solution Contentsolution Content

HP InkJet-printers - Problemen en fouten met de uitlijning

Na het vervangen van de inktcartridges of het uitlijnen van de printkoppen of cartridges kan een van de volgende problemen optreden.

 • De uitlijningspagina wordt niet afgedrukt.

 • Telkens wanneer u een afdruktaak start of uw printer inschakelt, wordt er een uitlijningspagina afgedrukt.

 • De fout Uitlijnen mislukt wordt weergegeven.

 • Er wordt een Uitlijningsfout weergegeven.

De printer resetten

Reset de printer om problemen met de printer op te lossen.

 1. Als uw printer een oplaadbare accu heeft, verwijdert u deze.

 2. Druk op de aan/uit-knop om de printer uit te schakelen. Als de printer niet wordt uitgeschakeld, koppelt u het netsnoer los van de printer.

 3. Haal het netsnoer uit het stopcontact.

 4. Wacht 60 seconden.

 5. Stop het netsnoer opnieuw in een stopcontact en koppel het aan de printer.

 6. Schakel de printer in om de reset te voltooien.

Een uitlijningspagina afdrukken met de HP Smart-app

Gebruik de HP Smart-app voor het uitlijnen van de printkop.

 1. Plaats gewoon, wit papier in de papierlade.

 2. Open de HP Smart-app en klik vervolgens op de afbeelding van uw printer of op Printerinstellingen.

 3. Klik onder Hulpprogramma's op Hulpprogramma's voor afdrukkwaliteit en selecteer vervolgens Printer uitlijnen, Printkoppen uitlijnen of Uitlijnen.

  Er verschijnt een bericht Printkop uitlijnen en een uitlijningspagina wordt afgedrukt.

 4. Als de uitlijningspagina instructies bevat om de pagina te scannen, volgt u de instructies om het uitlijningsproces te voltooien.

  Voorbeeld van een uitlijningspagina met instructies voor het voltooien door de pagina te scannen

  Voorbeeld van een uitlijningspagina met instructies voor het voltooien door de pagina te scannen

Controleer de inktcartridges

Een laag inktniveau kan leiden tot slechte afdrukkwaliteit of fouten.

 1. De inktniveaus controleren.

  • Via het bedieningspaneel van de printer: Zoek naar een inktdruppel, een cartridgepictogram of een menu met inktniveaus.

  • Met de HP Smart-app: Open de HP Smart-app. De geschatte inktniveaus worden weergegeven op het beginscherm.

  • Inktreservoir, Smart Tank, DeskJet GT printers: Bekijk het venster inktreservoir op de printer. De meeste printers met inktreservoirs hebben een minimale vullijn.

 2. Open de cartridgeklep en wacht tot de wagen met de cartridges is gestopt.

 3. Verwijder de printcartridges uit de houder. Zorg ervoor dat u elke cartridge aan de zijkanten vasthoudt.

 4. Verwijder de beschermtape die mogelijk nog op de spuitmondjes zit.

  Let op!:

  Raak de koperkleurige contactpunten en de inktsproeiers niet aan. Als u deze onderdelen aanraakt, kan dit leiden tot verstoppingen, fouten in het inktsysteem en een mislukte elektrische verbinding.

 5. Verwijder eventuele belemmeringen uit het pad van de cartridgewagen.

 6. Vervang cartridges die leeg of bijna leeg zijn. Als u een printer met inktreservoirs hebt, controleer dan of elk inktreservoir is gevuld tot de minimale vullijn.

 7. Plaats de cartridges terug in de juiste houders en controleer of ze goed vastzitten.

 8. Sluit de toegangsklep voor de inktcartridges.

Een testrapport voor de afdrukkwaliteit afdrukken

Gebruik een testrapport voor de afdrukkwaliteit om te controleren of de printkop of de inktcartridges moeten worden gereinigd of als er een probleem is met de uitlijning.

 1. Plaats gewoon, wit papier in de papierlade.

 2. Een rapport voor de afdrukkwaliteit afdrukken.

  • Printers met aanraakscherm of menu's: Open op het bedieningspaneel het menu Instellingen of Setup op de printer, tik op Hulpprogramma's of Rapporten en raak dan Rapport van de afdrukkwaliteit (of een dergelijk bericht) aan.

  • Printers zonder aanraakscherm of menu's: Open de HP Smart-app en klik op de afbeelding van uw printer. Klik op Printerrapporten en klik daarna op Rapport van de afdrukkwaliteit.

  Rapport voor afdrukkwaliteit
 3. Als er inktfouten op de pagina staan, vervangt u de bijbehorende cartridges.

De printkoppen of cartridges schoonmaken

Gebruik een automatisch reinigingshulpprogramma in de HP Smart-app of op het bedieningspaneel van de printer om fouten op te lossen, de afdrukkwaliteit te verbeteren of strepen, vlekken of lijnen op afdrukken te verwijderen.

 • Printers met aanraakscherm of menu's: Zoek in het menu Instellingen, Installatie of Extra op de optie om de printkoppen of cartridges te reinigen.

 • Printers zonder aanraakscherm of menu's: Open de HP Smart-app en klik op de afbeelding van uw printer. Klik op Hulpprogramma’s afdrukkwaliteit en selecteer dan de optie om de printkoppen of cartridges te reinigen.

Evalueer de afdruk na het reinigen. Wellicht moet u de printkoppen of cartridges meerdere keren reinigen.

De printer laten nakijken

Laat uw HP product nakijken of vervangen als het probleem zich blijft voordoen nadat alle voorgaande stappen zijn voltooid.

Ga naar Contact opnemen met HP Klantenondersteuning om een productenreparatie of -vervanging te plannen. Als u in Azië/het Pacifisch gebied bent, wordt u verwezen naar een lokaal servicecentrum in uw regio.

Ga naar HP Controle van de garantiestatus van apparaat om de garantiestatus te bevestigen. Als uw product geen garantie meer heeft, zijn er mogelijk reparatiekosten van toepassing.