hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Meer informatie over upgraden naar Windows 11

  Handleiding over upgraden naar Windows 11.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP pc's - Tijd en datum instellen, klok loopt achter, tijd en datum onjuist (Windows 10)

In dit document vindt u instructies over het wijzigen van de instellingen voor de datum en tijd op de computer, over het inschakelen van internettijd en over het oplossen van algemene problemen met de computerklok.

De computer gebruikt de datum en tijd om het volgende uit te voeren:

 • Bepalen wanneer bestanden zijn gemaakt, gewijzigd of verwijderd.

 • E-mailberichten te beheren en systeemherstelpunten vast te leggen.

 • Tal van andere systeemgerelateerde activiteiten te beheren.

De tijd en datum worden weergegeven op het vergrendelscherm en in de taakbalk.

Tijd en datum weergegeven in de taakbalk

De datum- en tijdinstellingen op de computerklok wijzigen

U kunt de datum en tijd wijzigen via de Windows-instellingen.

 1. Zoek in Windows naar en open De datum en tijd wijzigen.

 2. Selecteer in het venster Tijd en taal een optie om de datum en tijd in te stellen.

  Voorbeeld van de datum & Beginscherm van Tijd

De instellingen voor datum en tijd wijzigen

Informatie over het wijzigen van instellingen voor datum en tijd.

 1. Zoek in Windows naar en open De datum en tijd wijzigen.

 2. Selecteer in het venster Tijd en taal een optie voor elke instelling.

  • Uw computerklok automatisch bijwerken: Schakel de instelling Tijd automatisch instellen in.

   De computer instellen om de tijd automatisch bij te houden
  • De datum en tijd handmatig wijzigen: Schakel Tijd automatisch instellen uit en klik vervolgens op de knop Wijzigen. Gebruik de vervolgkeuzemenu's om uw keuze te maken. Als de instellingen juist zijn, klikt u op Wijzigen.

   De datum en tijd handmatig wijzigen
  • De tijdzone van uw computer automatisch bijwerken: Schakel de instelling Tijdzone automatisch instellen in.

   De computer instellen om de tijdzone automatisch te behouden
  • Tijdzone handmatig wijzigen: Schakel Tijdzone automatisch instellen uit. Gebruik het vervolgkeuzemenu in het gedeelte Tijdzone om de juiste tijdzone te selecteren.

   De tijdzone handmatig wijzigen

De klok van uw computer synchroniseren met een internettijdserver

In het Configuratiescherm kunt u instellingen configureren zodat Windows de datum en tijd automatisch kan synchroniseren met een internettijdserver. Zo weet u zeker dat de juiste tijd wordt weergegeven.

Opmerking:

Als uw computer deel uitmaakt van een domein, is de functie Internettijd niet beschikbaar. Neem contact op met uw systeembeheerder voor informatie over het synchroniseren van de klok.

 1. Controleer of de computer verbonden is met een netwerk met een actieve internetverbinding.

 2. Zoek in Windows naar en open De datum en tijd wijzigen.

 3. Klik in het venster Tijd en taal op Nu synchroniseren onder Uw klok synchroniseren.

  De klok van uw computer synchroniseren met de internettijdserver
  • Als uw computer de juiste tijd weergeeft, bent u klaar.

  • Als de computer niet de juiste tijd weergeeft, gaat u verder met deze stappen.

 4. Selecteer in het venster Tijd en taalRegio en klik vervolgens op Extra datum-, tijd- en regionale instellingen onder Verwante instellingen.

  Klikken op Extra datum-, tijd- en regionale instellingen
 5. Selecteer in het venster ConfiguratieschermDatum en tijd.

  Klikken op Datum en tijd
 6. Selecteer in het venster Datum en tijd het tabblad Internettijd en klik op Instellingen wijzigen.

  Op Instellingen wijzigen klikken
 7. Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of bevestiging, typt u het wachtwoord of geeft u de bevestiging.

 8. Controleer of Synchroniseren met een internettijdserver is geselecteerd en klik vervolgens op Nu bijwerken.

  Synchroniseren met een internettijdserver
 9. De computer maakt verbinding met een internetserver en werkt de tijd op de computer bij.

  Opmerking:

  Als de computer geen update van de geselecteerde internettijdserver krijgt, wordt er een bericht weergegeven waarin wordt aangegeven dat er een fout is opgetreden. Selecteer een andere server en probeer het opnieuw.

 10. Klik op OK.

Internettijd is nu ingeschakeld op uw computer.

De computerklok loopt achter

Lees hier wat u kunt doen als de tijd in Windows niet gelijkloopt met de daadwerkelijke tijd of als de tijd vaak moet worden bijgesteld.

