridge ontbreekt op het scherm getoond. Een of beide Printkop-pictogrammen, het Fout-pictogram en het waarschuwingslampje voor de Printkoppen knippert op het bedieningspaneel van de printer.

Vaststellen welke printkop de fout veroorzaakt

Bekijk het bedieningspaneel van de printer om te bepalen welke printkop de fout veroorzaakte.

 • Als de indicator boven het pictogram voor de driekleurencartridge wordt weergegeven, heeft de driekleurencartridge de fout veroorzaakt.

  Indicator boven het pictogram van de driekleurencartridge
 • Als de indicator boven het zwarte-cartridgepictogram wordt weergegeven, heeft de zwarte cartridge de fout veroorzaakt.

  Indicator boven het pictogram voor de zwarte cartridge
 • Als er indicatoren boven beide cartridgepictogrammen worden weergegeven, dan hebben beide cartridges de fout veroorzaakt.

  Indicator boven zowel het pictogram van de driekleuren- als de zwarte cartridge

Controleer de printkoppen

Het is mogelijk dat er een foutmelding op de printer wordt weergegeven als de printkoppen niet correct zijn geïnstalleerd. Installeer de printkoppen op de juiste wijze.

 1. Sluit het verlengstuk van de uitvoerlade en draai de uitvoerlade naar links om deze in de printer te duwen.

 2. Open de klep aan de buitenkant en vervolgens de toegangsklep tot de printkop.

 3. Als de wagen met cartridges niet zichtbaar is, houdt u de knop Kopiëren, zwart gedurende 3 seconden ingedrukt.

  De cartridgewagen verplaatst zich naar het midden van de printer.

  De wagen verplaatst zich naar het midden van de printer
 4. Duw de blauwe vergrendeling op de wagen voorzichtig naar beneden.

  De blauwe vergrendeling op de wagen wordt geopend.

  De blauwe vergrendeling omlaag duwen
 5. Druk voorzichtig op de printkop om deze te ontgrendelen en trek de printkop uit de sleuf.

  De printkoppen verwijderen
 6. Zorg ervoor dat u de doppen op de printkop verwijdert.

  De stekkers verwijderen
 7. Controleer of de tape van de contactpunten van de printkop is verwijderd.

  Let op!:

  Raak de koperkleurige contactpunten en de inktsproeiers niet aan. Plaats de beschermende tape niet terug op de contactpunten. Als u deze onderdelen aanraakt, kan dat leiden tot verstoppingen, inktfouten en slechte elektrische verbindingen.

  Tape verwijderen
 8. Schuif de printkop in een licht opwaartse hoek in de lege sleuf en druk voorzichtig op de printkop tot deze vastklikt.

  • Plaats de driekleurenprintkop in de linkersleuf.

  • Plaats de zwarte printkop in de rechtersleuf.

  Printkoppen worden geplaatst
 9. Sluit de blauwe wagenvergrendeling door deze stevig omlaag te duwen tot de vergrendeling vastklikt.

  De blauwe vergrendeling wordt gesloten
 10. Sluit de toegangsdeur tot de printerkop.

 11. Sluit de klep aan de buitenkant.

Het voorbereidingsproces wordt hervat.

Als het probleem niet werd opgelost en de printer het voorbereidingsproces niet heeft gestart, gaat u verder met de volgende stap.

De printer resetten

Reset de printer om problemen met de printer op te lossen.

 1. Druk op de aan-uitknop om de printer uit te schakelen. Als de printer niet wordt uitgeschakeld, koppelt u het netsnoer los van de printer.

 2. Haal het netsnoer uit de voedingsbron.

 3. Wacht 60 seconden.

 4. Stop het netsnoer opnieuw in een stopcontact en koppel het aan de printer.

 5. Schakel de printer in om de reset te voltooien.

Neem contact op met HP Klantenondersteuning

Als de vorige stappen het probleem niet hebben opgelost, neemt u contact op met HP Klantenondersteuning voor verdere assistentie.

 1. Voer zo het serienummer van uw apparaat in om de garantiestatus te bekijken en om zo nodig uw locatie te wijzigen.

 2. Selecteer een ondersteuningsoptie. Als u in Azië/het Pacifisch gebied bent, wordt u verwezen naar een lokaal servicecentrum in uw regio.