hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Meer informatie over upgraden naar Windows 11

  Handleiding over upgraden naar Windows 11.

  Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP LaserJet Pro M207-M212 printers - Knipperende lampjes

In de volgende gedeelten worden de meest voorkomende fouten omschreven die worden aangegeven door combinaties van knipperende lampjes op het bedieningspaneel omschreven, gevolgd door oplossingen voor elke combinatie. Zoek het patroon van de knipperende lampjes dat u ziet en volg daarna de stappen om het probleem op te lossen.

Knoppen, pictogrammen en lampjes op het bedieningspaneel

Voorbeeld van de knoppen, pictogrammen en lampjes op het bedieningspaneel

Nummer

Omschrijving

1

Scherm bedieningspaneel

 • Papierpictogram

 • Attentie-pictogram (alleen USB-modellen)

 • Draadloos-pictogram (alleen draadloze modellen)

 • Cartridgepictogram

2

Knop Doorgaan

3

Knop Annuleren

4

Aan-uitknop

5

Statuslampje (alleen USB-modellen)

6

Knop Draadloos (alleen draadloze modellen)

7

Informatie-knop/lampje (alleen draadloze modellen)

Lichtpatronen (M211d)

Interpreteer de lichtpatronen voor USB-modellen.

Het statuslampje knippert

De printer is bezig met het verwerken van een taak of is bezig met het initialiseren, opnieuw opstarten, afkoelen of reinigen. U hoeft niets te doen. Wacht enkele minuten tot de printer klaar is.

Opmerking:

Indien het statuslampje snel knippert, schakelt u de printer uit en weer in. Neem contact op met HP Klantenondersteuning als het probleem zich blijft voordoen.

Het attentiepictogram is aan en het papierpictogram knippert

Het papier is op of er is een papierstoring. Controleer of er papier in de invoerlade is geplaatst.

Het attentiepictogram is aan en het papierpictogram knippert
 1. Schuif de papierbreedtegeleiders naar de randen van invoerlade.

  De papiergeleiders naar buiten schuiven
 2. Plaats de stapel papier in de afdrukstand Staand met de afdrukzijde naar beneden in het midden van de invoerlade en schuif de stapel naar voren totdat hij stopt.

  Een stapel papier plaatsen
 3. Schuif de papiergeleiders naar binnen totdat ze tegen de papierstapel komen.

  De papiergeleiders naar binnen schuiven
 4. Klap de ladedeksel naar beneden en schuif de uitvoerlade uit.

  De ladedeksel naar beneden klappen en de uitvoerlade uitschuiven
 5. Druk op de knop Hervatten. Als het lampje blijft knipperen, controleert u de papierbaan op vastgelopen papier en verwijdert u eventueel vastgelopen papier.

Het attentiepictogram is aan en het cartridgepictogram knippert

De cartridge is mogelijk bijna leeg of er is een cartridgefout.

Het attentiepictogram is aan en het cartridgepictogram knippert
 1. Open de cartridgeklep.

  De cartridgeklep openen
 2. Verwijder de tonercartridge.

  De tonercartridge verwijderen
 3. Recycle de oude cartridge.

 4. Neem de tonercartridge uit de verpakking.

  Let op!:

  Houd de cartridge vast aan de beide uiteinden om beschadiging te voorkomen. Raak de beschermkap of de oppervlakte van de rol niet aan.

  De tonercartridge uit de verpakking nemen
 5. Pak de tonercartridge aan beide kanten vast en beweeg deze voorzichtig heen en weer om de toner gelijkmatig in de tonercartridge te verdelen.

  De tonercartridge schudden
 6. Verwijder de bescherming van de cartridge.

  De bescherming verwijderen
 7. Installeer de nieuwe cartridge.

  De nieuwe inktcartridge plaatsen
 8. Sluit de cartridgeklep.

  De cartridgeklep sluiten

Het attentiepictogram knippert

De cartridgeklep is niet volledig gesloten.

Het attentiepictogram knippert
 • Controleer de cartridgeklep en de achterklep en sluit deze goed.

Het attentiepictogram is uit en het cartridgepictogram is aan

De inktcartridge is bijna leeg.

Het attentiepictogram is uit en het cartridgepictogram is aan
 • U hoeft de printcartridge nu niet te vervangen. Overweeg om een reservecartridge bij de hand te houden voor het moment dat de afdrukkwaliteit onaanvaardbaar wordt.

Lichtpatronen (M208dw, M209dw, M209dwe en M211dw)

Interpreteer de lichtpatronen voor draadloze modellen.

Wit lampje op de balk

De printer is in stand-by en is niet verbonden met een draadloze netwerk.

Wit lampje op de balk
 • Verbind de printer met een draadloos netwerk.

Wit lampje op de balk en het cartridgelampje is aan

De tonercartridge is bijna leeg.

Wit lampje op de balk en het cartridgelampje is aan

U hoeft de printcartridge nu niet te vervangen. Overweeg om een reservecartridge bij de hand te houden voor het moment dat de afdrukkwaliteit onaanvaardbaar wordt.

Wit lampje op de balk en het cartridgepictogram knippert

Het tonerniveau is erg laag.

Wit lampje op de balk en het cartridgepictogram knippert
 • Vervang de tonercartridge.