Opmerking:

Voor het oplossen van problemen met de computerklok moet de computer mogelijk opnieuw worden opgestart of moet worden bijgehouden hoe de klok in de loop van de tijd presteert. HP raadt u aan dit document af te drukken voor gebruik naderhand.

De instellingen voor internettijd in- of uitschakelen

U kunt de instellingen voor internettijd in- of uitschakelen, om te bepalen welke instelling de nauwkeurigheid van de computerklok verbetert.

Het synchroniseren van de computerklok met een internettijdserver is meestal de meest nauwkeurige methode voor het bijhouden van de tijd en wordt in de meeste gevallen aanbevolen. In enkele gevallen kan de verbinding met een internettijdserver er echter voor zorgen dat de computerklok de verkeerde tijd aangeeft.

Opmerking:

Als uw computer deel uitmaakt van een domein, is de functie Internettijd niet beschikbaar. Gebruik de procedure in Het BIOS bijwerken om door te gaan met de probleemoplossing of neem contact op met uw systeembeheerder.

 1. Controleer of de computer verbonden is met een netwerk met een actieve internetverbinding.

 2. Zoek in Windows naar en open De datum en tijd wijzigen.

 3. Controleer in het venster Tijd en taal of de juiste tijdzone is geselecteerd in het gedeelte Tijdzone en schakel vervolgens de instelling Tijdzone automatisch instellen in.

  De computer instellen om de tijdzone automatisch te behouden
  Opmerking:

  Als de tijdzone niet correct is, schakelt u Tijdzone automatisch instellen in en gebruik het vervolgkeuzemenu om de juiste tijdzone te selecteren.

 4. Selecteer in het venster Tijd en taalRegio en klik vervolgens op Extra datum-, tijd- en regionale instellingen onder Verwante instellingen.

  Klikken op Extra datum-, tijd- en regionale instellingen
 5. Selecteer in het venster ConfiguratieschermDatum en tijd.

  Klikken op Datum en tijd
 6. Selecteer in het venster Datum en tijd het tabblad Internettijd en klik op Instellingen wijzigen.

  Opmerking:

  Als het tabblad Internettijd niet wordt weergegeven, gaat u verder met de procedure in Het BIOS bijwerken om door te gaan met de probleemoplossing.

  Op Instellingen wijzigen klikken
 7. Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of bevestiging, typt u het wachtwoord of geeft u de bevestiging.

 8. Wijzig de instelling Klok met een internettijdserver synchroniseren.

  • Als de instelling al is ingeschakeld, wist u het vakje bij de instelling Synchroniseren met een internettijdserver.

  • Als de instelling nog niet is ingeschakeld, selecteert u het vakje bij de instelling Synchroniseren met een internettijdserver.

  Selecteren om te synchroniseren met een internettijdserver
 9. Klik op OK.

 10. Als u de computer opnieuw wilt opstarten, klikt u met de rechtermuisknop op Start, selecteert u Afsluiten of afmelden > Opnieuw opstarten.

  Wacht tot de computer opnieuw opstart en Windows wordt geopend.

 11. Wacht tot de computer opnieuw opstart en Windows wordt geopend.

  Houd de computerklok in de gaten om te controleren of het probleem aanhoudt. Als de computerklok nauwkeurig blijft, is het probleem verholpen. Herhaal anders deze stappen opnieuw om de instelling voor internettijd terug te zetten in de oorspronkelijke staat en probeer vervolgens het BIOS bij te werken.

Het BIOS bijwerken

Informatie over het bijwerken van het BIOS. Als er op uw computer een BIOS-update beschikbaar is, kan de update problemen oplossen waardoor de computerklok de verkeerde tijd weergeeft.

Raadpleeg een van de volgende documenten voor meer informatie.

Houd de computerklok in de gaten om te controleren of het probleem aanhoudt. Als de computerklok nauwkeurig blijft, is het probleem verholpen. Herhaal anders deze stappen om de instelling voor internettijd terug te zetten in de oorspronkelijke staat en probeer vervolgens de procedure in De real-timeklok verwijderen en terugplaatsen.

De real-timeklok verwijderen en terugplaatsen

Informatie over het verwijderen en opnieuw installeren van de real-timeklok voor het oplossen van het probleem met een onjuiste tijdweergave.

Verwijder en installeer de real-timeklok opnieuw terwijl het systeem wordt uitgevoerd in de Veilige modus. Volg de volgende stappen om deze taak uit te voeren:

Let op!:

Probeer de real-timeklok niet in de normale opstartmodus opnieuw te installeren. Daardoor kan het systeem beschadigd raken.

 1. Start de computer opnieuw op in de Veilige modus. Voor meer informatie over de Veilige modus raadpleegt u HP pc's - Veilige modus in Windows (Windows 10).

 2. Als uw computer opnieuw opstart, zoekt u naar Apparaatbeheer en opent u deze functie.

  Het venster Apparaatbeheer wordt geopend.

 3. Dubbelklik in Apparaatbeheer op Systeemapparaten.

  Dubbelklikken op Systeemapparaten
 4. Klik met de rechtermuisknop op Systeem-CMOS/Real-timeklok, klik op Verwijderen en vervolgens op OK in het venster Verwijderen van apparaat bevestigen.

  Klikken op Systeem-CMOS/realtimeklok verwijderen
 5. Wanneer het venster Systeeminstellingen wijzigen wordt geopend, klikt u op Ja om de computer opnieuw op te starten.

  Op Ja klikken in het venster Systeeminstellingen wijzigen

De real-timeklok wordt automatisch opnieuw geïnstalleerd.

Foutcode: CMOS-datum/tijd niet ingesteld

Als uw computer bij het opstarten de foutcode CMOS-tijd en -datum niet ingesteld weergeeft, moet de CMOS- of RTC-batterij mogelijk worden vervangen. Afhankelijk van uw type computer selecteert u de koppeling voor informatie over het vervangen van de CMOS of RTC in uw computer.

Desktopcomputers bevatten een interne back-upbatterij om de tijd bij te houden op dezelfde manier als horloges de tijd bijhouden. De interne batterij wordt aangeduid als een CMOS- of RTC-batterij. Computers gebruiken de interne batterij om de tijd bij te houden wanneer ze zijn uitgeschakeld. De batterij moet worden vervangen als deze bijna leeg is.

Opmerking:

Voor het oplossen van problemen met de computerklok moet de computer misschien opnieuw worden opgestart of moet worden bijgehouden hoe de klok in de loop van de tijd presteert. HP raadt u aan dit document af te drukken voor gebruik naderhand.

De real-timeklok of CMOS-batterij verwijderen en opnieuw plaatsen

Informatie over het vinden van het document met instructies voor het vervangen van de CMOS- of RTC-batterij in uw HP All-in-One- of notebookcomputer.

 1. Ga naar HP Klantenondersteuning.

 2. Typ in het zoekveld de naam van uw computerserie en de woorden real-timeklok en klik vervolgens op het zoekpictogram .

  Typ bijvoorbeeld HP Envy 15-3000 real-timeklok voor een lijst met documenten met informatie over de HP Envy 15-3000 computer en problemen met de real-timeklok.

  Voorbeeld van zoeken in HP Klantenondersteuning
 3. Zoek in de resultaten naar een document waarin wordt beschreven hoe u de real-timeklok of CMOS-batterij voor uw All-in-One- of notebookcomputerserie moet verwijderen en vervangen en klik op deze koppeling.

  Let op!:

  Als u een dergelijk document niet voor uw specifieke computerserie kunt vinden, probeer dan niet de batterij te vervangen. Neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum om de reparatie uit te voeren.

  Voorbeeld van zoekenresultaten in HP Klantenondersteuning
 4. Volg de aanwijzingen in het document voor het vervangen van de CMOS- of RTC-batterij.

Systeemklok geeft de verkeerde tijd aan wanneer de computer uit de sluimerstand komt

Bij bepaalde computers kan de systeemklok of gereset worden wanneer de computer uit de sluimerstand komt. Het probleem kan soms worden verholpen door het BIOS bij te werken.

Raadpleeg een van de volgende documenten voor meer informatie.

Taakbalkklok werkt niet of reageert niet

Als de klok op de taakbalk niet werkt, bewerkt u het register.

Let op!:

Onjuiste registergegevens kunnen ernstige systeemproblemen veroorzaken of voorkomen dat de computer opstart. Als u het register moet bewerken om problemen op te lossen, maak dan altijd eerst een back-up. Als het register beschadigd is door het bewerken en er is geen back-up gemaakt, is systeemherstel mogelijk de enige oplossing.

 1. Zoek in Windows naar regedit en open dit item.

  Selecteren van regedit in de zoekresultaten
 2. Selecteer HKEY_LOCAL_MACHINE.

  HKEY_LOCAL_MACHINE selecteren
 3. Selecteer SOFTWARE > Microsoft > Windows NT > CurentVersion > ImmersiveShell.

 4. Klik met de rechtermuisknop op de map ImmersiveShell en selecteer Create a new DWORD (32-bit) Value

 5. Geef de waarde de naam UseWin32TrayClockExperience.

 6. Wijzig de waarde in: 1.

 7. Start de computer opnieuw op om de wijzigingen van kracht te laten worden.


hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...