Wit licht knippert op de balk

De printer is bezig en verwerkt een afdruktaak.

Wit licht knippert op de balk

U hoeft niets te doen. Wacht enkele minuten tot de printer klaar is.

Wit lampje in het midden van de balk

De printer staat in de slaapstand.

Wit lampje in het midden van de balk

U hoeft niets te doen.

Oranje lampje op de balk

De printerdeur is niet goed gesloten.

Oranje lampje op de balk
 • Controleer de cartridgeklep en de achterklep en sluit deze goed.

Oranje lampje op de balk en het papierpictogram knippert

Mogelijk zit er geen papier meer in de printer of is het papier niet goed geladen.

Oranje lampje op de balk en het papierpictogram knippert
 1. Schuif de papierbreedtegeleiders naar de randen van invoerlade.

  De papiergeleiders naar buiten schuiven
 2. Plaats de stapel papier in de afdrukstand Staand met de afdrukzijde naar beneden in het midden van de invoerlade en schuif de stapel naar voren totdat hij stopt.

  Een stapel papier plaatsen
 3. Schuif de papiergeleiders naar binnen totdat ze tegen de papierstapel komen.

  De papiergeleiders naar binnen schuiven
 4. Klap de ladedeksel naar beneden en schuif de uitvoerlade uit.

  De ladedeksel naar beneden klappen en de uitvoerlade uitschuiven
 5. Druk op de knop Hervatten.

Oranje lampje op de balk is aan en het cartridgepictogram knippert

De toner in de cartridge is mogelijk bijna op of er is een cartridgefout opgetreden zoals een incompatibele, niet-geautoriseerde of beveiligde cartridge.

Oranje lampje op de balk is aan en het cartridgepictogram knippert
 1. Open de cartridgeklep.

  De cartridgeklep openen
 2. Verwijder de tonercartridge.

  De tonercartridge verwijderen
 3. Recycle de oude cartridge.

 4. Neem de tonercartridge uit de verpakking.

  Let op!:

  Houd de cartridge vast aan de beide uiteinden om beschadiging te voorkomen. Raak de beschermkap of de oppervlakte van de rol niet aan.

  De tonercartridge uit de verpakking nemen
 5. Pak de tonercartridge aan beide kanten vast en beweeg deze voorzichtig heen en weer om de toner gelijkmatig in de tonercartridge te verdelen.

  De tonercartridge schudden
 6. Verwijder de bescherming van de cartridge.

  De bescherming verwijderen
 7. Installeer de nieuwe cartridge.

  De nieuwe inktcartridge plaatsen
 8. Sluit de cartridgeklep.

  De cartridgeklep sluiten

Het oranje lampje knippert snel op de balk

Er is een probleem met de printer.

Het oranje lampje knippert snel op de balk
 • Er is een probleem met de printer. Schakel de printer uit, wacht 30 minuten en schakel de printer weer in.

Lichtblauw lampje op de balk

De printer stand-by en verbonden met een draadloze netwerk. Een computer of mobiel apparaat is verbonden met de printer via Wi-Fi Direct.

Lichtblauw lampje op de balk

U hoeft niets te doen.

De balk pulseert lichtblauw

De printer probeert verbinding te maken met een draadloos netwerk.

De balk pulseert lichtblauw

U hoeft niets te doen. Wacht tot de printer verbinding maakt met een draadloos netwerk.

De balk pulseert blauw en knippert dan oranje

De printer kan geen verbinding maken met een draadloos netwerk.

De streepjes pulserend blauw en knipperend oranje
 • Probeer verbinding te maken met een draadloos netwerk.

  Opmerking:

  Als de printer geen verbinding kan maken, stelt u de printer in op de draadloze installatiemodus, wacht u 30-45 seconden, opent u vervolgens de app HP-Smart en voegt u de printer toe.

Groen lampje op de balk

De printer is bezig met het initialiseren, wacht op bevestiging, voert automatische reinigingstaken uit, downloadt en installeert een printerupdate of koelt af.

Opmerking:

De afdruktaak is mogelijk onderbroken tijdens het koelen van de printer en wordt voortgezet wanneer de printer gereed is. Dit kan enkele minuten duren.

Groen lampje op de balk

U hoeft niets te doen. Wacht enkele minuten tot de printer klaar is.

Groen licht pulseert op de balk

De printer voert routineonderhoud uit.

Groen licht pulseert op de balk

U hoeft niets te doen. Wacht totdat het routineonderhoud is voltooid.

Paars licht pulseert op de balk

De printer staat in de Wi-Fi-modus.

Paars licht pulseert op de balk
 • Als de knop Informatie knippert, drukt u op de knop Informatie om verbinding te maken met het draadloze netwerk.

De balk knippert snel paars en knippert dan oranje

De tijd is verlopen voor het maken van een verbinding met de Wi-Fi Protected Setup (WPS)-modus.

De balk knippert snel een paars en knippert daarna oranje
 • Druk op de knop Annuleren om de fout op te heffen en probeer het vervolgens opnieuw.

  Opmerking:

  Als de printer de verbinding niet tot stand kan brengen, houdt u de knop Wi-Fi op de printer drie seconden ingedrukt. Druk vervolgens binnen twee minuten op de knop WPS op de router.


hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...